กก ภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

40 คำอุทานในภาษาอังกฤษที่ต้องรู้

เจ้าสิเลือกกกก #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษ #ครูดิว

Keywords searched by users: กก ภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กก. กิโลกรัม, กกเมีย คือ, กก. ย่อมาจาก, กิโลกรัม ภาษาอังกฤษ, น้ำหนัก กก. คือ, กกไข่, กกไม้, เสื่อกก ภาษาอังกฤษ

1. คำว่า กก ในภาษาอังกฤษคืออะไร

40 คำอุทานในภาษาอังกฤษที่ต้องรู้
40 คำอุทานในภาษาอังกฤษที่ต้องรู้

คำว่า กก ในภาษาอังกฤษแปลว่า kilogramme [2]. คำว่า กก เป็นคำย่อของหน่วยวัดน้ำหนักในระบบเมตริก ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1,000 กรัม หรือ 2.20462 ปอนด์ [2]. คำว่า กก เป็นคำที่ใช้ในการวัดน้ำหนักในสถานการณ์ทั่วไป และมักใช้ในการแสดงน้ำหนักของวัตถุหรือสิ่งของต่าง ๆ เช่น น้ำหนักของผลไม้ หรือน้ำหนักของสัมฤทธิ์ที่ใช้ในการปรุงอาหาร [2].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กก ในภาษาอังกฤษ:

 • Please measure the flour using kilograms, not pounds. It should be 2 kilogrammes. [2]
 • The weight of the package is 5 kilogrammes. [2]

Learn more:

 1. กก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 3. รวมคำอุทานภาษาอังกฤษ พูดแล้วเหมือนโตเมืองนอก

2. ความหมายและการใช้งานของคำว่า กก ในภาษาอังกฤษ

คำว่า กก ในภาษาอังกฤษแปลว่า cuddle หรือ fondle [1] ซึ่งหมายถึงการอบอุ่นหรือกอดกำลังใจให้กับคนหรือสัตว์ที่เรารักหรือสนใจ นอกจากนี้ยังมีความหมายเชิงพ้องที่คล้ายคลึงกันอีกด้วย

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กก ในภาษาอังกฤษ:

 1. My mother cuddled the baby to sleep before going to do housework [1].
  (แม่ของฉันกอดลูกให้หลับก่อนจะไปทำงานบ้าน)

Learn more:

 1. กก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. -กก- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. รวมคำอุทานภาษาอังกฤษ พูดแล้วเหมือนโตเมืองนอก

3. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กก ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กก ในภาษาอังกฤษ:

 1. The committee [1] held a meeting to discuss the new regulations.
 2. The weight of the package is 2 kilograms [1].
 3. The base of the statue is made of marble [1].
 4. The sedge plant grows near the riverbank [1].
 5. The mother cuddled her baby to sleep [1].
 6. The bird brooded over its eggs until they hatched [1].
 7. The couple stayed with each other through thick and thin [1].
 8. The Department of Employment [1] helps people find jobs.
 9. The Sports Authority of Thailand [1] promotes sports activities in the country.
 10. The couple hugged each other tightly [1].

Learn more:

 1. กก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 3. รวมคำอุทานภาษาอังกฤษ พูดแล้วเหมือนโตเมืองนอก

4. การแปลคำว่า กก จากพจนานุกรมภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า กก จากพจนานุกรมภาษาอังกฤษมีความหมายหลากหลาย ดังนี้:

 1. กก. (clas) kilogramme [syn.] กิโลกรัม [1]

  • คำนี้หมายถึงหน่วยวัดน้ำหนักที่เท่ากับ 1,000 กรัม หรือ 1 กิโลกรัม
 2. กก. (n) committee [syn.] กรรมการ [1]

  • คำนี้หมายถึงคณะกรรมการหรือกลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อพิจารณาหรือดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 3. กก (n) base [syn.] โคน, ฐาน [1]

  • คำนี้หมายถึงส่วนล่างหรือฐานของสิ่งต่าง ๆ เช่น กกของต้นไม้หรือฐานของสิ่งก่อสร้าง
 4. กก (n) sedge [syn.] ต้นกก, หญ้ากก [1]

  • คำนี้หมายถึงชื่อไม้ล้มลุกในวงศ์ Cyperaceae ที่เจริญเติบโตในที่ชุ่มแฉะ ใช้ทอหรือสานเป็นเสื่อ
 5. กก (v) cuddle [syn.] กอด [1]

  • คำนี้หมายถึงการอบอุ่นหรือกอดกันเพื่อแสดงความรักหรือความเป็นกันเอง
 6. กก (v) brood [syn.] กกไข่ [1]

  • คำนี้หมายถึงการฟักไข่หรือดูแลไข่ให้เกิดเป็นลูกสัตว์
 7. กก (v) stay with [syn.] กกกอด [1]

  • คำนี้หมายถึงการอยู่ใกล้กับหรือเกาะกับสิ่งต่าง ๆ เช่น การกกกอดลูกหรือการกกกับคนที่เรารัก
 8. กกจ. (n) Department of Employment [syn.] กรมการจัดหางาน [1]

  • คำนี้หมายถึงกรมหรือสำนักงานที่รับผิดชอบในการจัดหางานให้กับประชาชน
 9. กกท. (n) Sports Authority of Thailand [syn.] การกีฬาแห่งประเทศไทย [1]

  • คำนี้หมายถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสนับสนุนและพัฒนากีฬาในประเทศไทย
 10. กกกอด (v) hug [syn.] กอด, โอบกอด, กอดรัด [1]

  • คำนี้หมายถึงการกอดหรือรัดกันอย่างแนบแน่นเพื่อการแปลคำว่า กก จากพจนานุกรมภาษาอังกฤษมีความหมายหลากหลาย ดังนี้:
 11. กก. (clas) kilogramme. [syn.] กิโลกรัม [1]

 12. กก. (n) committee. [syn.] กรรมการ [1]

 13. กก (n) base. [syn.] โคน, ฐาน. ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายแดงสวนหมัดเข้าที่กกหูคู่ต่อสู้ [1]

 14. กก (n) sedge. [syn.] ต้นกก, หญ้ากก. ตัวอย่างประโยค: เสื่อจันทบูรณ์ทำจากกกที่ตากแห้งนำไปย้อมสีและสานเป็นเสื่อ [1]

 15. กก (v) cuddle. [syn.] กอด. ตัวอย่างประโยค: คุณแม่ลูกอ่อนพยายามกกลูกให้หลับก่อนจะออกไปทำงานบ้านต่อ [1]

 16. กก (v) brood. [syn.] กกไข่. ตัวอย่างประโยค: นกแทบทุกชนิดมักจะช่วยกันกกไข่ทั้งตัวผู้และตัวเมีย [1]

 17. กก (v) stay with. [syn.] กกกอด. ตัวอย่างประโยค: วันนี้มีข่าวเมียหลวงตามจับสามีที่หนีมากกเมียน้อย [1]

 18. กกจ. (n) Department of Employment. [syn.] กรมการจัดหางาน [1]

 19. กกท. (n) Sports Authority of Thailand. [syn.] การกีฬาแห่งประเทศไทย [1]

 20. กกกอด (v) hug. [syn.] กอด, โอบกอด, กอดรัด. ตัวอย่างประโยค: คู่รักกกกอดกันโดยไม่อายสายตาผู้คน [1]

จากที่ค้นหาในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ LEXiTRON และ Longdo Dictionary พบว่าคำว่า กก มีความหมายหลากหลายทั้งในลักษณะคำนามและคำกริยา ซึ่งสามารถใช้ในบริบทต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม


Learn more:

 1. กก. – พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON – Sanook
 2. กก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. -กก- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

5. การค้นหาคำศัพท์ กก ในพจนานุกรมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง

การค้นหาคำศัพท์ กก ในพจนานุกรมออนไลน์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการหาความหมายและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์นั้นๆ ซึ่งสามารถช่วยให้เราเข้าใจคำศัพท์นั้นได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นเราจะมาดูกันว่าพจนานุกรมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาคำศัพท์ กก มีอะไรบ้าง

หากเราค้นหาคำศัพท์ กก ในพจนานุกรมออนไลน์ เราจะพบว่ามีหลายแหล่งที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์นี้ ดังนี้:

 1. พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน [1]:

  • กก: คำหรือพยางค์ที่มีตัว ก ข ค ฆ สะกดว่า แม่กก หรือ มาตรากก
  • กกไม้: ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
  • กกขา: ลำต้นไม้ชนิดหนึ่ง
  • กกเสา: ลำต้นไม้ชนิดหนึ่ง
  • กกกลม: ชื่อไม้ล้มลุกในวงศ์ Cyperaceae
  • กกเสื่อ: ชื่อไม้ล้มลุกในวงศ์ Cyperaceae
  • กกลังกา: ชื่อไม้ล้มลุกในวงศ์ Cyperaceae
  • กกสามเหลี่ยม: ชื่อไม้ล้มลุกในวงศ์ Cyperaceae
  • กกขนาก: ชื่อไม้ล้มลุกในวงศ์ Cyperaceae
  • กกกระหนาก: ชื่อไม้ล้มลุกในวงศ์ Cyperaceae
  • กกประตู: ซอกด้านในหรือซอกด้านหลังของบานประตูหรือหน้าต่าง
  • กกหน้าต่าง: ซอกด้านในหรือซอกด้านหลังของแผ่นบานหน้าต่าง
 2. พจนานุกรมเรียงตามตัวอักษร [2]:

  • ก: อักษรไทยที่มีตำแหน่งที่ ก ในตัวอักษรไทย
 3. พจนานุกรม Longdo Dictionary [3]:

  • บริการติดโพย (PopThai): เป็นบริการเปิดพจนานุกรมอัตโนมัติ โดยสามารถป้อนข้อความ หรือ เป็นหน้าเลยก็ได้ และระบบจะแนบความหมายของการค้นหาคำศัพท์ กก ในพจนานุกรมออนไลน์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการหาความหมายและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์นั้นๆ ซึ่งสามารถช่วยให้เราเข้าใจคำศัพท์นั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น ในบทความนี้เราจะพูดถึงการค้นหาคำศัพท์ กก ในพจนานุกรมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ค้นหาได้จากผลการค้นหาในเว็บไซต์ต่างๆ [1] [2] [3].

หากคุณต้องการค้นหาคำศัพท์ กก ในพจนานุกรมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถใช้เว็บไซต์พจนานุกรมออนไลน์ต่างๆ เพื่อค้นหาคำศัพท์นี้ได้ ดังนี้:

 1. พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน: เว็บไซต์นี้เป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่ให้บริการแปลภาษาไทย-ไทย และมีคำศัพท์ กก อยู่ในฐานข้อมูล [1]. คุณสามารถค้นหาคำศัพท์ กก ในเว็บไซต์นี้เพื่อดูความหมายและตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องได้.

 2. พจนานุกรมเรียงตามตัวอักษร: เว็บไซต์นี้เป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่เรียงคำศัพท์ตามตัวอักษรไทย และมีคำศัพท์ที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษร ก อยู่ในฐานข้อมูล [2]. คุณสามารถค้นหาคำศัพท์ กก ในเว็บไซต์นี้เพื่อดูความหมายและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์นี้ได้.

 3. พจนานุกรม Longdo Dictionary: เว็บไซต์นี้เป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่ให้บริการแปลภาษาและค้นหาคำศัพท์ [3]. คุณสามารถค้นหาคำศัพท์ กก ในเว็บไซต์นี้เพื่อดูความหมายและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำ


Learn more:

 1. กก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 2. พจนานุกรมเรียงตามตัวอักษร แปลภาษา คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร ก
 3. พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

6. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ กก ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ กก ในภาษาอังกฤษ

กก (กลุ่มการกำกับดูแลการเลือกตั้ง) เป็นคำย่อมาจากคำว่า กลุ่มการกำกับดูแลการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลและควบคุมการเลือกตั้งในประเทศไทย ในภาษาอังกฤษมักจะเรียกว่า Election Commission of Thailand หรือ EC [1].

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกก ในภาษาอังกฤษอีกมากมาย เช่น

 1. Election (n.) – เลือกตั้ง [1]
 2. Voter (n.) – ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง [1]
 3. Candidate (n.) – ผู้สมัครรับเลือกตั้ง [1]
 4. Ballot (n.) – กระดาษเลือกตั้ง [1]
 5. Polling station (n.) – สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง [1]
 6. Campaign (n.) – การรณรงค์หาเสียง [1]
 7. Political party (n.) – พรรคการเมือง [1]
 8. Democracy (n.) – ประชาธิปไตย [1]
 9. Electoral system (n.) – ระบบการเลือกตั้ง [1]
 10. Voter registration (n.) – การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง [1]

นี่เป็นเพียงบางส่วนของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกก ในภาษาอังกฤษ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถค้นหาได้จากแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม [1].


Learn more:

 1. รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมือง เลือกตั้ง นักการเมือง และสำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมือง
 2. 200+ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในการทํางานที่ใช้บ่อยที่สุด
 3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรทราบและใช้ในการแปลอยู่เสมอ – สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

7. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า กก ในภาษาอังกฤษ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า กก ในภาษาอังกฤษ

คำว่า กก ในภาษาอังกฤษมีความหลากหลายแปลงาน ดังนี้:

 1. โกรกกราก (adv) – เร่งรีบ, รีบด่วน [1]
  ตัวอย่างประโยค: ฉันต้องการที่จะไปโกรกกรากเพื่อทำงานที่เร็วที่สุด

 2. กก. (clas) – หน่วยวัดน้ำหนักเท่ากับ กิโลกรัม [1]
  ตัวอย่างประโยค: น้ำหนักของสิ่งของนี้คือ 2 กก.

 3. กก. (n) – คณะกรรมการ [1]
  ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมการจะประชุมในวันพรุ่งนี้

 4. กก (n) – ฐาน, โคน [1]
  ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายแดงสวนหมัดเข้าที่กกหูคู่ต่อสู้

 5. กก (n) – ต้นกก, หญ้ากก [1]
  ตัวอย่างประโยค: เสื่อจันทบูรณ์ทำจากกกที่ตากแห้งนำไปย้อมสีและสานเป็นเสื่อ

 6. กก (v) – กอด [1]
  ตัวอย่างประโยค: คุณแม่กกลูกให้หลับก่อนจะออกไปทำงานบ้านต่อ

 7. กก (v) – กกไข่ [1]
  ตัวอย่างประโยค: นกแทบทุกชนิดมักจะช่วยกันกกไข่ทั้งตัวผู้และตัวเมีย

 8. กก (v) – กกอยู่กับ [1]
  ตัวอย่างประโยค: วันนี้มีข่าวเมียหลวงตามจับสามีที่หนีมากกเมียน้อย


Learn more:

 1. กก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. Google แปลภาษา
 3. Portfolioภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์สำคัญ เมื่อต้องเตรียม Portfolio ภาษาอังกฤษ

Categories: ยอดนิยม 72 กก ภาษาอังกฤษ

เจ้าสิเลือกกกก #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษ #ครูดิว
เจ้าสิเลือกกกก #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษ #ครูดิว

(clas) kilogramme, See also: kg, Syn. กิโลกรัม กก.

See more: blog https://chungcueratown.net/investment

กก. กิโลกรัม

หัวข้อหลัก: กก. กิโลกรัม

คำอธิบาย: ในบทความนี้เราจะพูดถึงหน่วยวัดมวลที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก คือ กก. กิโลกรัม โดยจะอธิบายถึงความหมายของกก. กิโลกรัม การใช้งาน และความสำคัญของหน่วยวัดนี้ รวมถึงการแปลงหน่วยวัดอื่น ๆ เป็นกก. กิโลกรัม ในท้ายที่สุดของบทความจะมีส่วนถาม-ตอบเพื่อให้คำตอบที่ชัดเจนแก่ผู้อ่าน

เนื้อหา:

กก. กิโลกรัม เป็นหน่วยวัดมวลที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ซึ่งเป็นหน่วยฐานของมวลตามระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (ระบบเอสไอ) ที่ใช้ในการวัดมวลทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการค้า [1] หน่วยวัดนี้มักถูกเรียกย่อว่า กิโล โดยมีสัญลักษณ์เป็น กก. หรือ kg ในระบบเอสไอ

การใช้งานของกก. กิโลกรัมมีอยู่ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือการค้า หน่วยวัดนี้มีความสำคัญในการวัดและบริหารจัดการมวลต่าง ๆ เช่น น้ำหนักของวัตถุ น้ำหนักของสินค้า น้ำหนักของส่วนประกอบในการออกแบบเครื่องกล และอื่น ๆ [1]

การแปลงหน่วยวัดอื่น ๆ เป็นกก. กิโลกรัมสามารถทำได้โดยใช้ตารางพหุคูณเอสไอสำหรับหน่วยกรัม (g) ดังนี้ [1]:

 • 1 กิโลกรัม (kg) = 1,000 กรัม (g)
 • 1 กิโลกรัม (kg) = 10,000 เดซิกรัม (dg)
 • 1 กิโลกรัม (kg) = 100,000 เซนติกรัม (cg)
 • 1 กิโลกรัม (kg) = 1,000,000 มิลลิกรัม (mg)
 • 1 กิโลกรัม (kg) = 1,000,000เนื้อหาในบทความนี้จะสอดคล้องกับคำขอของคุณเพื่อให้ได้เนื้อหาที่ลึกซึ้งและมีประโยชน์เกี่ยวกับหัวข้อ กก. กิโลกรัม โดยให้ข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อเพิ่มโอกาสในการปรับปรุงการค้นหาใน Google โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยใช้ภาษาไทยในการเขียน โดยในบทความนี้จะประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้:
 1. ความหมายของ กก. กิโลกรัม
 2. ประวัติและการนิยามของหน่วยวัดกิโลกรัม
 3. การใช้งานและการนิยามของกิโลกรัมในวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
 4. ความสำคัญและการนำไปใช้ของกิโลกรัมในการค้าและอุตสาหกรรม
 5. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกิโลกรัม

1. ความหมายของ กก. กิโลกรัม

กก. กิโลกรัม เป็นหน่วยวัดที่ใช้ในการวัดมวลตามระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (ระบบเอสไอ) ซึ่งใช้ทั่วไปในการวัดมวลทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการค้าทั่วโลก [1]. หน่วยนี้มักถูกเรียกย่อว่า กิโล โดยมีสัญลักษณ์เป็น กก. หรือ kg ในภาษาอังกฤษ [1].

2. ประวัติและการนิยามของหน่วยวัดกิโลกรัม

หน่วยวัดกิโลกรัมมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน โดยเริ่มต้นจากการนิยามมวลของน้ำบริสุทธิ์ ที่มีปริมาตรหนึ่งลิตร ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสและความดันบรรยากาศมาตรฐาน [1]. แต่นิยามข้างต้นมีข้อจำกัดในเรื่องความแม่นยำ เนื่องจากความหนาแน่นของน้ำขึ้นอยู่กับความดันบรรยากาศ แ


Learn more:

 1. กิโลกรัม – วิกิพีเดีย
 2. กิโลกรัม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. thai-language.com – กิโลกรัม

กกเมีย คือ

กกเมีย คืออะไร?

กกเมีย เป็นคำที่มักถูกใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทย และมีความหมายที่แตกต่างจากคำศัพท์ทั่วไป คำว่า กกเมีย มาจากคำว่า กก ซึ่งเป็นคำย่อของคำว่า กอก และ เมีย ที่หมายถึง ภรรยา หรือ ผู้หญิงที่เป็นคู่สมรส ดังนั้น กกเมีย คือคำที่ใช้เรียกผู้หญิงที่เป็นภรรยาหรือคู่สมรสของคนอื่น [1].

เนื่องจากคำว่า กกเมีย เป็นคำที่ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ การใช้คำนี้อาจมีลักษณะที่เป็นการเยาะเย้ยหรือเสียดสีผู้หญิงที่เป็นภรรยาหรือคู่สมรสของคนอื่น ดังนั้น การใช้คำนี้ควรพิจารณาให้ดีว่าอาจสร้างความเสียหายหรือไม่เมื่อนำไปใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. การใช้คำว่า กกเมีย มีผลกระทบอย่างไรต่อผู้หญิงที่เป็นภรรยาหรือคู่สมรสของคนอื่น?
  การใช้คำว่า กกเมีย อาจมีผลกระทบทางอารมณ์และความรู้สึกของผู้หญิงที่เป็นภรรยาหรือคู่สมรสของคนอื่น อาจทำให้พวกเขารู้สึกเสียหายหรือถูกเยาะเย้ย ดังนั้น ควรพิจารณาให้ดีว่าการใช้คำนี้อาจสร้างความเสียหายหรือไม่เมื่อนำไปใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน [1].

Learn more:

 1. -กกเมีย- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กกเมีย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เมียกก ภาษาอีสาน – อีสานร้อยแปด
สามก๊กอนุทิน] การแปลสามก๊กเป็นภาษาอังกฤษ สามก๊ก (三國演義 ซันกั๋วเหยี่ยนอี้ Sānguó Yǎnyì; ภาษาอังกฤษนิยมเรียกด้วยชื่อ
สามก๊กอนุทิน] การแปลสามก๊กเป็นภาษาอังกฤษ สามก๊ก (三國演義 ซันกั๋วเหยี่ยนอี้ Sānguó Yǎnyì; ภาษาอังกฤษนิยมเรียกด้วยชื่อ “Romance Of The Three Kingdoms”) ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยนักวิชาการหลายท่าน การแปลครั้งแรกสุดเท่าที่ม
สามก๊กอนุทิน] การแปลสามก๊กเป็นภาษาอังกฤษ สามก๊ก (三國演義 ซันกั๋วเหยี่ยนอี้ Sānguó Yǎnyì; ภาษาอังกฤษนิยมเรียกด้วยชื่อ
สามก๊กอนุทิน] การแปลสามก๊กเป็นภาษาอังกฤษ สามก๊ก (三國演義 ซันกั๋วเหยี่ยนอี้ Sānguó Yǎnyì; ภาษาอังกฤษนิยมเรียกด้วยชื่อ “Romance Of The Three Kingdoms”) ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยนักวิชาการหลายท่าน การแปลครั้งแรกสุดเท่าที่ม
สามก๊กอนุทิน] การแปลสามก๊กเป็นภาษาอังกฤษ สามก๊ก (三國演義 ซันกั๋วเหยี่ยนอี้ Sānguó Yǎnyì; ภาษาอังกฤษนิยมเรียกด้วยชื่อ
สามก๊กอนุทิน] การแปลสามก๊กเป็นภาษาอังกฤษ สามก๊ก (三國演義 ซันกั๋วเหยี่ยนอี้ Sānguó Yǎnyì; ภาษาอังกฤษนิยมเรียกด้วยชื่อ “Romance Of The Three Kingdoms”) ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยนักวิชาการหลายท่าน การแปลครั้งแรกสุดเท่าที่ม
รวมคำอุทานภาษาอังกฤษ (Interjections) ที่เรามักจะได้พบบ่อย ๆ
รวมคำอุทานภาษาอังกฤษ (Interjections) ที่เรามักจะได้พบบ่อย ๆ
Qjshop 🛒🌵 มาจ้าสาวๆ หนุ่มๆ เสื้อยืดแต่งคอปก สกรีนลายอักษรภาษาอังกฤษ น่ารักมากกกก ใส่เป็นคู่กับแฟนก็เริสนะยู❤️ | Lazada.Co.Th
Qjshop 🛒🌵 มาจ้าสาวๆ หนุ่มๆ เสื้อยืดแต่งคอปก สกรีนลายอักษรภาษาอังกฤษ น่ารักมากกกก ใส่เป็นคู่กับแฟนก็เริสนะยู❤️ | Lazada.Co.Th
13 คำศัพท์ ที่แปลว่า ห้องน้ำ 🚽 | Eng ลั่น [By We Mahidol] - Youtube
13 คำศัพท์ ที่แปลว่า ห้องน้ำ 🚽 | Eng ลั่น [By We Mahidol] – Youtube
40 คำอุทานในภาษาอังกฤษที่ต้องรู้
40 คำอุทานในภาษาอังกฤษที่ต้องรู้

See more here: chungcueratown.net

สารบัญ

1. คำว่า กก ในภาษาอังกฤษคืออะไร
2. ความหมายและการใช้งานของคำว่า กก ในภาษาอังกฤษ
3. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กก ในภาษาอังกฤษ
4. การแปลคำว่า กก จากพจนานุกรมภาษาอังกฤษ
5. การค้นหาคำศัพท์ กก ในพจนานุกรมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง
6. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ กก ในภาษาอังกฤษ
7. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า กก ในภาษาอังกฤษ
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *