แหน แปลว่า: ความหมายและการใช้งานในภาษาไทย

แหนแดง

แหนแดงคืออะไร?

Keywords searched by users: แหน แปลว่า: ความหมายและการใช้งานในภาษาไทย หวงแหน ความหมาย, เพลาอ่านว่า, เสลา แปลว่า, แหนเดียว, สระหมายถึง, สระ อ่านว่า, ปักเป้าอ่านว่า, ครุ วาท หมาย ถึง

แหน แปลว่า

แหนแดง
แหนแดง” พืชน้ำมหัศจรรย์ เปรียบเหมือนโรงงานผลิตปุ๋ย ใช้ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์

แหน แปลว่าอะไร?

คำว่า แหน เป็นคำที่มีหลายความหมายและใช้ในบริบทต่าง ๆ ในภาษาไทย ดังนี้:

 1. แหน่ [แน^] (adv) หน่อย ใช้ประกอบท้ายคำพูด เช่น ขอแหน่ = ขอหน่อย [1].

 2. แหนง (v) หมาง, ระแวง หมายถึงการสงสัยหรือไม่ไว้ใจในบางสิ่งหรือบุคคล [1]. ตัวอย่างประโยค: โปรดอย่าแหนงดิฉันเลย ดิฉันทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์นะ [1].

 3. แหนบ (clas) หมวกใบตองหรือซองธูปที่พับเป็นรูปทรงเรียวเพื่อขาย [1]. ตัวอย่างประโยค: น้องไปซื้อธูป 2 แหนบมาให้แม่ [1].

 4. แหนบ (n) แผ่นเหล็กขนาดยาวที่ใช้ในระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบ


Learn more:

 1. แหน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. แหน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. แหน – วิกิพจนานุกรม

Categories: สำรวจ 60 แหน แปลว่า

แหนแดงคืออะไร?
แหนแดงคืออะไร?

See more: blog https://chungcueratown.net/investment

แหน กับ แหน ต่างกันอย่างไร

คำว่า แหน ในภาษาไทยมีความหมายที่แตกต่างกันเมื่ออ่านและใช้ในบทสนทนาต่าง ๆ ดังนี้:

 1. แหน (อ่านว่า แหนฺ) เป็นคำกริยาที่หมายถึงการหวงหรือเฝ้าระวัง [1] คำนี้ใช้คู่กับคำอื่นเพื่อแสดงความหวงแหนหรือเฝ้าแหน เช่น หวงแหน, เฝ้าแหน, แห่แหน

 2. แหน (อ่านว่า แหฺน) เป็นคำนามที่หมายถึงชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง [2]

ดังนั้น, คำว่า แหน ในภาษาไทยมีความหมายที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีการอ่านและบทสนทนาที่ใช้ใน [1] [2].


Learn more:

 1. คนรู้ภาษา – ว่าด้วยเรื่อง แหน Vs แหน . คำว่า แหน… | Facebook
 2. แหน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. แหน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

แหนอ่านว่า หมายถึงอะไร

แหน ในภาษาไทยหมายถึงอะไร?

เมื่อค้นหาคำว่า แหน ในภาษาไทยหมายถึงอะไร พบว่าคำว่า แหน มีหลายความหมายและใช้ในบริบทต่าง ๆ ดังนี้:

 1. แหน (แน^) [1]

  • ใช้เข้าคู่กับคำอื่น เช่น หวงแหน, แห่แหน, เฝ้าแหน
  • หมายถึง หน่อย ใช้ประกอบท้ายคำพูด
 2. แหน (แหนฺ) [1]

  • ปิด
  • เช่น ตูจะให้สูงทั้งหลายฆ่า ว่าผู้ดูชาดูแคลน แหนความเราจงมิด ปิดความเราจงทั่ว (ลอ)

Learn more:

 1. แหน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. แหน – วิกิพจนานุกรม
 3. คำพ้องรูป – วิกิพีเดีย
แหน หมายถึงอะไร? | Wordy Guru
แหน หมายถึงอะไร? | Wordy Guru
แหน
แหน” ภาษาอีสาน – อีสานร้อยแปด
คุณครูยุ้ย ภาษาไทยหรรษา
คุณครูยุ้ย ภาษาไทยหรรษา
แหน (Duckweed)
แหน (Duckweed)
แหน (Duckweed) | สาขาชีววิทยา
แหน (Duckweed) | สาขาชีววิทยา
เสพติดการสาวแหน | 69Podcast Ep5 - Youtube
เสพติดการสาวแหน | 69Podcast Ep5 – Youtube
คำว่า
คำว่า “แหง” อ่านว่าอะไรคะ – Pantip
แหนแดง
แหนแดง” พืชน้ำมหัศจรรย์ เปรียบเหมือนโรงงานผลิตปุ๋ย ใช้ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์

See more here: chungcueratown.net

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *