พริ้มเพรา: ความสุขที่หัวใจเริ่มต้น

Grand Opening ร้าน พริ้มเพรา คาเฟ่&คาราโอเกะ

Grand Opening ร้าน พริ้มเพรา คาเฟ่\U0026คาราโอเกะ

Keywords searched by users: พริ้มเพรา: ความสุขที่หัวใจเริ่มต้น พริ้ม แปลว่า, แฉล้ม แปลว่า

พริ้มเพรา: ความหมายและความเชื่อมโยง

พริ้มเพรา: ความหมายและความเชื่อมโยง

พริ้มเพรา เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทย แต่ไม่มีความหมายที่แน่ชัดในพจนานุกรมออนไลน์หรือคำศัพท์ที่เป็นที่รู้จักทั่วไป อย่างไรก็ตาม คำว่า พริ้มเพรา มักถูกใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับความรัก ความสุข หรือความเบิกบานใจ

ความหมายของคำว่า พริ้มเพรา อาจมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า ยิ้ม หรือ เครื่องยิ้ม ที่แสดงถึงความรู้สึกที่ดีใจ มีความสุข หรือมีความเบิกบานใจ อย่างไรก็ตาม ความหมายของคำว่า พริ้มเพรา อาจมีความหมายที่เฉพาะเจาะจงในบริบทที่ใช้ ดังนั้น การใช้คำว่า พริ้มเพรา อาจต้องพิจารณาตามบริบทที่ใช้ในประโยค

ความเชื่อมโยง:

 • คำว่า พริ้มเพรา อาจถูกใช้ในบทเพลงหรือบทกวีที่เกี่ยวข้องกับความรัก ความสุข หรือความเบิกบานใจ [2]
 • คำว่า พริ้มเพรา อาจถูกใช้ในบริบทของการแสดงอารมณ์ที่ดีใจหรือมีความสุข เช่น ในการถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครในละครเพลงหรือละครโทรทัศน์ [2]

Learn more:

 1. พริ้มเพรา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พริ้มเพรา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พริ้มเพรา หาความหมายและตรวจสอบชื่อ

พริ้มเพราในพจนานุกรม Longdo Dictionary

พริ้มเพราในพจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นบริการที่มีความสำคัญในการช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาความหมายของคำภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างง่ายดาย โดยมีคุณสมบัติและฟังก์ชันที่มีประโยชน์ต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงความหมายของคำได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย [1].

คุณสมบัติและฟังก์ชันที่น่าสนใจของพริ้มเพราในพจนานุกรม Longdo Dictionary ได้แก่:

 1. การแสดงความหมายของคำ: ผู้ใช้สามารถวางเมาส์เหนือคำที่ต้องการทราบความหมาย แล้วระบบจะแสดงความหมายของคำนั้นๆ อัตโนมัติ [1].

 2. การแสดงความหมายของคำผสม: พริ้มเพราในพจนานุกรม Longdo Dictionary สามารถแสดงความหมายของคำที่เป็นคำผสมได้อย่างถูกต้อง เช่น Secretary of State แปลว่า รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ [1].

 3. การแสดงความหมายของคำที่แปรรูป: ถ้าผู้ใช้วางเมาส์เหนือคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรม ระบบจะแสดงความหมายของคำที่แปรรูปนั้นๆ ให้โดยอัตโนมัติ [1].

 4. การแสดงความหมายของคำในภาษาต่างประเทศ: พริ้มเพราในพจนานุกรม Longdo Dictionary สนับสนุนการแสดงความหมายของคำในภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่น และเยอรมัน [1].

 5. การค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกัน: ผู้ใช้สามารถค้นหาความหมายของคำจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมกันได้ ซึ่งรวมถึง Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ-ไทย, Longdo เยอรมัน-ไทย เป็นต้น [1].

 6. การแสดงคำอ่าน: พริ้มเพราในพริ้มเพราในพจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นบริการที่มีความสำคัญในการแปลคำและวลีต่างๆ ในภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ โดยมีความหมายและตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจและใช้งานได้ง่ายและถูกต้อง [1].

คุณสมบัติของพริ้มเพราในพจนานุกรม Longdo Dictionary:

 1. แสดงความหมายของคำโดยอัตโนมัติ: เมื่อวางเมาส์ไว้บนคำที่ต้องการทราบความหมาย ระบบจะแสดงความหมายของคำนั้นๆ โดยอัตโนมัติ [1].
 2. สนับสนุนเว็บหลากภาษา: พริ้มเพราในพจนานุกรม Longdo Dictionary สามารถแปลภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่น และเยอรมันได้ [1].
 3. ค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกัน: ผู้ใช้สามารถค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายแห่งในฐานข้อมูลของ Longdo ได้ เช่น Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ-ไทย, Longdo เยอรมัน-ไทย เป็นต้น [1].
 4. แสดงความหมายของคำเดี่ยวและคำผสม: พริ้มเพราในพจนานุกรม Longdo Dictionary สามารถแสดงความหมายของคำเดี่ยวและคำผสมได้อย่างถูกต้อง เช่น Secretary of State=รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ, High school=โรงเรียนมัธยมปลาย [1].
 5. แสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรม: เมื่อวางเมาส์ไว้บนคำที่ไม่มีในพจนานุกรม ระบบจะแสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมให้โดยอัตโนมัติ [1].

การใช้งานพริ้มเพราในพจนานุกรม Longdo Dictionary:

 1. ป้อนข้อความหรือวลีที่ต้องการแปลลงในช่องค้นหา.
 2. ระบบจะแสดงความหมายของคำหรือวลีที่ป้อนลงไป.

Learn more:

 1. พริ้มเพรา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พริ้มเพรา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พจนานุกรม Longdo Dict – แอปพลิเคชันใน Google Play

พริ้มเพราในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

พริ้มเพราในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

พริ้มเพราเป็นคำที่พบได้ในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ของราชบัณฑิตยสถาน [1] ซึ่งมีความหมายว่า งามแฉล้ม ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในบริบททางวรรณกรรมหรือภาษาที่เกี่ยวข้องกับความงามและความเป็นธรรมชาติ

เนื่องจากไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า พริ้มเพรา ในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน จึงไม่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำนี้ได้ในขณะนี้


Learn more:

 1. พริ้มเพรา – พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน – Sanook
 2. พริ้มเพรา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พริ้มเพรา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร

พริ้มเพราในพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร

พริ้มเพราในพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร

พริ้มเพราเป็นคำที่พบในพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร ซึ่งมีความหมายว่า nice-looking หรือ pleasant [1]. คำว่าพริ้มเพรานี้ใช้เพื่อบรรเทาความเครียดหรือเสริมความสุขให้กับบุคคลที่เราพบเจอ หรือสิ่งที่เราเห็น โดยเน้นความสวยงามและความน่ารักของสิ่งนั้น อาจเป็นความสวยงามของบุคคล หรือสิ่งของที่มีลักษณะที่น่ารัก อย่างเช่น ดอกไม้ สัตว์น่ารัก หรือวิวที่สวยงาม [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าพริ้มเพราในพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร:

 • เธอมีหน้าตาพริ้มเพราและเป็นกำลังใจให้ผู้อื่น [1].
 • ฉันรู้สึกดีใจเมื่อเห็นวิวที่พริ้มเพราอย่างนี้ [1].

Learn more:

 1. พริ้มเพรา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร
 2. สอ เสถบุตร – วิกิพีเดีย
 3. -เพรา- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พริ้มเพรา

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พริ้มเพรา

คำว่า พริ้มเพรา เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงอารมณ์ที่เป็นมิตรและยินดี โดยมักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับความสุขและความยินดี เช่น เมื่อเห็นเพื่อนที่คุณรักหรือเมื่อได้ยินข่าวดี

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พริ้มเพรา:

 1. เมื่อเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนาน ฉันพริ้มเพราและกอดเขาอย่างแรง [1].
 2. เมื่อได้ยินว่าเพื่อนสนิทได้รับทุนการศึกษา ฉันไม่สามารถปิดบังความยินดีและพริ้มเพราได้ [1].
 3. เด็กน้อยที่ได้รับของขวัญใหม่พริ้มเพราอย่างมีความสุข [1].
 4. คุณครูพูดชมเรื่องความสำเร็จของนักเรียนและทุกคนพริ้มเพราอย่างร่าเริง [1].

ดังนั้น, คำว่า พริ้มเพรา เป็นคำที่ใช้ในบริบทที่แสดงความยินดีและมิตรภาพ โดยมักใช้ในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสุขและความยินดีในชีวิตประจำวัน


Learn more:

 1. พริ้มเพรา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พริ้มเพรา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พริ้มเพรา แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

คำอื่นที่เกี่ยวข้องกับคำว่า พริ้มเพรา

คำอื่นที่เกี่ยวข้องกับคำว่า พริ้มเพรา คือคำที่มีความหมายใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกับคำนี้ ซึ่งสามารถใช้แทนคำ พริ้มเพรา ได้ในบางกรณี ดังนี้:

 1. ยิ้ม: คำที่ใช้เพื่อแสดงอารมณ์ที่ดีและมีความสุข มักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับความยินดีหรือความสนุกสนาน [1].
 2. ยิ้มแห้ง: คำที่ใช้เพื่อแสดงอารมณ์ที่ไม่จริงใจหรือไม่จริงจัง มักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเพื่อหลอกลวงหรือตลก [1].
 3. ยิ้มกว้าง: คำที่ใช้เพื่อแสดงอารมณ์ที่มีความสุขและมีความสนุกสนานมากขึ้นจากการยิ้มปกติ มักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับความสุขและความสนุกสนาน [1].
 4. ยิ้มออกแบบ: คำที่ใช้เพื่อแสดงอารมณ์ที่มีความสุขและความสนุกสนานเมื่อเห็นสิ่งที่ออกแบบอย่างสวยงามหรือน่าตื่นตาตื่นใจ [1].
 5. ยิ้มเยาะ: คำที่ใช้เพื่อแสดงอารมณ์ที่เยาะเย้ยหรือเสียดสีในลักษณะของการยิ้ม มักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการเยาะเย้ยหรือการแกล้ง [1].

ดังนั้น คำอื่นที่เกี่ยวข้องกับคำว่า พริ้มเพรา สามารถใช้แทนคำนี้ได้ในบางกรณี ซึ่งคำเหล่านี้มีความหมายที่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกันในบริบทที่แสดงความสุขและความสนุกสนาน


Learn more:

 1. พริ้มเพรา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พริ้มเพรา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พริ้มเพรา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร

Categories: สรุป 50 พริ้มเพรา

Grand Opening ร้าน พริ้มเพรา คาเฟ่&คาราโอเกะ
Grand Opening ร้าน พริ้มเพรา คาเฟ่&คาราโอเกะ

See more: blog https://chungcueratown.net/investment

จิ้มลิ้มพริ้มเพรา แปลว่าอะไร

พริ้มเพรา แปลว่าอะไร

เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับคำว่า พริ้มเพรา ฉันได้รวมข้อมูลจากผลการค้นหาเพื่อให้ข้อความมีความครบถ้วนและเป็นประโยชน์มากขึ้น ดังนี้:

คำว่า พริ้มเพรา ในภาษาไทยมีความหมายเป็น be pretty หรือ be graceful หมายถึงการมีความงามและเสน่ห์ นอกจากนี้ยังมีความหมายเพิ่มเติมเช่น be good-looking, be lovely, be handsome, be elegant, be nice-looking [1].

ตัวอย่างประโยค: หน้าตาของเธอพริ้มเพราขึ้น เมื่อมีชายหนุ่มกล่าวชมความงาม [1].

คำนิยามในภาษาไทย: งามแฉล้ม [1].


Learn more:

 1. พริ้มเพรา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พริ้มเพรา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร
 3. พริ้มเพรา – พจนานุกรมไทย-ไทย หมายถึง/ความหมาย
สามใบเถา >พริ้มเพรา แพรวพรรณราย พราวพิลาศ< +1 พฤกษ์ ลูกของพระยาสมิติภู+สะบันงา - Pantip
สามใบเถา >พริ้มเพรา แพรวพรรณราย พราวพิลาศ< +1 พฤกษ์ ลูกของพระยาสมิติภู+สะบันงา - Pantip
สามใบเถา >พริ้มเพรา แพรวพรรณราย พราวพิลาศ< +1 พฤกษ์ ลูกของพระยาสมิติภู+สะบันงา - Pantip
สามใบเถา >พริ้มเพรา แพรวพรรณราย พราวพิลาศ< +1 พฤกษ์ ลูกของพระยาสมิติภู+สะบันงา - Pantip
พยศร้ายป่วนรัก:: E-Book นิยาย โดย พริ้มเพรา
พยศร้ายป่วนรัก:: E-Book นิยาย โดย พริ้มเพรา
พริ้มเพรา° (@Herberry___) / X
พริ้มเพรา° (@Herberry___) / X

See more here: chungcueratown.net

สารบัญ

พริ้มเพรา: ความหมายและความเชื่อมโยง
พริ้มเพราในพจนานุกรม Longdo Dictionary
พริ้มเพราในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
พริ้มเพราในพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พริ้มเพรา
คำอื่นที่เกี่ยวข้องกับคำว่า พริ้มเพรา
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *