พลิก: การแปลงเป็นเพลงสีสันใหม่ในโลกเพลงไทย

ข้อเท้าพลิก เอ็นฉีก 3 ตำแหน่งสำคัญที่พบได้บ่อย ทำยังไง อันตรายไหม

พลิกล็อค – คริสติน่า อากีล่าร์ 【Official Mv】

Keywords searched by users: พลิก: การแปลงเป็นเพลงสีสันใหม่ในโลกเพลงไทย พลิก ภาษาอังกฤษ, พลิก แปลว่า, พลิกหน้า, ขาพลิก, เกมพลิก, ข้อเท้าพลิก, พลิกตัว, คดีพลิก

ความหมายของคำว่า พลิก

ข้อเท้าพลิก เอ็นฉีก 3 ตำแหน่งสำคัญที่พบได้บ่อย ทำยังไง อันตรายไหม
ข้อเท้าพลิก เอ็นฉีก 3 ตำแหน่งสำคัญที่พบได้บ่อย ทำยังไง อันตรายไหม

คำว่า พลิก เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายหลากหลาย ดังนี้:

 1. พลิก (v) – หมายถึงการเปลี่ยนทิศทางหรือการหันเป็นทางตรงข้าม [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ถ้าต้องการอ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้เพิ่มเติมแล้วให้พลิกหน้าไปยังหน้า 9 เพื่ออ่านเพิ่มเติมได้
 2. พลิกตัว (v) – หมายถึงการหมุนตัวหรือการเปลี่ยนท่า [1]

  • ตัวอย่างประโยค: สมศรีพลิกตัวไปมาทั้งคืนเพราะนอนไม่หลับ
 3. พลิกผัน (v) – หมายถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงทิศทาง [1]

  • ตัวอย่างประโยค: สถานการณ์การเมืองในกัมพูชายิ่งทวีความเข้มข้น และพลิกผันอยู่ตลอดเวลา
 4. พลิกกลับ (v) – หมายถึงการเปลี่ยนทิศทางให้กลับกันหรือกลับด้าน [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ไส้เดือนทำหน้าที่เอาดินที่อยู่ลึกๆ ให้พลิกกลับมาอยู่บนพื้นผิวดิน
 5. พลิกคว่ำ (v) – หมายถึงการเปลี่ยนทิศทางให้หงายเอาหน้าลงล่าง [1]

  • ตัวอย่างประโยค: รถจักรยานยนต์สีแดงพลิกคว่ำอยู่ข้างทาง
 6. พลิกฟื้น (v) – หมายถึงการกลับคืนมาใหม่หรือการฟื้นตัว [1]

  • ตัวอย่างประโยค: โครงการตามพระราชดำริดำริทั้งการชลประทานคมนาคมป่าไม้ประมงมีขึ้นเพื่อเพื่อพลิกฟื้นแผ่นดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแผ่นดินทอง
 7. พลิกลิ้น (v) – หมายถึงการไม่ปฏิบัติตามคำสัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงคำพูด [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ผู้ต้องหาพลิกลิ้นไม่ยอมรับคำให้การ ทำให้คดียืดเยืคำว่า พลิก เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายหลากหลาย โดยมักใช้ในบริบทต่าง ๆ อาทิเช่นการเคลื่อนที่หรือการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังมีความหมายทางคำพ้องที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางความคิดหรือทางอารมณ์ด้วย

นี่คือความหมายของคำว่า พลิก พร้อมตัวอย่างประโยคและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:

 1. พลิก [1]

  • หมายถึงการเคลื่อนที่หรือการเปลี่ยนทิศทาง
  • เช่น พลิกหน้า, พลิกกลับ, พลิกคว่ำ
 2. พลิกตัว [1]

  • หมายถึงการเปลี่ยนทิศทางหรือการเคลื่อนที่ของตัวเอง
  • เช่น พลิกตัวไปมา, พลิกตัวขึ้นลง
 3. พลิกผัน [1]

  • หมายถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงทางความคิดหรือทางอารมณ์
  • เช่น พลิกผันสถานการณ์, พลิกผันความคิด
 4. พลิกกลับ [1]

  • หมายถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการกลับกลับไปในทิศทางตรงกันข้าม
  • เช่น พลิกกลับมา, พลิกกลับด้าน
 5. พลิกคว่ำ [1]

  • หมายถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการเคลื่อนที่ให้เป็นที่ตรงกันข้าม
  • เช่น พลิกคว่ำ, พลิกคว่ำลง
 6. พลิกฟื้น [1]

  • หมายถึงการกลับคืนมาสู่สภาวะเดิมหรือการฟื้นตัว
  • เช่น พลิกฟื้น, พลิกฟื้นความสุข
 7. พลิกลิ้น [1]

  • หมายถึงการไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงคำพูด
  • เช่น พลิกลิ้น, พลิกลิ้นคำ
 8. พลิกล็อค [1]

  • หมายถึงสิ่งที่ไม่คาดคิดหรือเป็นทางกลับกันของความคาดหมาย
  • เช่น พลิกล็อค, พลิกล็อคเหตุการณ์
 9. พลิก


Learn more:

 1. พลิก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พลิก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พลิก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

การใช้คำว่า พลิกในประโยค

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ | ข้อเท้าพลิกและเสียง'คลิก'ปริศนา - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ | ข้อเท้าพลิกและเสียง’คลิก’ปริศนา – โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

การใช้คำว่า พลิก ในประโยคเป็นสิ่งที่สำคัญในการเขียนและสื่อสารในภาษาไทย คำว่า พลิก เป็นคำกริยาที่มีความหมายหลากหลายและสามารถใช้ในบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. พลิกหน้า: หมายถึงการเปลี่ยนหน้าหรือหน้ากระดาษไปยังหน้าอื่นๆ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ถ้าต้องการอ่านเรื่องนี้เพิ่มเติมแล้วให้พลิกหน้าไปยังหน้า 9 เพื่ออ่านเพิ่มเติมได้ [1]
 2. พลิกตัว: หมายถึงการเปลี่ยนท่าหรือทิศทางของตัวเอง [1]

  • ตัวอย่างประโยค: สมศรีพลิกตัวไปมาทั้งคืนเพราะนอนไม่หลับ [1]
 3. พลิกผัน: หมายถึงการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลง [1]

  • ตัวอย่างประโยค: สถานการณ์การเมืองในกัมพูชายิ่งทวีความเข้มข้น และพลิกผันอยู่ตลอดเวลา [1]
 4. พลิกกลับ: หมายถึงการเปลี่ยนแปลงให้กลับไปในทางที่ตรงข้าม [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ไส้เดือนทำหน้าที่เอาดินที่อยู่ลึกๆ ให้พลิกกลับมาอยู่บนพื้นผิวดิน [1]
 5. พลิกคว่ำ: หมายถึงการเปลี่ยนทิศทางให้หงายหน้าลงล่าง [1]

  • ตัวอย่างประโยค: รถจักรยานยนต์สีแดงพลิกคว่ำอยู่ข้างทาง [1]
 6. พลิกฟื้น: หมายถึงการกลับคืนมาในสภาพเดิมหรือฟื้นตัว [1]

  • ตัวอย่างประโยค: โครงการตามพระราชดำริดำริทั้งการชลประทานคมนาคมป่าไม้ประมงมีขึ้นเพื่อเพื่อพลิกฟื้นแผ่นดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแผ่นดินทอง [1]
 7. พลิกลิ้น: หมายถึงการไม่ปฏิบัติตามคำสัญญาหรือคำสัญการใช้คำว่า พลิก ในประโยคเป็นสิ่งที่สำคัญในการเขียนและสื่อสารในภาษาไทย คำว่า พลิก เป็นคำกริยาที่มีความหมายหลากหลายและสามารถใช้ในบริบทต่างๆ ดังนี้

 8. พลิกหน้า: หมายถึงการเปลี่ยนหน้าหรือหน้าที่เรากำลังอ่านหรือเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการอ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้เพิ่มเติมแล้วให้พลิกหน้าไปยังหน้า 9 เพื่ออ่านเพิ่มเติมได้ [1]

 9. พลิกตัว: หมายถึงการเปลี่ยนท่าหรือทิศทางของตัวเราเอง ตัวอย่างเช่น สมศรีพลิกตัวไปมาทั้งคืนเพราะนอนไม่หลับ [1]

 10. พลิกผัน: หมายถึงการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น สถานการณ์การเมืองในกัมพูชายิ่งทวีความเข้มข้น และพลิกผันอยู่ตลอดเวลา [1]

 11. พลิกกลับ: หมายถึงการเปลี่ยนแปลงให้กลับไปในทิศทางตรงกันข้าม ตัวอย่างเช่น ไส้เดือนทำหน้าที่เอาดินที่อยู่ลึกๆ ให้พลิกกลับมาอยู่บนพื้นผิวดิน [1]

 12. พลิกคว่ำ: หมายถึงการเปลี่ยนทิศทางให้หงายหน้าลงล่าง ตัวอย่างเช่น รถจักรยานยนต์สีแดงพลิกคว่ำอยู่ข้างทาง [1]

 13. พลิกฟื้น: หมายถึงการกลับคืนมาในสภาพเดิมหรือฟื้นตัว ตัวอย่างเช่น โครงการตามพระราชดำริดำริทั้งการชลประทานคมนาคมป่าไม้ประมงมีขึ้นเพื่อเพื่อพลิกฟื้นแผ่นดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแผ่นดินทอง [1]

 14. พลิกลิ้น: หมายถึงการไม่ปฏิบัติตามคำสัญญาหรือคำสัญญา ตัวอย่างเช่น ผู้ต้องหาพลิกลิ้นไม่ย


Learn more:

 1. พลิก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พลิก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พลิก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ พลิก

คุยข่าวเมาท์กับหมอ : ข้อเท้าพลิก นวดหรือประคบเย็น วิธีไหนถูกต้อง, Superfood2019 : พบหมอรามาฯ 8.4.62 - Youtube
คุยข่าวเมาท์กับหมอ : ข้อเท้าพลิก นวดหรือประคบเย็น วิธีไหนถูกต้อง, Superfood2019 : พบหมอรามาฯ 8.4.62 – Youtube

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ พลิก มีหลายคำที่สามารถใช้เพื่อเสริมความเข้าใจและความหมายของคำนี้ได้ ดังนี้:

 1. กลับ (turn) – คำนี้เป็นคำที่ใช้ในการแสดงถึงการเคลื่อนที่หรือการเปลี่ยนทิศทางของสิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราพูดถึงการเปลี่ยนทิศทางของสิ่งต่าง ๆ ตามความต้องการหรือคำสั่งที่ได้รับ [1].

 2. เปลี่ยน (change) – คำนี้ใช้ในการแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพหรือลักษณะของสิ่งต่าง ๆ โดยทั่วไป เช่น เปลี่ยนสี, เปลี่ยนรูปแบบ, เปลี่ยนแปลงความคิดเห็น [1].

 3. กลับตัว (turn oneself over) – คำนี้ใช้ในการแสดงถึงการเคลื่อนที่หรือการเปลี่ยนทิศทางของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราพูดถึงการเปลี่ยนทิศทางของร่างกายหรือการเคลื่อนไหวของสิ่งต่าง ๆ ที่มีชีวิต [1].

 4. เปลี่ยนแปลง (alter) – คำนี้ใช้ในการแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพหรือลักษณะของสิ่งต่าง ๆ โดยเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญหรือมีผลกระทบต่อสิ่งอื่น ๆ อย่างเช่น เปลี่ยนแปลงนโยบาย, เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี [1].

 5. กลับกลาย (reverse) – คำนี้ใช้ในการแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงจากสถานะหนึ่งไปสู่สถานะอีกแบบหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกลับกลาย [1].

 6. คว่ำ (turn over) – คำนี้ใช้ในการแสดงถึงการเปลี่ยนทิศทางของสิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราพูดถึงการเปลี่ยนทิศทางของวัตถุหรือสิ่งของที่มีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ พลิก มีหลายคำที่สามารถใช้เพื่อเสริมความเข้าใจและความหมายของคำนี้ได้ ดังนี้:

 7. กลับ (turn) – คำนี้เป็นคำที่ใช้ในการแสดงถึงการเคลื่อนที่หรือการเปลี่ยนทิศทางของสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราพูดถึงการเปลี่ยนทิศทางของวัตถุหรือสิ่งของใดสิ่งหนึ่ง [2]

 8. เปลี่ยน (change) – คำนี้ใช้ในการแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพหรือลักษณะของสิ่งต่างๆ โดยทั่วไป [2]

 9. กลับตัว (turn oneself over) – คำนี้ใช้ในการแสดงถึงการเคลื่อนที่หรือการเปลี่ยนทิศทางของตัวเอง [2]

 10. เปลี่ยนแปลง (alter) – คำนี้ใช้ในการแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพหรือลักษณะของสิ่งต่างๆ โดยมักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมาจากการกระทำของบุคคลหรือสิ่งต่างๆ [2]

 11. กลับกลาย (reverse) – คำนี้ใช้ในการแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงจากสภาพปัจจุบันไปสู่สภาพที่ตรงกันข้าม [2]

 12. คว่ำ (turn over) – คำนี้ใช้ในการแสดงถึงการเปลี่ยนทิศทางของวัตถุหรือสิ่งของใดสิ่งหนึ่งโดยให้ด้านบนเป็นด้านล่าง [2]

 13. ฟื้น (recover) – คำนี้ใช้ในการแสดงถึงการกลับคืนสภาพหรือสภาวะที่ดีขึ้นหลังจากประสบความล้มเหลวหรือสภาวะที่ไม่ดี [2]

 14. แพลง (equivocate) – คำนี้ใช้ในการแสดงถึงการพูดหรือกระทำอย่างไม่ตรงไปตรงมา หรือการเลี่ยงการตอบสนองอย่างชัดเจน [2]

 15. สับปลับ (quibble) – คำนี้ใช้ในการแสดงถึงการพูดหรือกระทำอย่างไม่ตรงไปตรงมา โดยมักเกี่ยวข้องกับการเลี่ยงการ


Learn more:

 1. พลิก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พลิก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พลิก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำนามที่ใช้ในความหมายของ พลิก

Sport Guru: เท้าพลิก ตกส้นสูง การประคบเย็น ประคบร้อน ต้องทำอย่างไร - Youtube
Sport Guru: เท้าพลิก ตกส้นสูง การประคบเย็น ประคบร้อน ต้องทำอย่างไร – Youtube

คำนามที่ใช้ในความหมายของ พลิก มีหลายคำนามที่สามารถใช้เพื่ออธิบายความหมายของคำนี้ได้ ดังนี้:

 1. พลิก [1]

  • คำนามที่ใช้ในความหมายของ พลิก หมายถึงการเปลี่ยนทิศทางหรือการหันไปทางอื่น
  • ตัวอย่างประโยค: การเดินทางในทิศทางที่ไม่คุ้นเคยทำให้เราต้องทำการพลิกทาง [1]
 2. พลิกตัว [1]

  • คำนามที่ใช้ในความหมายของ พลิกตัว หมายถึงการหมุนตัวหรือการเปลี่ยนท่า
  • ตัวอย่างประโยค: เด็กน้อยพลิกตัวไปมาในสนามเป็นเวลานานเพื่อสร้างความสนุกสนาน [1]
 3. พลิกผัน [1]

  • คำนามที่ใช้ในความหมายของ พลิกผัน หมายถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงทิศทาง
  • ตัวอย่างประโยค: สถานการณ์การเมืองในประเทศกำลังพลิกผันอย่างรวดเร็ว [1]
 4. พลิกกลับ [1]

  • คำนามที่ใช้ในความหมายของ พลิกกลับ หมายถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการกลับกลับไปในทิศทางตรงกันข้าม
  • ตัวอย่างประโยค: การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เราต้องพลิกกลับแผนการทำงาน [1]
 5. พลิกคว่ำ [1]

  • คำนามที่ใช้ในความหมายของ พลิกคว่ำ หมายถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดความเสียหายหรือความไม่เป็นที่พึงพอใจ
  • ตัวอย่างประโยค: เรือเกาะคว่ำเมื่อเกิดพายุที่แรงมาก [1]
 6. พลิกฟื้น [1]

  • คำนามที่ใช้ในความหมายของ พลิกฟื้น หมายถึงการกลับคืนสภาพเดิมหรือการฟื้นตัว
  • ตัวอย่างประโยค: หลังจากการเจ็บป่วยหนักคำนามที่ใช้ในความหมายของ พลิก เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่างๆ ดังนี้:
 7. พลิก [1]:

  • ความหมาย: หมายถึงการเปลี่ยนทิศทางหรือการหันไปทางอื่น
  • ตัวอย่างประโยค: ถ้าต้องการอ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้เพิ่มเติมแล้วให้พลิกหน้าไปยังหน้า 9 เพื่ออ่านเพิ่มเติมได้
 8. พลิกตัว [1]:

  • ความหมาย: หมายถึงการหันตัวไปทางอื่นหรือการเคลื่อนไหวตัวเองให้เปลี่ยนทิศทาง
  • ตัวอย่างประโยค: สมศรีพลิกตัวไปมาทั้งคืนเพราะนอนไม่หลับ
 9. พลิกผัน [1]:

  • ความหมาย: หมายถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงทิศทาง
  • ตัวอย่างประโยค: สถานการณ์การเมืองในกัมพูชายิ่งทวีความเข้มข้น และพลิกผันอยู่ตลอดเวลา
 10. พลิกกลับ [1]:

  • ความหมาย: หมายถึงการเปลี่ยนแปลงให้กลับกลายหรือเปลี่ยนทิศทางให้กลับไปทางตรงกันข้าม
  • ตัวอย่างประโยค: ไส้เดือนทำหน้าที่เอาดินที่อยู่ลึกๆ ให้พลิกกลับมาอยู่บนพื้นผิวดิน
 11. พลิกคว่ำ [1]:

  • ความหมาย: หมายถึงการเปลี่ยนทิศทางให้หงายเอาหน้าลงล่างหรือการเปลี่ยนทิศทางให้คว่ำลง
  • ตัวอย่างประโยค: รถจักรยานยนต์สีแดงพลิกคว่ำอยู่ข้างทาง
 12. พลิกฟื้น [1]:

  • ความหมาย: หมายถึงการกลับคืนมาใหม่หรือการฟื้นตัว
  • ตัวอย่างประโยค: โครงการตามพระราชดำริดำริทั้งการชลประทานคมนาคมป่าไม้ประมงมีขึ้นเพื่อเพื่อพลิกฟื้นแผ่นดินให้มีความอุดมสมบ

Learn more:

 1. พลิก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พลิก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พลิก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ พลิก

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พลิก มีดังนี้:

 1. พลิกหน้า: ถ้าต้องการอ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้เพิ่มเติมแล้วให้พลิกหน้าไปยังหน้า 9 เพื่ออ่านเพิ่มเติมได้ [1].
 2. สมศรีพลิกตัวไปมาทั้งคืนเพราะนอนไม่หลับ [1].
 3. สถานการณ์การเมืองในกัมพูชายิ่งทวีความเข้มข้น และพลิกผันอยู่ตลอดเวลา [1].
 4. ไส้เดือนทำหน้าที่เอาดินที่อยู่ลึกๆ ให้พลิกกลับมาอยู่บนพื้นผิวดิน [1].
 5. รถจักรยานยนต์สีแดงพลิกคว่ำอยู่ข้างทาง [1].
 6. โครงการตามพระราชดำริดำริทั้งการชลประทานคมนาคมป่าไม้ประมงมีขึ้นเพื่อเพื่อพลิกฟื้นแผ่นดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแผ่นดินทอง [1].
 7. ผู้ต้องหาพลิกลิ้นไม่ยอมรับคำให้การ ทำให้คดียืดเยื้อออกไป [1].
 8. หลังจากศึก ฟร้องซ์ 98 ทีมโครเอเชียสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม พลิกล็อค เอาชนะ เยอรมัน 3-0 ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย [1].
 9. เขามักพลิกแพลงข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อให้คนอื่นมองเขาในทางที่ดี [1].

Learn more:

 1. พลิก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พลิก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พลิก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

Categories: สำรวจ 76 พลิก

พลิกล็อค - คริสติน่า อากีล่าร์ 【OFFICIAL MV】
พลิกล็อค – คริสติน่า อากีล่าร์ 【OFFICIAL MV】

See more: blog https://chungcueratown.net/investment

พลิก ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา: พลิก ภาษาอังกฤษ

หัวข้อหลัก: พลิก ภาษาอังกฤษ

คำอธิบาย: ในบทความนี้เราจะพูดถึงคำว่า พลิก ในภาษาอังกฤษ โดยจะอธิบายความหมายของคำนี้ และให้ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พลิก ในประโยค นอกจากนี้ยังมีส่วน FAQ ที่จะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

เนื้อหา:

พลิก ภาษาอังกฤษ คืออะไร?

คำว่า พลิก ในภาษาอังกฤษมีความหมายว่า turn หรือ เปลี่ยนทิศทาง [1] คำนี้ใช้ในบริบทต่างๆ เพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางหรือการเปลี่ยนแปลงสถานะของสิ่งต่างๆ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พลิก ในภาษาอังกฤษ:

 1. ถ้าต้องการอ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้เพิ่มเติมแล้วให้พลิกหน้าไปยังหน้า 9 เพื่ออ่านเพิ่มเติมได้ [1]

  • ในประโยคนี้คำว่า พลิก ใช้เพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนหน้าเพื่ออ่านเรื่องเพิ่มเติม
 2. สมศรีพลิกตัวไปมาทั้งคืนเพราะนอนไม่หลับ [1]

  • ในประโยคนี้คำว่า พลิก ใช้เพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนทิศทางของการตัวเพื่อหาท่าทางที่สบายตัวขึ้น
 3. สถานการณ์การเมืองในกัมพูชายิ่งทวีความเข้มข้น และพลิกผันอยู่ตลอดเวลา [1]

  • ในประโยคนี้คำว่า พลิก ใช้เพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในการเมืองของกัมพูชา
 4. ไส้เดือนทำหน้าที่เอาดินที่อยู่ลึกๆ ให้พลิกกลับมาอยู่บนพื้นผิวดิน [1]

  • ในประโยคนี้คำว่า พลิก ใช้เนื้อหา: พลิก ภาษาอังกฤษ

หัวข้อหลัก: พลิก ภาษาอังกฤษ

คำอธิบาย: ในบทความนี้เราจะพูดถึงคำว่า พลิก ในภาษาอังกฤษ โดยจะให้ข้อมูลที่ละเอียดและครอบคลุมเกี่ยวกับคำนี้ ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับคำนี้ได้อย่างลึกซึ้ง โดยเราจะเริ่มต้นด้วยคำนิยามของคำว่า พลิก ในพจนานุกรม Longdo Dictionary และจากนั้นจะนำเสนอตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้ และอธิบายความหมายของแต่ละประโยค นอกจากนี้ยังมีส่วน FAQ ที่จะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับคำว่า พลิก อีกด้วย

เนื้อหา:

หัวข้อ 1: คำนิยามของคำว่า พลิก [1]

 • คำว่า พลิก ในภาษาอังกฤษแปลว่า turn หรือ กลับ ซึ่งหมายความว่าการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนทิศทางของสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นทางกลับหรือทางตรงกันข้าม [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พลิก [1]

 • ถ้าต้องการอ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้เพิ่มเติมแล้วให้พลิกหน้าไปยังหน้า 9 เพื่ออ่านเพิ่มเติมได้
 • สมศรีพลิกตัวไปมาทั้งคืนเพราะนอนไม่หลับ
 • สถานการณ์การเมืองในกัมพูชายิ่งทวีความเข้มข้น และพลิกผันอยู่ตลอดเวลา

FAQ:

คำถาม 1: คำว่า พลิก ในภาษาอังกฤษแปลว่าอะไร?

 • คำว่า พลิก ในภาษาอังกฤษแปลว่า turn หรือ กลับ [1]

คำถาม 2: คำว่า พลิก ใช้ในประโยคที่ไหนบ้าง?

 • คำว่า พลิก ใช้ในประโยคต่าง ๆ เช่น ถ้าต้องการอ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้เพิ่มเต

Learn more:

 1. พลิก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พลิกกลับ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

พลิก แปลว่า

พลิก แปลว่าอะไร?

พลิก เป็นคำกริยาในภาษาไทยที่มีความหมายว่า เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่ง หรือ เปลี่ยนแปลงสภาพหรือสถานการณ์ [1] คำว่า พลิก สามารถใช้ในหลายบริบทและมีความหมายที่แตกต่างกันไปตามบริบทที่ใช้ ดังนั้น เราจะมาดูความหมายและตัวอย่างประโยคของคำว่า พลิก ในบริบทต่างๆ ตามด้านล่างนี้

 1. พลิก (v) – หมายถึงการเปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่ง [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ถ้าต้องการอ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้เพิ่มเติมแล้วให้พลิกหน้าไปยังหน้า 9 เพื่ออ่านเพิ่มเติมได้ [1]
 2. พลิกตัว (v) – หมายถึงการเปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของตัวเอง [1]

  • ตัวอย่างประโยค: สมศรีพลิกตัวไปมาทั้งคืนเพราะนอนไม่หลับ [1]
 3. พลิกผัน (v) – หมายถึงการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลง [1]

  • ตัวอย่างประโยค: สถานการณ์การเมืองในกัมพูชายิ่งทวีความเข้มข้น และพลิกผันอยู่ตลอดเวลา [1]
 4. พลิกกลับ (v) – หมายถึงการเปลี่ยนทิศทางหรือสถานะให้กลับกัน [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ไส้เดือนทำหน้าที่เอาดินที่อยู่ลึกๆ ให้พลิกกลับมาอยู่บนพื้นผิวดิน [1]
 5. พลิกคว่ำ (v) – หมายถึงการเปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งให้เอาหน้าลงล่าง [1]

  • ตัวอย่างประโยค: รถจักรยานยนต์สีแดงพลิกคว่ำอยู่ข้างทาง [1]
 6. พลิกฟื้น (v) – หมายถึงการกลับคืนมาใหม่หรือฟื้นตัว [1]

  • ตัวอย่างประโยค: โครงการตามพระราชดำริดำริทั้งการชลประพลิก แปลว่าอะไร?

พลิก เป็นคำกริยาในภาษาไทยที่มีความหมายว่า หมุน หรือ เปลี่ยนทิศทาง [1] คำว่า พลิก สามารถใช้ในหลายบริบทและความหมายต่างๆ ดังนี้:

 1. พลิก หมายถึงการหมุนหรือเปลี่ยนทิศทาง: ในความหมายที่แท้จริง พลิกหมายถึงการหมุนหรือเปลี่ยนทิศทางของวัตถุหรือสิ่งของใดๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อเราพลิกหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือเมื่อเราพลิกหน้าหนังสือ [1]

 2. พลิก หมายถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงทิศทาง: พลิกยอดความคิดหมายถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงทิศทางของสิ่งต่างๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อเราพลิกสถานการณ์หรือเหตุการณ์ให้เป็นทางกลับ [1]

 3. พลิก หมายถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงทางความคิด: พลิกยอดความคิดหมายถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงทางความคิดหรือความเชื่อ ตัวอย่างเช่น เมื่อเราพลิกสิ่งที่เคยเชื่อมั่นให้เป็นทางกลับ [1]

 4. พลิก หมายถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง: พลิกยอดความคิดในทางการเมืองหมายถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดการพลิกแพลงในการเมือง [1]

พลิก แปลว่าอะไร? คำว่า พลิก ในภาษาไทยมีความหมายหลากหลาย และสามารถใช้ในหลายบริบทต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น การใช้คำว่า พลิก จึงขึ้นอยู่กับบริบทและความหมายที่ต้องการเน้นในประโยคนั้นๆ


Learn more:

 1. พลิก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พลิก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พลิก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
ข้อเท้าพลิก' อาการบาดเจ็บที่อาจเรื้อรังหากไม่รักษาให้ถูกวิธี | Kdms
ข้อเท้าพลิก’ อาการบาดเจ็บที่อาจเรื้อรังหากไม่รักษาให้ถูกวิธี | Kdms
ข้อเท้าพลิก' อาการบาดเจ็บที่อาจเรื้อรังหากไม่รักษาให้ถูกวิธี | Kdms
ข้อเท้าพลิก’ อาการบาดเจ็บที่อาจเรื้อรังหากไม่รักษาให้ถูกวิธี | Kdms
ข้อเท้าพลิก' อาการบาดเจ็บที่อาจเรื้อรังหากไม่รักษาให้ถูกวิธี | Kdms
ข้อเท้าพลิก’ อาการบาดเจ็บที่อาจเรื้อรังหากไม่รักษาให้ถูกวิธี | Kdms
ข้อเท้าพลิก ตาตุ่มบวม เจ็บ เดินกะเผลก เกิดจากอะไร ทำอย่างไรจึงจะหาย
ข้อเท้าพลิก ตาตุ่มบวม เจ็บ เดินกะเผลก เกิดจากอะไร ทำอย่างไรจึงจะหาย
Sport Guru: เท้าพลิก ตกส้นสูง การประคบเย็น ประคบร้อน ต้องทำอย่างไร - Youtube
Sport Guru: เท้าพลิก ตกส้นสูง การประคบเย็น ประคบร้อน ต้องทำอย่างไร – Youtube
คุยข่าวเมาท์กับหมอ : ข้อเท้าพลิก นวดหรือประคบเย็น วิธีไหนถูกต้อง, Superfood2019 : พบหมอรามาฯ 8.4.62 - Youtube
คุยข่าวเมาท์กับหมอ : ข้อเท้าพลิก นวดหรือประคบเย็น วิธีไหนถูกต้อง, Superfood2019 : พบหมอรามาฯ 8.4.62 – Youtube
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ | ข้อเท้าพลิกและเสียง'คลิก'ปริศนา - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ | ข้อเท้าพลิกและเสียง’คลิก’ปริศนา – โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
ข้อเท้าพลิก เอ็นฉีก 3 ตำแหน่งสำคัญที่พบได้บ่อย ทำยังไง อันตรายไหม
ข้อเท้าพลิก เอ็นฉีก 3 ตำแหน่งสำคัญที่พบได้บ่อย ทำยังไง อันตรายไหม

See more here: chungcueratown.net

สารบัญ

ความหมายของคำว่า พลิก
การใช้คำว่า พลิกในประโยค
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ พลิก
คำนามที่ใช้ในความหมายของ พลิก
ตัวอย่างประโยคที่ใช้ พลิก
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *