ผีทะเลคืออะไร? ประวัติและความเชื่อในสังคมไทย

คน-ผี-ทะเล | หลอนไดอารี่ EP.94

คน-ผี-ทะเล | หลอนไดอารี่ Ep.94

Keywords searched by users: ผีทะเลคืออะไร? ประวัติและความเชื่อในสังคมไทย ผีทะเล ภาษาอังกฤษ, ทำไม ต้อง ผีทะเล, ผีผ้าห่ม คือ, ผีพราย, ผีม้าบ้อง, ผีโป่ง แปลว่า, ผี พาย น้ำ, ผีหลังกลวง

ความหมายของผีทะเล

ความหมายของผีทะเล

ผีทะเลเป็นเรื่องที่มีความเชื่อกันอย่างแพร่หลายในวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งมักจะเป็นวิญญาณของคนที่ตายในทะเล ผีทะเลมักปรากฏในหลายลักษณะ อาจจะเป็นรูปลักษณ์ของคนเดินลากปลาตัวใหญ่ขึ้นมาจากทะเลในตอนกลางคืนบ้าง หรืออาจขึ้นมาบนเรือในยามกลางคืนขณะที่ชาวประมงออกเรือหาปลาบ้าง [1].

ปรากฏการณ์ผีทะเลที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ชาวตะวันตกเรียกว่า เปลวเพลิงแห่งเซนต์เอลโม (St. Elmos Fire) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไฟฟ้าสถิตย์ในอากาศไหลลงสู่ที่ต่ำโดยผ่านวัตถุต่าง ๆ เช่นเสากระโดงเรือ และมักเกิดขึ้นในวันที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง [2].

ในวรรณคดีไทยเอง ผีทะเลถูกกล่าวถึงในเรื่อง พระอภัยมณี ของกวีเอกแห่งสยาม สุนทรภู่ โดยมีนางผีเสื้อสมุทรเป็นตัวอย่าง นางผีเสื้อสมุทรเป็นยักษ์ที่มีอิทธิฤทธิ์อำนาจมาก และเป็นใหญ่ที่สุดในบรรดาภูตผีทั้งมวลที่สิงสู่อยู่ในท้องทะเล .

ในปัจจุบัน คำว่า ผีทะเล ยังใช้เป็นคำด่าหรือคำตำหนิได้ แต่มักจะมีแนวคิดที่น่ารักเสียเป็นส่วนมาก เช่นผู้ชายที่เจ้าชู้ทำรุ่มร่ามกับผู้หญิง อาจถูกด่าว่า คนผีทะเล หมายความว่าคนที่หน้าตาเหมือนผีมากมาย .


Learn more:

 1. ผีทะเล – วิกิพีเดีย
 2. คนผีทะเล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คนผีทะเลแปลว่าอะไร | Dek-D.com

ลักษณะและลักษณะของผีทะเล

ลักษณะและลักษณะของผีทะเล

ผีทะเลเป็นเรื่องที่มีการเชื่อมั่นและเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของคนที่ตายในทะเล [1]. ผีทะเลปรากฏให้เห็นในหลายลักษณะ อาจจะมาเป็นรูปลักษณ์ของคนเดินลากปลาตัวใหญ่ขึ้นมาจากทะเลในตอนกลางคืนบ้าง หรือขึ้นมาบนเรือในยามกลางคืนขณะที่ชาวประมงออกเรือหาปลาบ้าง [1].

ลักษณะของผีทะเลที่ขึ้นบนเรือนี้ มักจะมาในลักษณะเป็นดวงไฟสว่างอยู่บนเสากระโดงเรือ และชาวประมงเชื่อกันว่าถ้าผีทะเลได้ไต่ขึ้นเกาะบนเสากระโดงเรือแล้ว จะทำให้เรือลำนั้นอัปปางลง [1].

นอกจากนี้ ผีทะเลยังมีการกล่าวถึงในวรรณคดีไทยเช่นกัน ในวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี ของกวีเอกแห่งสยาม สุนทรภู่ กล่าวถึง นางผีเสื้อสมุทร ซึ่งเป็นยักษ์ที่มีอิทธิฤทธิ์อำนาจมาก และเป็นใหญ่ที่สุดในบรรดาภูตผีทั้งมวลที่สิงสู่อยู่ในท้องทะเล .

ในปัจจุบัน คำว่า ผีทะเล ยังใช้เป็นคำด่าหรือคำตำหนิได้ด้วย แต่จะออกแนวน่ารักเสียเป็นส่วนมาก เช่นผู้ชายที่เจ้าชู้ ทำรุ่มร่ามกับผู้หญิง อาจถูกด่าว่า คนผีทะเล หมายความว่าคนที่หน้าตาเหมือนผีมากมาย .


Learn more:

 1. ผีทะเล – วิกิพีเดีย
 2. คนผีทะเล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ผีทะเล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ตำแหน่งทางชีววิทยาของผีทะเล

ผีทะเลเป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจในด้านชีววิทยา โดยมีตำแหน่งทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับผีทะเล ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้:

 1. การศึกษาสภาพแวดล้อม: การศึกษาสภาพแวดล้อมที่ผีทะเลอาศัยอยู่ เช่น อุณหภูมิน้ำทะเล ความเค็มของน้ำทะเล แสงแดดที่เข้าสู่ทะเล และปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการอยู่รอดของผีทะเลในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน [1]

 2. การศึกษาพฤติกรรม: การศึกษาพฤติกรรมของผีทะเล เช่น การล่าอาหาร การเคลื่อนที่ การสื่อสาร และพฤติกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของผีทะเล [1]

 3. การศึกษาสัตว์ประจำทะเล: การศึกษาสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลและมีความสัมพันธ์กับผีทะเล เช่น ปลา หอยทาก แมงกะพรุน และสัตว์ทะเลอื่น ๆ ที่เป็นอาหารหรือเป็นศัตรูของผีทะเล [1]

 4. การศึกษาโครงสร้างทางชีววิทยา: การศึกษาโครงสร้างทางชีววิทยาของผีทะเล เช่น โครงสร้างร่างกาย อวัยวะต่าง ๆ ระบบการทำงานของร่างกาย และความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย [1]

 5. การศึกษาพันธุกรรม: การศึกษาพันธุกรรมของผีทะเล เพื่อให้เข้าใจถึงการสืบทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม และความหลากหลายทางพันธุกรรมของผีทะเล [1]

 6. การศึกษาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผีทะเลกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถเป็นปัจผีทะเลเป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจในด้านชีววิทยา โดยมีตำแหน่งทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับผีทะเล ดังนี้:

 7. การศึกษาประวัติศาสตร์ของผีทะเล: การศึกษาประวัติศาสตร์ของผีทะเลเป็นสิ่งที่สำคัญในการเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งทางชีววิทยาของผีทะเล ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับผีทะเลในวรรณคดีและตำนานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผีทะเล [1]

 8. การศึกษาสัตว์ทะเลที่เกี่ยวข้อง: การศึกษาสัตว์ทะเลที่เกี่ยวข้องกับผีทะเลเป็นสิ่งสำคัญในการเข้าใจเรื่องราวของผีทะเล สัตว์ทะเลที่เกี่ยวข้องอาจ包括ปลาหมึก ปลากระเบน และสัตว์น้ำอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับผีทะเล [1]

 9. การศึกษาปรากฏการณ์และพฤติกรรมของผีทะเล: การศึกษาปรากฏการณ์และพฤติกรรมของผีทะเลเป็นสิ่งสำคัญในการเข้าใจเรื่องราวของผีทะเล ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการขึ้นบนเรือหรือเกาะบนเสากระโดงเรือของผีทะเล และพฤติกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผีทะเล [1]

 10. การศึกษาผลกระทบของผีทะเลต่อสิ่งแวดล้อม: การศึกษาผลกระทบของผีทะเลต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญในการเข้าใจเรื่องราวของผีทะเล ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสัตว์ทะเลและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผีทะเล [1]

 11. การศึกษาการป้องกันและการจัดการผีทะเล: การศึกษาการป้องกันและการจัดการผีทะเลเป็นสิ่งสำคัญในการเข้าใจเรื่องราวของผีทะเล ศึกษาเรื่อ


Learn more:

 1. ผีทะเล – วิกิพีเดีย
 2. พายแคนู…ไปดูผี
 3. ตื่นตากับ แพลนเน็ต โอเชี่ยน นิทรรศการภาพถ่ายหมื่นไมล์ใต้สมุทร ครั้งแรกในเอเชีย

ตำแหน่งทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของผีทะเล

ผีทะเลเป็นเรื่องที่มีความเชื่อกันอย่างแพร่หลายในวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของหลายชุมชนที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล ภาพลักษณ์ของผีทะเลมักจะแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น และมีหลายแบบที่เป็นที่รู้จัก ในบางท้องถิ่นผีทะเลอาจมีลักษณะเป็นคนเดินลากปลาตัวใหญ่ขึ้นมาจากทะเลในตอนกลางคืน หรืออาจเป็นดวงไฟสว่างอยู่บนเสากระโดงเรือในยามกลางคืน ซึ่งผีทะเลที่ขึ้นบนเรือนี้เชื่อกันว่าถ้าผีทะเลได้ไต่ขึ้นเกาะบนเสากระโดงเรือแล้ว จะทำให้เรือลำนั้นอัปปางลง [2].

ในวรรณคดีไทยเอง ผีทะเลเอาไว้เป็นเรื่องราวในบางเรื่อง เช่น นางผีเสื้อสมุทร ในวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี ของกวีเอกแห่งสยาม สุนทรภู่ นางผีเสื้อสมุทรเป็นยักษ์ที่มีอิทธิฤทธิ์อำนาจมาก และเป็นใหญ่ที่สุดในบรรดาภูตผีทั้งมวลที่สิงสู่อยู่ในท้องทะเล [2].

ในปัจจุบัน คำว่าผีทะเลยังใช้เป็นคำด่าหรือคำตำหนิได้ด้วย แต่จะออกแนวน่ารักเสียเป็นส่วนมาก เช่นผู้ชายที่เจ้าชู้ ทำรุ่มร่ามกับผู้หญิง อาจถูกด่าว่า คนผีทะเล หมายความว่าคนที่หน้าตาเหมือนผีมากมาย [2].


Learn more:

 1. ลูกทรพี คxย xี ผีทะเล กับ 7 คำด่าที่มีที่มาในตำนาน [เวอร์ชั่นเซ็นเซอร์คำ] | Myth Universe EP31 – Myth Universe – Podcast – Podtail
 2. ผีทะเล – วิกิพีเดีย
 3. จังหวัดกระบี่

ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับผีทะเล

ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับผีทะเล

ผีทะเลเป็นหนึ่งในความเชื่อที่มีตำนานและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณของคนที่ตายในทะเล ความเชื่อเหล่านี้มีต้นกำเนิดมาจากความเชื่อที่ว่าจิตวิญญาณยังคงอยู่หลังจากตายไป และสิงสถิตอยู่ตามภพภูมิต่างๆ ในธรรมชาติ [1]

ความเชื่อเกี่ยวกับผีทะเลมีหลายรูปแบบและลักษณะที่แตกต่างกันไป บางครั้งผีทะเลอาจปรากฏในรูปลักษณ์ของคนเดินลากปลาตัวใหญ่ขึ้นมาจากทะเลในตอนกลางคืน หรือขึ้นบนเรือในยามกลางคืนขณะที่ชาวประมงออกเรือหาปลา ผีทะเลที่ขึ้นบนเรือนี้มักจะมาในลักษณะเป็นดวงไฟสว่างอยู่บนเสากระโดงเรือ และชาวประมงเชื่อว่าถ้าผีทะเลได้ไต่ขึ้นเกาะบนเสากระโดงเรือแล้ว จะทำให้เรือลำนั้นอัปปางลง [1]

นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเรื่องผีทะเลในวรรณคดีไทยเอง ซึ่งเรื่อง พระอภัยมณี ของกวีเอกแห่งสยาม สุนทรภู่ ก็ได้กล่าวถึงผีทะเลในรูปแบบของ นางผีเสื้อสมุทร นางผีเสื้อสมุทรถือเป็นยักษ์ที่มีอิทธิฤทธิ์อำนาจมาก และเป็นใหญ่ที่สุดในบรรดาภูตผีทั้งมวลที่สิงสู่อยู่ในท้องทะเล

ในปัจจุบัน คำว่าผีทะเลยังใช้เป็นคำด่าหรือคำตำหนิได้ด้วย แต่มักจะออกแนวน่ารักเสียเป็นส่วนมาก เช่นผู้ชายที่เจ้าชู้ ทำรุ่มร่ามกับผู้หญิง อาจถูกด่าว่า คนผีทะเล หมายความว่าคนที่หน้าตาเหมือนผีมากมาย

ควาความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับผีทะเล

ผีทะเลเป็นเรื่องที่มีความเชื่อและตำนานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณหรือผีที่มีต้นกำเนิดจากทะเล ในวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั่วโลก คนมักมีความเชื่อว่าผีทะเลเป็นวิญญาณของคนที่ตายในทะเล และมักปรากฏในหลายลักษณะต่าง ๆ

ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับผีทะเลในวัฒนธรรมไทย
ในวรรณคดีไทย เราสามารถพบเรื่องราวเกี่ยวกับผีทะเลในเรื่อง พระอภัยมณี ของกวีสุนทรภู่ นางผีเสื้อสมุทรเป็นตัวละครที่มีอิทธิฤทธิ์และอำนาจมากที่สุดในบรรดาภูตผีทั้งมวลที่อาศัยอยู่ในท้องทะเล

ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับผีทะเลในภาคใต้
ในภาคใต้ของประเทศไทย ผีทะเลเป็นเรื่องที่มีความเชื่ออย่างหนึ่งของชาวบ้านมาช้านาน ผีในภาคใต้มีหลายชนิดและมีความเชื่อที่แตกต่างกันไป บางคนเชื่อว่าผีทะเลเป็นผีดีและมีความคุ้มครอง และบางคนเชื่อว่าผีทะเลเป็นผีร้าย [2]

ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับผีทะเลในภาคใต้มีหลายชนิด เช่น

 1. ผีกองกอย
 2. ผีกะ
 3. ผีกละหรือจะกละ
 4. ผีกลิ้งกลางดง
 5. ผีโขมด
 6. ผีเจ้าเสน
 7. ผีฉมบหรือผีมบ
 8. ผีชิน
 9. ผีด้ำ
 10. ผีครูหมอ
 11. ผีนางตะเคียน
 12. ผีนางตานี
 13. ผีนางประดู่
 14. ผีโปหมอ
 15. ผีโป่ง
 16. ผีโป่งค่าง
 17. ผีเปรต
 18. ผีปราบ
 19. ผีไผ่ขาคีม
 20. ผีพราย
 21. ผีแม่หนุ้ย
 22. ผีตาเหล้อเก้อ
 23. ผีบ้านหรือ

Learn more:

 1. ผีทะเล – วิกิพีเดีย
 2. ผี: ความเชื่อในภาคใต้ NAAMCHOOP | น้ำชุบ.com องค์ความรู้ภาคใต้และคาบสมุทรมลายู
 3. ความเชื่อ ผี ขอขมาน้ำ-ดิน สู่ประเพณีลอยกระทง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ผีทะเลในวรรณคดีและวงการบันเทิง

ผีทะเลในวรรณคดีและวงการบันเทิง

ผีทะเลเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่น่าสนใจในวรรณคดีและวงการบันเทิง ซึ่งมีทั้งในวรรณคดีไทยและวรรณคดีต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการนำเรื่องราวเกี่ยวกับผีทะเลมาใช้ในภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และวงการบันเทิงอื่นๆ ด้วย

ในวรรณคดีไทย

 • ในวรรณคดีไทย เรื่องราวเกี่ยวกับผีทะเลมักจะเป็นเรื่องราวที่มืดมน และมีความลึกลับ ผีทะเลถูกกล่าวถึงในหลายเรื่อง เช่น ผีเสื้อสมุทร ซึ่งเป็นเรื่องราวของความรักและการค้นหาปริศนาใต้ทะเล ในเรื่องนี้ ตัวละครหลักคือ ว่าน และ แทน ที่ได้พบกับผีทะเลและประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นใต้ท้องทะเลลึก [1]

ในวงการบันเทิง

 • ผีทะเลเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมในวงการบันเทิง ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทยมักนำเรื่องราวเกี่ยวกับผีทะเลมาใช้ในการสร้างเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและน่าสะพรึงกลัว ซึ่งสร้างความสนใจให้กับผู้ชม นอกจากนี้ยังมีการนำเรื่องราวเกี่ยวกับผีทะเลมาใช้ในละครโทรทัศน์และวงการบันเทิงต่างประเทศอย่างกว้างขวาง [2]

Learn more:

 1. อาร์.เอส.โปรโมชั่น ภูมิใจเสนอภาพยนตร์ โรแมนติก-แฟนตาซี | RYT9
 2. [Sun stories ] ผีไทย…ไม่แพ้ชาติใดในโลก… 🌽 ไม่น่าเชื่อเลย ว่าผีไทยจะมีมากมายถึงเพียงนี้
 3. ผีทะเล – วิกิพีเดีย

Categories: ยอดนิยม 84 ผี ทะเล คือ

คน-ผี-ทะเล | หลอนไดอารี่ EP.94
คน-ผี-ทะเล | หลอนไดอารี่ EP.94

ว. เลวมาก เช่น คนผีทะเล. ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles.ในปัจจุบัน คำว่าผีทะเลยังใช้เป็นคำด่าหรือคำตำหนิได้ด้วย แต่จะออกแนวน่ารักเสียเป็นส่วนมาก เช่นผู้ชายที่เจ้าชู้ ทำรุ่มร่ามกับผู้หญิง อาจถูกด่าว่า “คนผีทะเล” หมายความว่าคนที่หน้าตาเหมือนผีมากมายElmo’s Fire) ส่วนในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2554 ให้ความหมายเอาไว้ว่า ‘เลวมาก‘ เช่น ‘คนผีทะเล’ ซึ่งเป็นคำที่นำมาใช้ต่อว่าด่าทอโดยผู้หญิง หมายถึง ‘คนทะลึ่ง’

See more: blog https://chungcueratown.net/investment

คนผีทะเล หมาย ถึง อะไร

คนผีทะเล หมายถึงอะไร?

ในภาษาไทย, คำว่า คนผีทะเล มักถูกใช้เป็นคำด่าหรือคำตำหนิ แต่ในบางกรณีก็อาจถูกใช้ในแนวน่ารักด้วย เช่นเมื่อเราพูดถึงผู้ชายที่เจ้าชู้และทำรุ่มร่ามกับผู้หญิง อาจถูกเรียกว่า คนผีทะเล หมายความว่าคนที่มีหน้าตาเหมือนผีมากมาย .

คำว่า คนผีทะเล ยังมีความหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ของคนที่ตายในทะเล ในวรรณคดีไทย เราพบว่ามีการกล่าวถึง นางผีเสื้อสมุทร ซึ่งเป็นยักษ์ที่มีอิทธิฤทธิ์อำนาจมากและเป็นใหญ่ที่สุดในบรรดาภูตผีทั้งมวลที่สิงสู่อยู่ในท้องทะเล [3].

นอกจากนี้ยังมีปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผีทะเลอีกด้วย ซึ่งชาวตะวันตกเรียกว่า เปลวเพลิงแห่งเซนต์เอลโม (St. Elmos Fire) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไฟฟ้าสถิตย์ในอากาศไหลลงสู่ที่ต่ำโดยผ่านวัตถุต่างๆ เช่นเสากระโดงเรือ ปรากฏการณ์นี้มักจะเกิดในวันที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง [2].


Learn more:

 1. คนผีทะเล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. ผีทะเล – วิกิพีเดีย
 3. คนผีทะเลแปลว่าอะไร | Dek-D.com
เพียงคำเดียว : จากคำด่าว่าหญิง สู่คำตัดพ้ออิงพฤติกรรมของ
เพียงคำเดียว : จากคำด่าว่าหญิง สู่คำตัดพ้ออิงพฤติกรรมของ “ผีทะเล” – Youtube
วงศาคณาญาติ - วิธีคุยกับหวานใจแบบผีทะเลทะใจ [Highlight] - Youtube
วงศาคณาญาติ – วิธีคุยกับหวานใจแบบผีทะเลทะใจ [Highlight] – Youtube
ผีทะเล
ผีทะเล” เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณคนตายในทะเล…!
ตำนาน ผีพราย ผีทะเล #Wol | ตำนานไทย | World Of Legend โลกแห่งตำนาน - Youtube
ตำนาน ผีพราย ผีทะเล #Wol | ตำนานไทย | World Of Legend โลกแห่งตำนาน – Youtube
อัปเดตปฏิทิน เที่ยวทะเลช่วงไหนดี 2566
อัปเดตปฏิทิน เที่ยวทะเลช่วงไหนดี 2566

See more here: chungcueratown.net

สารบัญ

ความหมายของผีทะเล
ลักษณะและลักษณะของผีทะเล
ตำแหน่งทางชีววิทยาของผีทะเล
ตำแหน่งทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของผีทะเล
ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับผีทะเล
ผีทะเลในวรรณคดีและวงการบันเทิง
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *