พระ แปล อังกฤษ: เคล็ดลับในการแปลคำว่า พระ เป็นภาษาอังกฤษ

Free! - พระราชประวัติรัชกาลที่ 9 ภาษาอังกฤษ - King Bhumibol

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา Buddhism | English ศีล 5 = Five Precepts

Keywords searched by users: พระ แปล อังกฤษ: เคล็ดลับในการแปลคำว่า พระ เป็นภาษาอังกฤษ พระ ภาษาอังกฤษ monk, พระ แปลภาษา, พระ แปลว่า ผู้ประเสริฐ, พระสงฆ์ ภาษาอังกฤษ, พระพุทธรูป ภาษาอังกฤษ, องค์พระ ภาษาอังกฤษ, พระหมาย คือใคร, Monk พระ

พระ: ความหมายและแปลว่าอะไร

Free! - พระราชประวัติรัชกาลที่ 9 ภาษาอังกฤษ - King Bhumibol
Free! – พระราชประวัติรัชกาลที่ 9 ภาษาอังกฤษ – King Bhumibol

พระ: ความหมายและแปลว่าอะไร

พระเป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในหลายบริบทต่าง ๆ ดังนี้:

 1. พระ (n) – พระในความหมายของพุทธรูป [1]

  • ในศาสนาพุทธ เราจะพบว่าในโบสถ์มักจะมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่เป็นพระประทาน 1 องค์ [1]
 2. พระ (n) – พระในความหมายของตัวเอกในละคร [1]

  • ในวงการละคร พระหมายถึงตัวเอกหรือนักแสดงที่เป็นตัวนำในเรื่อง [1]
 3. พระ (n) – พระในความหมายของนักบวช [1]

  • ในศาสนา พระหมายถึงนักบวชหรือภิกษุ [1]
 4. พระนม (n) – พระในความหมายของแม่นมในราชวงศ์ [1]

  • ในสมัยโบราณ การคัดเลือกพระนมให้กับพระโอรสหรือพระธิดาต้องกระทำตามประเพณี [1]
 5. พระยา (n) – พระในความหมายของตำนานความเป็นมาของโนรามี [1]

  • ตำนานความเป็นมาของโนรามีมีการกล่าวถึงพระยาสายฟ้าฟาด [1]
 6. พระคุณ (n) – พระในความหมายของความกรุณานุศิษย์ [1]

  • พระคุณหมายถึงความกรุณานุศิษย์หรือความดีใจที่แสดงออกมา [1]

Learn more:

 1. พระ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -พระ- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ภิกษุ – วิกิพีเดีย

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พระ

รวม
รวม “ชื่อที่สะกดได้หลายภาษา” พร้อมความหมาย อ่านเป็นอังกฤษก็เก๋ อ่านเป็นไทยก็น่ารัก

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พระ มีหลายความหมายและใช้ในบริบทต่าง ๆ ดังนี้:

 1. ความหมายของ พระ เป็นคำนามที่มีหลายความหมาย [1]:
 • พระ ใช้แทนชื่อเรียกภิกษุสงฆ์ เช่น วัดนี้มีพระกี่รูป พระลงโบสถ์, พระพุทธรูป [1].
 • พระ ใช้แทนตัวเอกในเรื่องละคร เช่น แม่หนูคนนี้รูปร่างสูงโปร่ง คงจะรำเป็นพระได้ [1].
 • พระ ใช้แทนนักบวชในศาสนา เช่น ภิกษุ, บรรพชิต [1].
 1. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พระ [1]:
 • เมื่อเราไปวัด เรามักจะพบว่าในโบสถ์จะมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นพระประทาน 1 องค์.
 • แม่หนูคนนี้รูปร่างสูงโปร่ง คงจะรำเป็นพระได้.
 • เราเรียนที่จะกินข้าววันละ 3 เวลาถ้าเราบวชเป็นพระเราก็เรียนใหม่ที่จะกินวันละ 2 เวลา.
 1. คำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า พระ [1]:
 • พระเจ้า, พระเยซู: ใช้ในคริสต์ศาสนิกชนในเมืองไทย [1].
 • พระไทย, พระแขก, พระฝรั่ง, พระจีน, พระญวน: ใช้ในการเรียกนักบวชตามสัญชาตญาณ [1].
 • พระอิศวร, พระนารายณ์, พระพิรุณ: ใช้ในการเรียกเทพเจ้าหรือเทวดาผู้เป็นใหญ่ [1].
 • พระราชวงศ์, พระมหากษัตริย์: ใช้ในการเรียกบรรดาศักดิ์ข้าราชการสูงกว่าหลวง [1].
 • พระอินทราณี, พระสุจริตสุดา: ใช้ในการเรียกนามสมณศักดิ์ชั้นราชาคณะ [1].
 • พระภูมิ: ใช้ในการเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ [1].
 • พระรามคำแหง, พระนเรศวร, พระเทียรราชา: ใชพระเป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลาย โดยมักใช้ในบริบทต่าง ๆ ต่อไปนี้คือตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พระ:
 1. พระในความหมายของพุทธรูป [1]:
 • เมื่อเราไปวัด เรามักจะพบว่าในโบสถ์จะมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นพระประทาน 1 องค์
 1. พระในความหมายของตัวพระ [1]:
 • แม่หนูคนนี้รูปร่างสูงโปร่ง คงจะรำเป็นพระได้
 1. พระในความหมายของนักบวช [1]:
 • เราเรียนที่จะกินข้าววันละ 3 เวลาถ้าเราบวชเป็นพระเราก็เรียนใหม่ที่จะกินวันละ 2 เวลา

คำว่า พระ เป็นคำที่มีความหมายหลากหลาย และใช้ในบริบทต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่งความหมายของคำว่า พระ อาจแตกต่างกันไปตามบริบทที่ใช้ ดังนั้น การใช้คำว่า พระ ควรพิจารณาตามบริบทและความหมายที่เหมาะสมในแต่ละกรณี


Learn more:

 1. -พระ- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พระ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 3. คำศัพท์พระมหาไพรวัลย์ภาษาอังกฤษ แปลธรรมะเป็นภาษาอังกฤษ เอาไปคุยกับเพื่อนฝรั่งได้

พระในศาสนาพุทธ

บทสวดมนต์แปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 7 บทสำหรับแข่งทักษะ | Pdf
บทสวดมนต์แปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 7 บทสำหรับแข่งทักษะ | Pdf

พระในศาสนาพุทธ

พระในศาสนาพุทธเป็นคำที่ใช้ในศาสนาพุทธเพื่ออธิษฐานถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติและความสำคัญทางธรรมศาสตร์ในฐานะของพระธรรมเจ้า พระในศาสนาพุทธสามารถเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งสูงสุดในศาสนาพุทธหรือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญและคุณค่าในฐานะของผู้ที่ได้รับการบวชเป็นพระธรรมศาสตร์ ซึ่งสามารถเป็นเพศชายหรือเพศหญิงได้ตามคำสั่งของพระพุทธเจ้า [1].

คุณสมบัติของพระในศาสนาพุทธ

 1. ความสำคัญและคุณค่า: พระในศาสนาพุทธมีความสำคัญและคุณค่าสูงสุดในศาสนาพุทธ เพราะเป็นตัวแทนของพระธรรมเจ้าและเป็นแหล่งแสดงคุณค่าและความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้า [2].

 2. การบวชเป็นพระธรรมศาสตร์: บุคคลที่ได้รับการบวชเป็นพระธรรมศาสตร์จะมีความสำคัญและคุณค่าในฐานะของพระในศาสนาพุทธ เพราะได้รับการสั่งสอนและศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนของพระธรรมเจ้าและเป็นแหล่งแสดงคุณค่าและความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้า [2].

 3. การอธิษฐานถึงพระในศาสนาพุทธ: ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธสามารถอธิษฐานถึงพระในศาสนาพุทธเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความเคารพในพระธรรมเจ้าและพระพุทธเจ้า [1].


Learn more:

 1. ศาสนาพุทธ – วิกิพีเดีย
 2. พระสงฆ์ – วิกิพีเดีย
 3. พระสงฆ์

พระในบทบาทของนักแสดงหรือตัวเอก

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับ Buddhist Holy Day วันพระ
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับ Buddhist Holy Day วันพระ

พระในบทบาทของนักแสดงหรือตัวเอกเป็นบทบาทที่มีความสำคัญและมีบทบาทสำคัญในละครไทย พระในบทบาทนั้นมักเป็นตัวละครหลักที่เป็นศูนย์กลางของเรื่องราว ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญและมีอิทธิพลต่อเรื่องราวทั้งหมด [1].

เรื่องราวในละครไทยมักจะมีตัวละครพระเป็นตัวเอก ซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญที่สุดในละคร ตัวละครพระมักเป็นตัวแทนของความดี ความชั่ว ความเป็นผู้นำ หรือความเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ใด ๆ ในเรื่องราว [1].

นักแสดงที่ได้รับบทบาทเป็นพระในละครมักต้องมีความสามารถทางการแสดงที่ยอดเยี่ยม ต้องมีความสามารถในการแสดงอารมณ์และความรู้สึกของตัวละคร รวมถึงการเคลื่อนไหวและการพูดที่เหมาะสมกับบทบาทของพระในละคร [1].

นอกจากนี้ นักแสดงที่ได้รับบทบาทเป็นพระในละครยังต้องมีความรับผิดชอบต่อบทบาทของตัวเอง และต้องมีความเข้าใจในความหมายและความสำคัญของบทบาทที่ได้รับ [1].


Learn more:

 1. ละคร – วิกิพีเดีย
 2. นาฏศิลป์ไทย – วิกิพีเดีย

พระในบทบาทของพระสงฆ์และภิกษุ

Tu Digital Collections
Tu Digital Collections

พระในบทบาทของพระสงฆ์และภิกษุ

พระสงฆ์และภิกษุเป็นบทบาทที่สำคัญและมีความหมายสำคัญในศาสนาพุทธ พระสงฆ์เป็นสมาชิกของชุมชนอรัญวาสีของภิกษุ ซึ่งเรียกว่า ภิกฺขุสงฺฆ หรือ ภิกฺขุณีสงฺฆ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีภิกษุและภิกษุณีอยู่ ภิกษุสงฆ์เป็นผู้ที่ได้รับการบรรลุธรรมและตื่นรู้ในธรรมชาติ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของผู้ที่ต้องการตามธรรมเนียมพุทธศาสนิกชน [1]

ในภาษาบาลี, พระสงฆ์แปลว่า หมู่ และเมื่อใช้คำว่า พระ ร่วมกับ สงฆ์ จะหมายถึงภิกษุ เช่น พระสงฆ์ หมายความว่าภิกษุ ภิกษุสงฆ์เป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทตามพระบรมพุทธานุญาต ซึ่งจะต้องเป็นภิกษุตั้งแต่ 4 รูปขึ้นไป

สาวกสงฆ์เป็นหมู่พระอริยบุคคลที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า โดยการบรรลุมรรคผลอริยบุคคล 4 ประเภท ได้แก่ พระโสดาบัน, พระสกทาคามี, พระอนาคามี, และพระอรหันต์


Learn more:

 1. พระสงฆ์ – วิกิพีเดีย
 2. พระสงฆ์

Categories: อัปเดต 28 พระ แปล อังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา Buddhism | English ศีล 5 = Five Precepts
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา Buddhism | English ศีล 5 = Five Precepts

(n) monk, See also: priest, Syn. สงฆ์, ภิกษุ, บรรพชิต, Example: เราเรียนที่จะกินข้าววันละ 3 เวลาถ้าเราบวชเป็นพระเราก็เรียนใหม่ที่จะกินวันละ 2 เวลา, Count Unit: รูป, Thai Definition: นักบวชในศาสนา พระนม

See more: blog https://chungcueratown.net/investment

พระ ภาษาอังกฤษ Monk

เนื้อหา: พระ ภาษาอังกฤษ monk

หัวข้อหลัก: พระ ภาษาอังกฤษ monk

คำอธิบาย: ในบทความนี้เราจะพูดถึงคำว่า พระ ในภาษาอังกฤษที่แปลว่า monk โดยจะให้ข้อมูลที่ละเอียดและครอบคลุมเกี่ยวกับคำนี้ โดยอธิบายแนวคิดและหลักการเบื้องต้นอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย ซึ่งจะช่วยเพิ่มคะแนนการค้นหาของ Google ให้กับบทความนี้

เนื้อหา:

พระ ภาษาอังกฤษ monk หมายถึงอะไร?

คำว่า พระ ในภาษาอังกฤษถูกแปลว่า monk [1] ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายผู้ที่ได้รับการบวชเป็นพระภิกษุในศาสนาพุทธ พระภิกษุเป็นผู้ที่ออกแบบชีวิตในทางศีลธรรมและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า พระภิกษุมีหน้าที่ในการศึกษาศาสนาพุทธและสอนสั่งสอนผู้ที่สนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ

หลักการและแนวคิดของพระภิกษุในภาษาอังกฤษ monk

พระภิกษุในภาษาอังกฤษ monk มีหลักการและแนวคิดที่สำคัญที่ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้:

 1. การสงฆ์: พระภิกษุมีหน้าที่ในการปฏิบัติธรรมและทำธรรมชาติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า พระภิกษุจะปฏิบัติธรรมโดยการทำบวชและอยู่ในสภาวะที่เป็นผู้ที่ปลดปล่อยจากการผูกมัดของโลกใบนี้

 2. การศึกษา: พระภิกษุมีหน้าที่ในการศึกษาศาสนาพุทธและสอนสั่งสอนผู้ที่สนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ พระภิกเนื้อหา: พระ ภาษาอังกฤษ monk

หัวข้อหลัก: พระ ภาษาอังกฤษ monk

คำอธิบาย: บทความนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำว่า พระ และคำว่า monk ในภาษาอังกฤษ โดยจะอธิบายถึงความหมายของคำเหล่านี้ และให้ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พระ และ monk ในประโยค นอกจากนี้ยังมีส่วน FAQ ที่จะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

เนื้อหา:

พระ ภาษาอังกฤษ monk

คำว่า พระ ในภาษาอังกฤษมีความหมายว่า monk ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการเรียกชื่อพระสงฆ์ในศาสนาพุทธ พระสงฆ์เป็นผู้ที่ได้รับการบวชเป็นพระภิกษุ ซึ่งมีหน้าที่ในการศึกษาศาสนาพุทธและปฏิบัติตามศีลธรรมของพระพุทธเจ้า พระสงฆ์มีบทบาทสำคัญในการสืบทอดศาสนาพุทธและให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ แก่ผู้ที่มาหาพระสงฆ์

คำว่า monk เป็นคำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกับคำว่า พระ ในภาษาไทย ซึ่งใช้ในการเรียกชื่อพระสงฆ์ในภาษาอังกฤษ คำว่า monk เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเท่านั้น และไม่มีคำแปลที่เหมือนในภาษาอื่น ๆ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พระ และ monk ในประโยค:

 1. พระสงฆ์ทุกคนต้องปฏิบัติตามศีลธรรมของพระพุทธเจ้า [1].
 2. พระสงฆ์ที่อาศัยอยู่ในวัดนี้มีความสงบและเป็นกันเอง [1].
 3. พระสงฆ์ที่นี่มีความรู้ความสามารถในการสอนธรรมที่ยอดเยี่ยม [1].
 4. พระส

Learn more:

 1. monk แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

พระ แปลภาษา

พระ แปลภาษา: ความหมายและการใช้งาน

ความหมายของ พระ ในภาษาไทย [1]

ในภาษาไทย, พระ เป็นคำที่มีความหมายหลากหลาย และใช้ในบริบทต่าง ๆ ดังนี้:

 1. พระ: เป็นคำที่ใช้เรียกนิกายในศาสนาพุทธ หมายถึงรูปภาพของพระพุทธรูป ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญในศาสนาพุทธศาสนา [1].

 2. พระ: เป็นคำที่ใช้เรียกนักแสดงหนัง หรือตัวละครหลักในเรื่องละคร ซึ่งมักจะเป็นบทบาทที่สำคัญและมีบทบาทในเรื่อง [1].

 3. พระ: เป็นคำที่ใช้เรียกนักบวชในศาสนา หมายถึงผู้ที่ได้รับการบวชเป็นพระภิกษุหรือพระภิกษุณี [1].

 4. พระนม: เป็นคำที่ใช้เรียกแม่นมที่ได้รับการให้นมลูกชายหรือลูกสาวของพระราชา หรือเจ้าหญิง [1].

 5. พระยา: เป็นคำที่ใช้เรียกตำแหน่งของบุคคลในสมัยอดีต หมายถึงบุคคลที่มีตำแหน่งสูงกว่าพระ แต่ต่ำกว่าเจ้าพระยา [1].

แปลภาษา พระ ในภาษาอังกฤษ

เมื่อแปลคำว่า พระ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ สามารถแปลได้หลายคำ ขึ้นอยู่กับบริบทและความหมายที่ต้องการ ดังนี้:

 1. Buddha image: ใช้ในบริบทของศาสนาพุทธ หมายถึงรูปภาพของพระพุทธรูป [1].

 2. Leading actor: ใช้ในบริบทของการแสดงหนัง หมายถึงนักแสดงหนังที่มีบทบาทหลักในเรื่อง [1].

 3. Monk: ใช้ในบริบทของศาสนา หมายถึงนักบวชในศาสนา [1].

 4. Royal wet nurse: ใช้ในบริบทของการให้นมลูกชายหรือลูกสาวของพระราชาห# พระ แปลภาษา: ความหมายและการใช้งาน

ความหมายของ พระ ในภาษาไทย [1]

 • พระ เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในหลายบริบทต่าง ๆ ในภาษาไทย
 • ในบทความนี้เราจะสนใจความหมายของ พระ ในรายการแปลภาษา

การแปลภาษา พระ [1]

 • พระ ในภาษาไทยสามารถแปลได้เป็นหลายคำในภาษาอังกฤษ ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทและความหมายที่ต้องการแปล
 • ตัวอย่างคำแปลที่เป็นไปได้ได้แก่ Buddha image หรือ Buddha statue ในกรณีที่ใช้เพื่ออธิบายรูปปั้นพระพุทธรูป
 • อีกตัวอย่างคำแปลที่เป็นไปได้คือ leading actor หรือ hero ในกรณีที่ใช้เพื่ออธิบายตัวเอกในละคร
 • นอกจากนี้ยังมีคำแปลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ พระ เช่น monk หรือ priest ในกรณีที่ใช้เพื่ออธิบายนักบวชในศาสนา

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พระ [1]

 1. เมื่อเราไปวัด เรามักจะพบว่าในโบสถ์จะมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นพระประทาน 1 องค์
 2. แม่หนูคนนี้รูปร่างสูงโปร่ง คงจะรำเป็นพระได้
 3. เราเรียนที่จะกินข้าววันละ 3 เวลาถ้าเราบวชเป็นพระเราก็เรียนใหม่ที่จะกินวันละ 2 เวลา

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ พระ [1]

1. พระ แปลว่าอะไร?

 • พระ ในภาษาไทยสามารถแปลได้เป็นหลายคำในภาษาอังกฤษ ขึ้นอยู่กับบริบทและความหมายที่ต้องการแปล ตัวอย่างคำแปลที่เป็นไปได้ได้แก่ Buddha image หรือ Buddha statue ในกรณีที่ใช้เพื่ออธิบายรูปปั้นพร

Learn more:

 1. พระ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. Google แปลภาษา
 3. การแปลพระคัมภีร์: เป็นภาษาของหัวใจ
คำศัพท์| วันพระ | ภาษาอังกฤษ| พุทธศาสนา | @59Abcs - Youtube
คำศัพท์| วันพระ | ภาษาอังกฤษ| พุทธศาสนา | @59Abcs – Youtube
เรียนภาษาอังกฤษ พระสงฆ์ - Youtube
เรียนภาษาอังกฤษ พระสงฆ์ – Youtube
คำศัพท์พระมหาไพรวัลย์ภาษาอังกฤษ แปลธรรมะเป็นภาษาอังกฤษ เอาไปคุยกับเพื่อนฝรั่งได้
คำศัพท์พระมหาไพรวัลย์ภาษาอังกฤษ แปลธรรมะเป็นภาษาอังกฤษ เอาไปคุยกับเพื่อนฝรั่งได้
Shiva แปลว่า พระศิวะ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Shiva แปลว่า พระศิวะ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Narayana แปลว่า พระนารายณ์ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Narayana แปลว่า พระนารายณ์ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
สาระหลากด้าน ✓]
สาระหลากด้าน ✓] “รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา” (English For Buddhism) ภาษาไม่จำกัดศาสนา นับถือศาสนาใดก็ใช้ภาษาอังกฤษได้ ครั้งนี้เรามีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาแนะนำ ไว้สำหรับเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
พส. (พระสงฆ์) Vs. บล. (บาทหลวง): ศัพท์เกี่ยวกับนักบวชในภาษาอังกฤษ
พส. (พระสงฆ์) Vs. บล. (บาทหลวง): ศัพท์เกี่ยวกับนักบวชในภาษาอังกฤษ
แปลพระไตรปิฎกเป็นอังกฤษ น่าห่วงใย ตอน 2 | เดลินิวส์
แปลพระไตรปิฎกเป็นอังกฤษ น่าห่วงใย ตอน 2 | เดลินิวส์
ธรรมะนานาชาติ | เทศนาธรรมภาษาอังกฤษ พร้อมแปลไทย - Youtube
ธรรมะนานาชาติ | เทศนาธรรมภาษาอังกฤษ พร้อมแปลไทย – Youtube
Tu Digital Collections
Tu Digital Collections
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับ Buddhist Holy Day วันพระ
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับ Buddhist Holy Day วันพระ
บทสวดมนต์แปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 7 บทสำหรับแข่งทักษะ | Pdf
บทสวดมนต์แปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 7 บทสำหรับแข่งทักษะ | Pdf
รวม
รวม “ชื่อที่สะกดได้หลายภาษา” พร้อมความหมาย อ่านเป็นอังกฤษก็เก๋ อ่านเป็นไทยก็น่ารัก
Free! - พระราชประวัติรัชกาลที่ 9 ภาษาอังกฤษ - King Bhumibol
Free! – พระราชประวัติรัชกาลที่ 9 ภาษาอังกฤษ – King Bhumibol

See more here: chungcueratown.net

สารบัญ

พระ: ความหมายและแปลว่าอะไร
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พระ
พระในศาสนาพุทธ
พระในบทบาทของนักแสดงหรือตัวเอก
พระในบทบาทของพระสงฆ์และภิกษุ
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *