วัยทํางาน ภาษาอังกฤษ: ทักษะเพิ่มรายได้ในโลกธุรกิจแบบสากล

ุ6เคล็ดลับวิธีเก่งภาษาอังกฤษสำหรับวัยทำงาน

ฝึกพูด 40 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

Keywords searched by users: วัยทํางาน ภาษาอังกฤษ: ทักษะเพิ่มรายได้ในโลกธุรกิจแบบสากล กลุ่มคนทํางาน ภาษาอังกฤษ, วัยต่างๆ ภาษาอังกฤษ, Working age, วัยกลางคน ภาษาอังกฤษ, วัยเกษียณ ภาษาอังกฤษ, วัยรุ่น ภาษาอังกฤษ, ช่วงวัย ภาษาอังกฤษ, วัยทํางาน ภาษาจีน

การแปลคำว่า วัยทำงาน ในภาษาอังกฤษ

ุ6เคล็ดลับวิธีเก่งภาษาอังกฤษสำหรับวัยทำงาน
ุ6เคล็ดลับวิธีเก่งภาษาอังกฤษสำหรับวัยทำงาน

การแปลคำว่า วัยทำงาน ในภาษาอังกฤษ

คำว่า วัยทำงาน ในภาษาอังกฤษสามารถแปลได้เป็น working age หรือ working years ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับช่วงเวลาที่คนสามารถทำงานได้ โดยทั่วไปแล้ว วัยทำงาน หมายถึงช่วงเวลาที่คนมีความสามารถทางกายและทางสติปัญญาที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ หรืออาจมีการกำหนดโดยกฎหมายของแต่ละประเทศด้วย [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • วัยทำงานของคนในประเทศไทยอยู่ระหว่าง 15-60 ปี (The working age of people in Thailand is between 15-60 years old) [1].
 • การสร้างงานที่เหมาะสมสำหรับวัยทำงาน (Creating suitable jobs for the working age) [1].

Learn more:

 1. วัยทำงาน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. วัยทำงาน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. วัยทำงาน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ความหมายของ วัยทำงาน ในภาษาอังกฤษ

English Fit ชัวร์] คําคมภาษาอังกฤษการทํางานสั้นๆ พร้อมคำแปล 2020 ให้กำลังใจสู้ต่อไป คำคมภาษาอังกฤษการทำงาน 2020
English Fit ชัวร์] คําคมภาษาอังกฤษการทํางานสั้นๆ พร้อมคำแปล 2020 ให้กำลังใจสู้ต่อไป คำคมภาษาอังกฤษการทำงาน 2020

ความหมายของ วัยทำงาน ในภาษาอังกฤษ

วัยทำงาน ในภาษาอังกฤษแปลว่า working age หรือ working years ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายช่วงเวลาที่คนสามารถทำงานได้ โดยทั่วไปแล้ว วัยทำงาน หมายถึงช่วงเวลาที่คนมีความสามารถทางกายและทางสติปัญญาที่เพียงพอในการทำงาน ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และอาจมีการกำหนดอายุที่เป็น วัยทำงาน ที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศด้วย [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า วัยทำงาน ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 • The working age population in this country is expected to decline in the next decade. [1]
 • Many companies are now focusing on attracting and retaining talent in the working years. [1]

Learn more:

 1. วัยทำงาน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. วัยทำงาน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. วัยทำงาน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกับ วัยทำงาน ในภาษาอังกฤษ

เนื้อหาเกี่ยวกับ ตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกับวัยทำงานในภาษาอังกฤษ

วัยทำงานเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิตของผู้คน เป็นช่วงเวลาที่เราเริ่มต้นการทำงานและพัฒนาตนเองในสายอาชีพที่เราเลือก การสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทำงานเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วโลกในการสื่อสารทางธุรกิจ ดังนั้น การรู้คำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวข้องกับวัยทำงานในภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ทำงาน

ดังนี้คือตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกับวัยทำงานในภาษาอังกฤษ:

 1. I have a job interview tomorrow. [1]
  ฉันมีการสัมภาษณ์งานพรุ่งนี้

 2. I need to update my resume. [1]
  ฉันต้องอัปเดตเรซูเม่ของฉัน

 3. I have a deadline to meet. [1]
  ฉันมีเวลาส่งงาน

 4. Im looking for a career change. [1]
  ฉันกำลังมองหาการเปลี่ยนงาน

 5. I received a promotion at work. [1]
  ฉันได้รับการเลื่อนตำแหน่งในที่ทำงาน

 6. I have a lot of responsibilities in my job. [1]
  ฉันมีหน้าที่มากในงานของฉัน

 7. I need to attend a business meeting. [1]
  ฉันต้องเข้าร่วมการประชุมธุรกิจ

 8. I have to work overtime this week. [1]
  ฉันต้องทำงานล่วงเวลาในสัปดาห์นี้

 9. Im applying for a promotion. [1]
  ฉันกำลังสมัครเพื่อเลื่อนตำแหน่ง

 10. Im attending a professional development workshop. [1]
  ฉันกำลังเข้าร่วมเวิร์กชอปพัฒนาทักษะวิชาชีพ

 11. I have a performance review coming up. [1]
  ฉันจะมีการประเมินผลการทำงานเร็ว ๆ นี้

 12. Im considering furthering my education. [1]
  ฉันกำลังพิจารณาที่จะเรียนตเนื้อหาเกี่ยวกับ ตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกับวัยทำงานในภาษาอังกฤษ

วัยทำงานเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิตของผู้คน เป็นช่วงเวลาที่เราเริ่มต้นการทำงานและพัฒนาตนเองในสายอาชีพที่เราเลือก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญในการทำงานในสถานที่ทำงานระหว่างวัยทำงาน ดังนั้น การเรียนรู้ประโยคที่เกี่ยวข้องกับวัยทำงานในภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ทำงานต่าง ๆ

ตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกับวัยทำงานในภาษาอังกฤษ:

 1. I have a lot of work to do today. (ฉันมีงานมากต้องทำวันนี้) [1]
 2. I need to meet the deadline for this project. (ฉันต้องทำงานให้เสร็จภายในกำหนดสำหรับโครงการนี้) [1]
 3. I have a meeting with my colleagues tomorrow. (พรุ่งนี้ฉันมีการประชุมกับเพื่อนร่วมงาน) [1]
 4. Im working on a new project. (ฉันกำลังทำงานในโครงการใหม่) [1]
 5. I have to attend a training session next week. (ฉันต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมในสัปดาห์หน้า) [1]
 6. Im looking for a job in the marketing field. (ฉันกำลังมองหางานในสายอาชีพการตลาด) [1]
 7. I have a job interview tomorrow. (พรุ่งนี้ฉันมีการสัมภาษณ์งาน) [1]
 8. Im considering a career change. (ฉันกำลังพิจารณาเปลี่ยนอาชีพ) [1]
 9. Im applying for a promotion. (ฉันกำลังสมัครขอตำแหน่งสูงขึ้น) [1]
 10. Im attending a networking event tonight. (ฉันกำลังเข้าร่วมงานเครือข่ายคืนนี้) [1]

Learn more:

 1. ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
 2. 50 ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน รู้ไว้ได้ใช้แน่! | OpenDurian เตรียมสอบ TOEIC IELTS TCAS ก.พ.
 3. วัยทำงาน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ วัยทำงาน ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวัยทำงานในภาษาอังกฤษ

วัยทำงานเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิตของผู้คน เป็นช่วงเวลาที่เราเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเริ่มต้นการทำงานในองค์กรหรือบริษัทต่าง ๆ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญในการสื่อสารในสถานที่ทำงานระหว่างประเทศ ดังนั้นการรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวัยทำงานในภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดังนี้คือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวัยทำงานในภาษาอังกฤษ:

 1. Initiative – ความคิดริเริ่ม, แผนการริเริ่ม [2]
 2. Effectiveness – ประสิทธิผล [2]
 3. Delegation – ตัวแทน [2]
 4. Expert – ผู้เชี่ยวชาญ [2]
 5. Tactic – เล่ห์เหลี่ยม, ชั้นเชิง [2]
 6. Proposal – ข้อเสนอ, แผนงาน [2]
 7. Selection – การคัดเลือก [2]
 8. Praise – คำชม [2]
 9. Observation – การสังเกต [2]
 10. Workload – จำนวนงาน [2]
 11. Goods – สินค้า [2]
 12. Replacement – ทดแทน [2]
 13. Matter – ปัญหา, เหตุการณ์ [2]
 14. Confirmation – การรับรอง [2]
 15. Figures – ตัวเลข [2]
 16. Requirement – ความประสงค์ [2]
 17. Deadline – วันกำหนดส่งงาน [2]
 18. Opportunity – โอกาส [2]
 19. Objective – จุดประสงค์ [2]
 20. Overview – ภาพรวม [2]
 21. Attention – ความสนใจ [2]
 22. Assumption – สมมติฐาน [2]
 23. Point – ข้อสำคัญ [2]
 24. Survey – แบบสอบถาม [2]
 25. Feature – ลักษณะโดดเด่น [2]
 26. Analysis – วิเคราะห์ [2]
 27. Notice – แจ้งเตือน [2]
 28. Assign to – มอบหมายให้ (ใครทำอะไร) [2]
 29. Maximize – ขยายใหญ่สุด, ทำให้ใหญ่สุด [2]
 30. Occupy – ครอบครอง [2]
 31. Compare – เปรียบเทียบ [2]
 32. Launch – ปล่อย, ประกาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวัยทำงานในภาษาอังกฤษ

วัยทำงานเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิตของผู้คน เป็นช่วงเวลาที่เราเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเริ่มต้นการทำงานในองค์กรหรือบริษัทต่าง ๆ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญในการสื่อสารในสถานที่ทำงานระหว่างประเทศ ดังนั้น การรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวัยทำงานในภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดังนี้คือ 100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวัยทำงาน:

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวัยทำงาน:

 1. Initiative – ความคิดริเริ่ม, แผนการริเริ่ม [2]
 2. Effectiveness – ประสิทธิผล [2]
 3. Delegation – ตัวแทน [2]
 4. Expert – ผู้เชี่ยวชาญ [2]
 5. Tactic – เล่ห์เหลี่ยม, ชั้นเชิง [2]
 6. Proposal – ข้อเสนอ, แผนงาน [2]
 7. Selection – การคัดเลือก [2]
 8. Praise – คำชม [2]
 9. Observation – การสังเกต [2]
 10. Workload – จำนวนงาน [2]
 11. Goods – สินค้า [2]
 12. Replacement – ทดแทน [2]
 13. Matter – ปัญหา, เหตุการณ์ [2]
 14. Confirmation – การรับรอง [2]
 15. Figures – ตัวเลข [2]
 16. Requirement – ความประสงค์ [2]
 17. Deadline – วันกำหนดส่งงาน [2]
 18. Opportunity – โอกาส [2]
 19. Objective – จุดประสงค์ [2]
 20. Overview – ภาพรวม [2]
 21. Attention – ความสนใจ [2]
 22. Assumption – สมมติฐาน [2]
 23. Point – ข้อสำคัญ [2]
 24. Survey – แบบสอบถาม [2]
 25. Feature – ลักษณะโดดเด่น [2]
 26. Analysis – วิเคราะห์ [2]
 27. Notice – แจ้งเตือน [2]
 28. Assign to – มอบหมายให้ (ใครทำอะไร) [2]
 29. Maximize – ขยายใหญ่สุด, ทำให้ใหญ่สุด [2]
 30. Occupy –

Learn more:

 1. 100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้ สำหรับคนทำงาน พูดภาษาอังกฤษดูโปรชัวร์
 2. แจก!!! 100 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ทีเจอบ่อยสุด ๆ ในการทำงาน
 3. 200+ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในการทํางานที่ใช้บ่อยที่สุด

คำคมหรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับวัยทำงานในภาษาอังกฤษ

คำคมหรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับวัยทำงานในภาษาอังกฤษ

วัยทำงานเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิตของทุกคน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคต่างๆ ดังนั้น คำคมหรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับวัยทำงานในภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมาก เพราะสามารถให้กำลังใจและแรงบันดาลใจในการทำงานได้ ดังนี้:

 1. Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. – Albert Schweitzer [1]
  ความสำเร็จไม่ใช่กุญแจสู่ความสุข ความสุขเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ หากคุณรักสิ่งที่คุณกำลังทำ คุณจะประสบความสำเร็จ

 2. Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life. – Confucius [1]
  เลือกงานที่คุณรัก และคุณจะไม่ต้องทำงานเลยในชีวิตของคุณ

 3. The only way to do great work is to love what you do. – Steve Jobs [1]
  วิธีเดียวที่จะทำงานที่ยอดเยี่ยมได้คือการรักสิ่งที่คุณทำ

 4. Dont watch the clock; do what it does. Keep going. – Sam Levenson [1]
  อย่ามองตามนาฬิกา ทำสิ่งที่นาฬิกาทำ ดำเนินต่อไปเสมอ

 5. The future depends on what you do today. – Mahatma Gandhi [1]
  อนาคตขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำในวันนี้

 6. Success is not in what you have, but who you are. – Bo Bennett [1]
  ความสำเร็จไม่อยู่ในสิ่งที่คุณมี แต่อยู่ในคุณเอง

 7. The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today. – Franklin D. Roosevelt [1]
  ขีดจำกัดเพียงอย่างเดียวของการเข้าใจของเราในวันพรุ่งนี้คือความสงสัยในวันนี้

 8. Believe you can and youre halfway there. – Theodore Roosevelt [1]
  เชื่อว่าคุณทำได้และคุณก็ไปถึงครึ่งทางแล้ว

 9. The only way to do great work is to love what you do. – Steve Jobs [1]
  วิธีเดียวที่จะทำงานที่ยอดเยี่ยมได้คือการรักสิ่งที่คุณทำ

 10. Dont be afraidคำคมหรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับวัยทำงานในภาษาอังกฤษ

วัยทำงานเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิตของทุกคน เป็นช่วงเวลาที่เตรียมตัวให้พร้อมที่จะเริ่มต้นการทำงานและสร้างอนาคตให้ดีขึ้น ในช่วงเวลานี้ เราอาจพบเจอกับความล้มเหลว อุปสรรค หรือความกดดันต่างๆ ที่อาจทำให้เราเสียกำลังใจ ดังนั้น คำคมหรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับวัยทำงานในภาษาอังกฤษอาจเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้เราต่อสู้ต่อไป นี่คือบางคำคมที่เกี่ยวข้องกับวัยทำงานในภาษาอังกฤษที่อาจช่วยให้คุณมีกำลังใจและความมั่นใจในการทำงานของคุณ:

 1. Dreams dont work unless you do. – ความฝันจะไม่เกิดขึ้นหากคุณไม่พยายามทำงาน [1].
 2. The only way to do great work is to love what you do. – วิธีเดียวที่จะทำงานที่ยอดเยี่ยมได้คือการรักสิ่งที่คุณทำ [1].
 3. Every accomplishment starts with the decision to try. – ความสำเร็จทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการตัดสินใจที่จะพยายาม [1].
 4. Work until your bank account looks like a phone number. – ทำงานจนกว่ายอดเงินในบัญชีของคุณจะคล้ายกับหมายเลขโทรศัพท์ [1].
 5. Work harder than you did yesterday. – ทำงานให้หนักกว่าที่คุณทำเมื่อวาน [1].
 6. To win big, you sometimes have to take big risks. – เพื่อที่จะได้รับความสำเร็จใหญ่ บางครั้งคุณต้องรับความเสี่ยงที่ใหญ่ [1].
 7. Winners are losers who got up and gave it one more try. – ผู้ชนะคือผู้แพ้ที่ลุกขึ้นและลองอีกครั้ง [1].
 8. Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal. – อุปสรรคคือสิ่งที่น่ากลัวที่คุณเห็นเมื่อคุณหันหน้าออกจากเป้าหมายของคุณ [1].
 9. Hard-won things are more valuable than those that come too easily. – สิ่งที่ได้มาอย่างยากเย็นมีค่า

Learn more:

 1. 100+ คำคมการทำงาน ภาษาอังกฤษ พร้อมแปลไทย ให้กำลังใจสู้ต่อไป – อีสานร้อยแปด
 2. 30 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายโดนใจ โพสต์เรียกไลค์ชาวโซเชียล
 3. 30 คำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ ชีวิตคิดบวก ความหมายดีๆ 2566/2023

Categories: สรุป 78 วัยทํางาน ภาษาอังกฤษ

ฝึกพูด 40 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทำงาน
ฝึกพูด 40 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

(n) working age, Thai Definition: วัยที่ใช้พลังทางร่างกายและสติปัญญาผลิตงานออกมา

See more: blog https://chungcueratown.net/investment

กลุ่มคนทํางาน ภาษาอังกฤษ

กลุ่มคนทำงาน ภาษาอังกฤษ

กลุ่มคนทำงาน หมายถึง กลุ่มของบุคคลที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายทางธุรกิจหรืองานที่กำหนดไว้ ภายในกลุ่มคนทำงาน สมาชิกแต่ละคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน และต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ การทำงานเป็นกลุ่มช่วยให้สามารถแบ่งหน้าที่และงานออกเป็นส่วนย่อยๆ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวคิดกันได้ นอกจากนี้ การทำงานเป็นกลุ่มยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน [1].

การทำงานเป็นกลุ่มมีข้อดีหลายประการ เช่น สามารถแบ่งหน้าที่และงานออกเป็นส่วนย่อยๆ ทำให้งานเสร็จสมบูรณ์ได้รวดเร็วมากขึ้น สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวคิดกันได้ ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน นอกจากนี้ การทำงานเป็นกลุ่มยังช่วยให้สมาชิกในกลุ่มได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางการทำงานอย่างต่อเนื่อง [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. กลุ่มคนทำงานมีประโยชน์อย่างไร?
 • การทำงานเป็นกลุ่มช่วยให้สามารถแบ่งหน้าที่และงานออกเป็นส่วนย่อยๆ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวคิดกันได้ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน [1].
 1. การทำงานเกลุ่มคนทำงาน ภาษาอังกฤษ

กลุ่มคนทำงาน หมายถึงกลุ่มของบุคคลที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรืองานที่กำหนดไว้ ภายในกลุ่มคนทำงานนั้น สมาชิกแต่ละคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน และต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ [1].

การทำงานในกลุ่มคนทำงานมีความสำคัญอย่างมากในองค์กรหรือบริษัท เนื่องจากการทำงานเป็นกลุ่มช่วยให้สามารถแบ่งหน้าที่และงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และสามารถแก้ไขปัญหาหรือแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว [1].

ในกลุ่มคนทำงาน มีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบในระดับต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นหลายระดับ เช่น

 1. ผู้บริหารหรือผู้นำกลุ่ม: เป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจและกำหนดเป้าหมายของกลุ่ม รวมถึงควบคุมและดูแลการดำเนินงานของกลุ่ม [1].

 2. ผู้เชี่ยวชาญ: เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในงานหนึ่งๆ และให้คำปรึกษาแก่สมาชิกในกลุ่ม รวมถึงช่วยในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น [1].

 3. สมาชิกในกลุ่ม: เป็นคนที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในงานที่กำหนดไว้ และต้องทำงานร่วมกับสมาชิกในกลุ่มอื่นๆ เพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ [1].

การทำงานในกลุ่มคนทำงานมีประโยชน์อย่างมาก ซึ่งสามารถยกระดับผลิตภาพและประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรได้ นอกจากนี้ การทำงานเป็นกลุ่มยังช่ว


Learn more:

 1. กลุ่มทำงาน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คนทำงาน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. 50 วลีภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานที่โดดเด่นแบบมือโปร – JobsDB ไทย
10 สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทำงาน ที่คุณอาจไม่เคยรู้
10 สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทำงาน ที่คุณอาจไม่เคยรู้
แจก!!! 100 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ทีเจอบ่อยสุด ๆ ในการทำงาน
แจก!!! 100 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ทีเจอบ่อยสุด ๆ ในการทำงาน
รีวิว Globish คอร์สภาษาอังกฤษมาแรงสำหรับวัยทำงาน - Youtube
รีวิว Globish คอร์สภาษาอังกฤษมาแรงสำหรับวัยทำงาน – Youtube
Working Group แปลว่า คณะทำงาน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Working Group แปลว่า คณะทำงาน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
English Fit ชัวร์] คําคมภาษาอังกฤษการทํางานสั้นๆ พร้อมคำแปล 2020 ให้กำลังใจสู้ต่อไป คำคมภาษาอังกฤษการทำงาน 2020
English Fit ชัวร์] คําคมภาษาอังกฤษการทํางานสั้นๆ พร้อมคำแปล 2020 ให้กำลังใจสู้ต่อไป คำคมภาษาอังกฤษการทำงาน 2020
ุ6เคล็ดลับวิธีเก่งภาษาอังกฤษสำหรับวัยทำงาน
ุ6เคล็ดลับวิธีเก่งภาษาอังกฤษสำหรับวัยทำงาน

See more here: chungcueratown.net

สารบัญ

การแปลคำว่า วัยทำงาน ในภาษาอังกฤษ
ความหมายของ วัยทำงาน ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกับ วัยทำงาน ในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ วัยทำงาน ในภาษาอังกฤษ
คำคมหรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับวัยทำงานในภาษาอังกฤษ
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *