หนองน้ํา ภาษาอังกฤษ: สื่อสารแบบไม่ต้องใช้เครื่องหมาย

Fen (เฟน) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ ตัวอย่างประโยค | Engdict.Com

กิจกรรม Plearn วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย

Keywords searched by users: หนองน้ํา ภาษาอังกฤษ: สื่อสารแบบไม่ต้องใช้เครื่องหมาย บึงน้ำ ภาษาอังกฤษ, บึง ภาษาอังกฤษ, บ่อน้ำ ภาษาอังกฤษ, หนองน้ำ เกิดจาก อะไร, สระน้ำ ภาษาอังกฤษ, บึงน้ำ คือ, คลอง ภาษาอังกฤษ, Swamp

การแปลคำว่า หนองน้ำ ภาษาอังกฤษ

Fen (เฟน) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ ตัวอย่างประโยค | Engdict.Com
Fen (เฟน) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ ตัวอย่างประโยค | Engdict.Com

หนองน้ำ แปลว่าอะไรในภาษาอังกฤษ

หนองน้ำในภาษาอังกฤษแปลว่า swamp หรือ mire [1]. คำว่า swamp หมายถึง หนองน้ำหรือบึงที่เต็มไปด้วยน้ำและมีพืชที่เจริญเติบโตอยู่ [1]. ส่วนคำว่า mire หมายถึง หนองน้ำหรือบึงที่มีน้ำและโคลนเปียกชื้นอยู่ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า หนองน้ำ ในประโยคภาษาอังกฤษคือ The area outside the fence has green grass and a swamp with floating water spinach [1].

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:

 • หนอง: fen
 • บึง: marsh
 • ปลัก: slough
 • ตม: bog

Learn more:

 1. หนองน้ำ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. หนองน้ำ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. หนองน้ำ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ความหมายของ หนองน้ำ ในภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้านหนองแก
โรงเรียนบ้านหนองแก” โรงเรียนภาษาอังกฤษ Very Good : สะเทือนไทย [Cc] – Youtube

ความหมายของคำว่า หนองน้ำ ในภาษาอังกฤษแปลว่า swamp [1] หรือ mire [1] หรือ bog [1] หรือ fen [1] ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายพื้นที่ที่มีน้ำขังอยู่ โดยทั่วไปแล้วหนองน้ำจะเป็นพื้นที่ที่มีน้ำขังอยู่ตลอดเวลาหรือในช่วงฤดูฝน และมักจะมีพืชบกพร่องอยู่เต็มที่

หนองน้ำเป็นคำที่ใช้ในทางเทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ [2] ซึ่งในภาษาอังกฤษอาจใช้คำอื่นเช่น swamp หรือ mire ในบางกรณีเพื่ออธิบายความหมายเดียวกัน

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า หนองน้ำ ในภาษาอังกฤษ:

 1. The area outside the house has green grass and a swamp with floating water spinach [1].
 2. The swamp is a common habitat for various types of plants and animals [1].

Learn more:

 1. หนองน้ำ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. หนองน้ำ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. หนองน้ำ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับ หนองน้ำ ในภาษาอังกฤษ

หนองน้ำ (swamp) คือ แอ่งน้ำที่อยู่ตามป่าและทุ่ง เล็กและตื้นกว่าบึง [1] หนองน้ำเป็นพื้นที่ที่มีน้ำขังอยู่ตลอดเวลาหรือบางช่วงของปี ซึ่งมักเกิดจากการระบายน้ำที่ไม่เพียงพอหรือการสะสมน้ำจากฝนตกหนัก หนองน้ำมักเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำและพืชน้ำ ซึ่งช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการอาศัยของพวกเขา [1]

ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับหนองน้ำในภาษาอังกฤษ:

 1. The swamp is home to a variety of aquatic plants and animals. [1]
 2. The swamp provides a vital habitat for many bird species. [1]
 3. The dense vegetation in the swamp creates a unique ecosystem. [1]
 4. Swamps play an important role in water filtration and flood control. [1]
 5. Exploring the swamp can be an exciting adventure for nature enthusiasts. [1]

Learn more:

 1. หนองน้ำ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. หนองน้ำ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. หนองน้ำ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำทับศัพท์อื่นที่เกี่ยวข้องกับ หนองน้ำ ในภาษาอังกฤษ

หนองน้ำเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงแอ่งน้ำที่อยู่ตามป่าและทุ่ง ซึ่งมักจะเป็นพื้นที่ที่ลุ่มต่ำกว่าระดับพื้นที่รอบๆ และมักจะมีการสะสมน้ำอยู่ หนองน้ำมักจะมีความชื้นสูงและมีการเจริญเติบโตของพืชน้ำเพียงพอ [1]

คำทับศัพท์อื่นที่เกี่ยวข้องกับหนองน้ำในภาษาอังกฤษได้แก่ [1]:

 1. Swamp: หนองน้ำ (n) เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายถึงพื้นที่ที่มีน้ำขังอยู่ มักจะมีความชื้นสูงและมีการเจริญเติบโตของพืชน้ำ [1]

 2. Mire: หนองน้ำ (n) เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายถึงพื้นที่ที่มีน้ำขังอยู่ มักจะมีความชื้นสูงและมีการเจริญเติบโตของพืชน้ำ [1]

 3. Bog: หนองน้ำ (n) เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายถึงพื้นที่ที่มีน้ำขังอยู่ มักจะมีความชื้นสูงและมีการเจริญเติบโตของพืชน้ำ [1]

 4. Fen: หนองน้ำ (n) เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายถึงพื้นที่ที่มีน้ำขังอยู่ มักจะมีความชื้นสูงและมีการเจริญเติบโตของพืชน้ำ [1]


Learn more:

 1. หนองน้ำ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. น้ำ – วิกิพจนานุกรม

คำแนะนำในการใช้ หนองน้ำ ในประโยคภาษาอังกฤษ

หนองน้ำ คืออะไร?
หนองน้ำ (swamp) คือแอ่งน้ำที่อยู่ตามป่าและทุ่ง เป็นพื้นที่ที่มีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา โดยมักจะมีพืชบกพร้อมกับน้ำอยู่ หนองน้ำมักเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำและสัตว์ที่ชอบอาศัยในสภาพแวดล้อมที่ชื้นชื่น หนองน้ำมีความหมายใกล้เคียงกับคำศัพท์อื่นๆ เช่น mire, bog, fen ซึ่งหมายถึงพื้นที่ที่มีน้ำขังอยู่เช่นกัน [1].

คำแนะนำในการใช้ หนองน้ำ ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 1. The swamp is home to a variety of aquatic plants and animals. [1]
 2. Be careful when walking in the swamp as the ground can be muddy and unstable. [1]
 3. Swamps play an important role in maintaining the ecosystem by providing habitats for many species. [1]
 4. Swamps are often rich in biodiversity and serve as breeding grounds for many amphibians and reptiles. [1]
 5. Swamps can be found in various parts of the world, including tropical rainforests and wetlands. [1]
 6. Swamps are valuable for their ability to store and filter water, helping to prevent flooding and improve water quality. [1]
 7. Swamps are vulnerable to human activities such as drainage and pollution, which can have negative impacts on their ecosystems. [1]
 8. Swamps can be explored and appreciated through guided tours and nature walks. [1]

Learn more:

 1. หนองน้ำ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. หนองน้ำ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 3. watering แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: นับ 47 หนองน้ํา ภาษาอังกฤษ

กิจกรรม Plearn วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย
กิจกรรม Plearn วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย

[nøng nām] (n) EN: swamp ; mire ; bog ; fen ; pond FR: marais ; marécage.

See more: blog https://chungcueratown.net/investment

บึงน้ำ ภาษาอังกฤษ

บึงน้ำ ภาษาอังกฤษ

บึงน้ำเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำขังตลอดปี [1]. คำว่า บึง ในภาษาอังกฤษถูกแปลว่า marsh หรือ swamp [1]. บึงน้ำเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมและสัตว์พื้นบ้านในพื้นที่นั้น ๆ [1].

ในประเทศไทย บึงน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญในการเกษตรและการดำเนินชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่นั้น ๆ [1]. บึงน้ำมักจะมีความหลากหลายในระบบนิเวศ รวมถึงการมีสัตว์น้ำและพืชน้ำที่สำคัญอยู่ในบึงน้ำนั้น ๆ [1]. นอกจากนี้ บึงน้ำยังมีบทบาทสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อม โดยช่วยลดการเกิดน้ำท่วมและรักษาความชื้นในพื้นที่ [1].

การสร้างบึงน้ำเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาสภาพแวดล้อมที่สำคัญ โดยการสร้างบึงน้ำจะช่วยในการกรองน้ำและลดการสูญเสียน้ำในพื้นที่ [1]. การสร้างบึงน้ำยังช่วยในการเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับสัตว์และพืชที่อยู่ในบึงน้ำนั้น ๆ [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. บึงน้ำคืออะไร?
  บึงน้ำคือแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำขังตลอดปี [1].

 2. บึงน้ำมีบทบาทอย่างไรในการรักษาสภาพแวดล้อม?
  บึงน้ำมีบทบาทสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมโดยช่วยลดการเกิดน้ำท่วมและรักษาความชื้นในพื้นที่ [1].

 3. การสร้างบึงน้ำมีประโยชน์อย่างไร?
  การสร้างบึงน้ำมีประโยชบึงน้ำ ภาษาอังกฤษ

บึงน้ำ เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายในภาษาอังกฤษว่า marsh หรือ swamp [1] ซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำขังตลอดปี [1] บึงน้ำเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยของสัตว์และพืชต่าง ๆ [1] ในบึงน้ำจะมีการสะสมของน้ำซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อม ซึ่งส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพในบึงน้ำนั้นเอง [1]

การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยของสัตว์และพืชในบึงน้ำนั้นเกิดจากการสะสมของน้ำซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อม น้ำในบึงจะมีความเป็นกรดหรือเป็นด่างได้ตามสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ บึงน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำต่าง ๆ เช่น ปลา กบ และสัตว์น้ำอื่น ๆ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศของบึงน้ำ [1]

ในบึงน้ำยังมีการสะสมของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในน้ำและบนพื้นผิวของบึง สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศของบึงน้ำ เช่น พืชน้ำ สัตว์น้ำ และจุลินทรีย์ต่าง ๆ ที่ช่วยในกระบวนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยของสัตว์และพืชในบึงน้ำ [1]

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. บึงน้ำคืออะไร?
 • บึงน้ำคือแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำขังตลอดปี [1]
 1. บึงน้ำมีความสำคัญอย่างไร?

Learn more:

 1. บึง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. บึง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. บึง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

บึง ภาษาอังกฤษ

บึง ภาษาอังกฤษ

บึง คือคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายว่า แหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำขังตลอดปี [1] ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการสะสมน้ำอย่างต่อเนื่อง และมักจะมีพืชน้ำและสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ [1] บึงเป็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในการรักษาสมดุลของนิเวศวิทยา และมีบทบาทสำคัญในการเก็บรักษาน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย [1]

ในภาษาอังกฤษ คำแปลของ บึง คือ swamp หรือ marsh [1] ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายสถานที่ที่มีน้ำขังและมีพืชน้ำอยู่ [1] คำว่า swamp หมายถึงพื้นที่ที่มีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา โดยมักจะมีความชื้นสูงและมีการสะสมของน้ำจากฝนหรือแหล่งน้ำอื่น ๆ [1] ส่วนคำว่า marsh หมายถึงพื้นที่ที่มีน้ำขังบางครั้ง โดยมักจะมีพืชน้ำและสัตว์น้ำอาศัยอยู่ [1]

บึงเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในการรักษาสมดุลของนิเวศวิทยา และมีบทบาทสำคัญในการเก็บรักษาน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย [1] นอกจากนี้ บึงยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและพืชน้ำหลายชนิด [1] การรักษาและการสร้างบึงเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำในพื้นที่ [1]

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. บึงและบ่อน้ำต่างกันอย่างไร?
  บึงและบ่อน้ำเป็นสถานที่ที่มีน้ำขัง แต่ความแตกต่างอยู่ที่ลักษณะและขนาดของพื้นทบึง ภาษาอังกฤษ

บึง คือคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายว่า แหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำขังตลอดปี [1] ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการสะสมน้ำจากฝนหรือแหล่งน้ำอื่น ๆ และมีความชื้นสูง ซึ่งทำให้เกิดการเจริญเติบโตของพืชน้ำ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับสัตว์น้ำและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำอย่างต่อเนื่อง [1]

ในภาษาอังกฤษ คำแปลของ บึง คือ swamp หรือ marsh [1] ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายสถานที่ที่มีน้ำขังและมีความชื้นสูง ซึ่งเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของพืชน้ำและสัตว์น้ำต่าง ๆ [1]

บึงเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญในธรรมชาติและสังคม ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อม และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำ นอกจากนี้ บึงยังมีความสำคัญในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร เช่น ปลูกข้าวน้ำหนัก และปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบึง [1]

ในประเทศไทย มีบึงหลายแห่งที่มีความสำคัญ อาทิเช่น บึงบอน ในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นบึงที่มีขนาดใหญ่และมีความสวยงาม มีการจัดการรักษาสภาพแวดล้อมของบึงเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน [1]

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

Q: บึงแปลว่าอะไรในภาษาอังกฤษ?
A: บึงแปลว่า swamp หรือ marsh [1]

Q: บึงมีความสำคัญอย่างไรในธรรมชาติ?
A: บ


Learn more:

 1. บึง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. บึง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. บึง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
หนองน้ำ ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
หนองน้ำ ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
Pus แปลว่า น้ำหนอง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Pus แปลว่า น้ำหนอง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Pus (พัส) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ ตัวอย่างประโยค | Engdict.Com
Pus (พัส) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ ตัวอย่างประโยค | Engdict.Com
ห้วยหนองคลองบึง(ภาษาอังกฤษ)แตกต่างกันอย่างไร - Youtube
ห้วยหนองคลองบึง(ภาษาอังกฤษ)แตกต่างกันอย่างไร – Youtube
โรงเรียนบ้านหนองแก
โรงเรียนบ้านหนองแก” โรงเรียนภาษาอังกฤษ Very Good : สะเทือนไทย [Cc] – Youtube
Fen (เฟน) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ ตัวอย่างประโยค | Engdict.Com
Fen (เฟน) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ ตัวอย่างประโยค | Engdict.Com

See more here: chungcueratown.net

สารบัญ

การแปลคำว่า หนองน้ำ ภาษาอังกฤษ
ความหมายของ หนองน้ำ ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับ หนองน้ำ ในภาษาอังกฤษ
คำทับศัพท์อื่นที่เกี่ยวข้องกับ หนองน้ำ ในภาษาอังกฤษ
คำแนะนำในการใช้ หนองน้ำ ในประโยคภาษาอังกฤษ
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *