คำสุภาพภาษาอังกฤษ: ทำไมมันสำคัญและอย่างไร?

กล่าวคำขอบคุณภาษาอังกฤษ ในโอกาสต่าง ๆ พร้อมคำแปล - ที่ไม่ใช่แค่ Thank You » Best Review Asia

50 ประโยคสุภาพใช้ในชีวิตประจำวัน | Polite English | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ

Keywords searched by users: คำสุภาพภาษาอังกฤษ: ทำไมมันสำคัญและอย่างไร? พูดจาสุภาพ ภาษาอังกฤษ, วลี สุภาพ ภาษาอังกฤษ, ไม่สุภาพ ภาษาอังกฤษ, ได้ค่ะ ภาษาอังกฤษ แบบสุภาพ, สุภาพเรียบร้อย ภาษาอังกฤษ, ชื่อสุภาพ ภาษาอังกฤษ, ประโยคสุภาพ ภาษาไทย, เป็นคนสุภาพ ภาษาอังกฤษ

คำสุภาพในภาษาอังกฤษ

กล่าวคำขอบคุณภาษาอังกฤษ ในโอกาสต่าง ๆ พร้อมคำแปล - ที่ไม่ใช่แค่ Thank You » Best Review Asia
กล่าวคำขอบคุณภาษาอังกฤษ ในโอกาสต่าง ๆ พร้อมคำแปล – ที่ไม่ใช่แค่ Thank You » Best Review Asia

หากคุณกำลังมองหาคำสุภาพในภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสื่อสารอย่างสุภาพและเรียบร้อย นี่คือบทความที่จะช่วยคุณเข้าใจและใช้คำสุภาพเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง โดยประกอบไปด้วยคำสุภาพที่พบได้บ่อยในภาษาอังกฤษ พร้อมกับตัวอย่างประโยคที่ใช้คำสุภาพเหล่านี้อีกด้วย

คำสุภาพในภาษาอังกฤษ

 1. Please – ใช้ในการขอร้องหรือขอบคุณในลักษณะที่สุภาพ [1]

  • Please pass me the salt. (ช่วยส่งเกลือให้ฉันหน่อยค่ะ/ครับ)
  • Could you please help me with this? (คุณช่วยช่วยฉันด้วยได้ไหมคะ/ครับ)
 2. Thank you – ใช้ในการขอบคุณ [1]

  • Thank you for your help. (ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือค่ะ/ครับ)
  • I really appreciate it, thank you. (ฉันขอบคุณมากเลยค่ะ/ครับ)
 3. Excuse me – ใช้ในการขอโทษหรือขออนุญาต [1]

  • Excuse me, may I ask you a question? (ขอโทษค่ะ/ครับ ฉันขอถามคำถามได้ไหมคะ/ครับ)
  • Excuse me, could you please move aside? (ขอโทษค่ะ/ครับ คุณช่วยย้ายออกไปหน่อยได้ไหมคะ/ครับ)
 4. Im Sorry – ใช้ในการขอโทษหรือแสดงความเสียใจ [1]

  • Im sorry for the inconvenience. (ขอโทษสำหรับความไม่สะดวกค่ะ/ครับ)
  • Im really sorr

Learn more:

 1. 40 ประโยคภาษาอังกฤษที่พูดแล้วสุภาพ ผู้ดี มีมารยาท ขึ้นเป็นกอง!
 2. 7 ประโยค “ขอร้อง” ที่สุภาพจนใครๆ ก็ปฏิเสธไม่ลง
 3. รู้จัก Euphemisms 27 คำ ให้คุณใช้ภาษาอังกฤษได้แบบสุภาพ และนุ่มนวลมากขึ้น | WeGoInter.com – เรียนต่อต่างประเทศ

คำสุภาพที่ใช้ในสถานการณ์ทางธุรกิจ

ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน

คำสุภาพที่ใช้ในสถานการณ์ทางธุรกิจ

การใช้คำสุภาพในสถานการณ์ทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าและลูกค้า การใช้คำสุภาพที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองและเชื่อมโยงกันในการทำธุรกิจอย่างมืออาชีพ ดังนั้น ขอนำเสนอคำสุภาพที่ใช้ในสถานการณ์ทางธุรกิจที่สำคัญต่อไปนี้:

 1. ขอบคุณ (Thank you)

  • ใช้เพื่อแสดงความขอบคุณและความนับถือต่อคู่ค้าหรือลูกค้าที่ได้ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการทำธุรกิจ [1].
 2. ขออภัย (Apologies)

  • ใช้เพื่อขอโทษหรือแสดงความเสียใจเมื่อเกิดความผิดพลาดหรือความไม่สะดวกในการทำธุรกิจ [1].
 3. โปรดรอสักครู่ (Please wait a moment)

  • ใช้เพื่อขอให้คู่ค้าหรือลูกค้ารอสักครู่ในกรณีที่ต้องการเตรียมข้อมูลหรือดำเนินการเพิ่มเติม [1].
 4. ขออนุญาต (May I have your permission)

  • ใช้เพื่อขออนุญาตหรือขอความยินยอมก่อนดำเนินการหรือทำสัญญาในการทำธุรกิจ [1].
 5. ขอบคุณสำหรับความร่วมมือของคุณ (Thank you for your cooperation)

  • ใช้เพื่อแสดงความขอบคุณและความนับถือต่อคู่ค้าหรือลูกค้าที่มีการร่วมมือในการทำธุรกิจ [1].
 6. ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ (Thank you for your advice)

  • ใช้เพื่อแสดงความขอบคุณและความนับถือต่อคำแนะนำหรือคำแนะนำที่ได้รับจากคู่ค้าหรือลูกค้า [1].
 7. ขอบคุณสำหรับโอกาสในการทำธุรกิจ (Thank you for the opportunity to do business)

  • ใช้เพื่อแสดงความขอบคุณและความนับถือต่อคู่ค้าหรือลูกค้าที่ให้โอกาสในการคำสุภาพที่ใช้ในสถานการณ์ทางธุรกิจ

การใช้คำสุภาพในสถานการณ์ทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างความเข้าใจและความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าและลูกค้า การใช้คำสุภาพที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้เราสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจได้มากขึ้น ดังนั้น ขอนำเสนอคำสุภาพที่ใช้ในสถานการณ์ทางธุรกิจที่สำคัญต่อไปนี้:

 1. ขอบคุณ (Thank you)

  • ใช้เพื่อแสดงความขอบคุณและความนับถือต่อคู่ค้าหรือลูกค้าที่ให้ความสนใจและการสนับสนุนในธุรกิจของเรา [1].
 2. ขอโทษ (Sorry)

  • ใช้เพื่อแสดงความเสียใจและขออภัยในกรณีที่เกิดความผิดพลาดหรือความไม่สะดวกในการทำธุรกิจ [1].
 3. กรุณา (Please)

  • ใช้เพื่อแสดงความเคารพและการขอร้องอย่างสุภาพในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือหรือการกระทำบางอย่างจากคู่ค้าหรือลูกค้า [1].
 4. ขออนุญาต (May I)

  • ใช้เพื่อขออนุญาตหรือขออนุญาติในกรณีที่ต้องการทำบางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าหรือลูกค้า [1].
 5. ขอบคุณสำหรับความร่วมมือของคุณ (Thank you for your cooperation)

  • ใช้เพื่อแสดงความขอบคุณและความนับถือต่อคู่ค้าหรือลูกค้าที่มีการร่วมมือในการทำธุรกิจ [1].
 6. ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น (Apologies for the inconvenience)

  • ใช้เพื่อขออภัยและแสดงความเสียใจในกรณีที่เกิดความไม่สะดวกหรือความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าหรือลูกค้า [1].
 7. ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ (Thank you for your advice)

  • ใช้เพื่อแสดงความ

Learn more:

 1. 7 ประโยค “ขอร้อง” ที่สุภาพจนใครๆ ก็ปฏิเสธไม่ลง

วิธีการใช้คำสุภาพในการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ

15 ประโยคเปลี่ยนมาพูดให้สุภาพ | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ - Youtube
15 ประโยคเปลี่ยนมาพูดให้สุภาพ | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ – Youtube

วิธีการใช้คำสุภาพในการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ

การใช้คำสุภาพในการสื่อสารทางภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมโยงกับผู้คนในทุกๆ สถานการณ์ ดังนั้น เราควรเรียนรู้วิธีการใช้คำสุภาพให้ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้การสื่อสารของเรามีความสุภาพและเป็นไปตามมารยาทที่เหมาะสมในวงกว้าง

นี่คือวิธีการใช้คำสุภาพในการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ:

 1. ใช้คำทักทายที่เหมาะสม:

  • ในการเริ่มต้นการสื่อสารทางอีเมลหรือจดหมาย ควรใช้คำทักทายเช่น Dear ตามด้วยชื่อผู้รับ หรือถ้าไม่รู้ชื่อ สามารถใช้คำว่า Dear Sir/Madam แทนได้ [2].
  • ในการสนทนาหรือการพูดคุย สามารถใช้คำทักทายเช่น Hello หรือ Hi ตามด้วยชื่อผู้รับ หรือถ้าไม่รู้ชื่อ สามารถใช้คำว่า Excuse me หรือ Pardon me แทนได้ [2].
 2. ใช้คำขอบคุณและขออภัย:

  • เมื่อได้รับความช่วยเหลือหรือการกรุณาจากผู้อื่น ควรใช้คำขอบคุณเช่น Thank you หรือ Thanks ในการแสดงความขอบคุณ [2].
  • เมื่อเกิดความผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดจากเราเอง ควรใช้คำขอโทษเช่น Im Sorry หรือ Apologies เพื่อแสดงความยินดีและขอโทษ [2].
 3. ใช้คำถามและคำขออนุญาต:

  • เมื่อต้องการขอข้อมูลหรือคำแนะนำจากผู้อื่น ควรใช้คำถามเช่น Could you please… หรือ Would you mind… เพื่อแสดงความเคารพและขออนุญาต [2].
  • เมื่อต้องการขออนุญาตหรือขออนุมัติในเรื่องต่างๆ ควรใช้คำขออนุญาตเช่น May I… หรือ Can I… เพื่อแสดงความเคารวิธีการใช้คำสุภาพในการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ

การใช้คำสุภาพในการสื่อสารทางภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมโยงกับผู้คนในทุกๆ สถานการณ์ ดังนั้น เราควรเรียนรู้วิธีการใช้คำสุภาพให้ถูกต้องและเหมาะสม ดังนี้:

 1. ใช้คำทักทายที่เหมาะสม:

  • ในกรณีที่คุณรู้ชื่อผู้รับอีเมล คุณสามารถใช้คำทักทาย Dear ตามด้วยชื่อของผู้รับ เช่น Dear Mr. Smith หรือ Dear Ms. Johnson [2].
  • หากคุณไม่รู้ชื่อผู้รับ คุณสามารถใช้คำทักทาย Dear Sir หรือ Dear Madam แทนได้ [2].
  • สำหรับบุคคลที่คุณรู้จักอย่างใกล้ชิด คุณสามารถใช้คำทักทาย Hi ตามด้วยชื่อหรือชื่อเล่นของผู้รับได้ [2].
 2. ใช้คำขอบคุณและคำนำเสนออย่างสุภาพ:

  • เมื่อคุณต้องการขอความช่วยเหลือหรือขอบคุณใครบางคน คุณสามารถใช้คำว่า Please หรือ Thank you เพื่อแสดงความสุภาพและความนับถือ [1].
  • เมื่อคุณต้องการนำเสนอความคิดเห็นหรือแนะนำ คุณสามารถใช้คำว่า I would like to suggest หรือ I recommend เพื่อแสดงความเห็นอย่างสุภาพ [1].
 3. ใช้คำกริยาและคำนามที่เหมาะสม:

  • เลือกใช้คำกริยาและคำนามที่เหมาะสมกับบุคคลหรือสถานการณ์ที่คุณกำลังพูดถึง เช่น kind (ใจดี), polite (สุภาพ), respectful (นับถือ), considerate (อ่อนน้อมถ่อมตน), helpful (เป็นประโยชน์) เป็นต้น [1].
 4. ใช้ประโยคที่กระชับและชัดเจน:

  • ในการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ ควรใช้ประโยคที่กระชับและชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง

Learn more:

 1. ขอความช่วยเหลือภาษาอังกฤษอย่างไรให้สุภาพ
 2. 5 เทคนิคเขียนอีเมลภาษาอังกฤษให้ดูโปร
 3. เรียกฝรั่งให้ถูก ด้วย 6 คำนำหน้าชื่อภาษาอังกฤษที่ต้องรู้

คำสุภาพเมื่อต้องการขอบคุณในภาษาอังกฤษ

การใช้ Can และ Could ในประโยคขอร้องแบบสุภาพ
การใช้ Can และ Could ในประโยคขอร้องแบบสุภาพ

หากคุณต้องการใช้คำสุภาพเมื่อต้องการขอบคุณในภาษาอังกฤษให้ตรงกับมาตรฐาน SEO ของ Google นี่คือเนื้อหาที่ครอบคลุมและละเอียดเรื่อง คำสุภาพเมื่อต้องการขอบคุณในภาษาอังกฤษ ที่คุณต้องการ:

หัวข้อ: คำสุภาพเมื่อต้องการขอบคุณในภาษาอังกฤษ

คำสุภาพเมื่อต้องการขอบคุณเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คน ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำวันหรือในการทำธุรกิจ ในภาษาอังกฤษมีหลายวลีและคำที่ใช้เพื่อแสดงความขอบคุณ ดังนั้นเราจะมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับคำสุภาพเหล่านี้:

 1. Thank you! (ขอบคุณ) [1]

  • เป็นคำสุภาพที่ใช้บ่อยที่สุดในภาษาอังกฤษเมื่อต้องการขอบคุณใครบางคน
 2. Thank you very much! (ขอบคุณมาก) [1]

  • ใช้เมื่อต้องการเน้นความขอบคุณอย่างสุภาพและเป็นทางการ
 3. Thank you so much! (ขอบคุณมากมาย) [1]

  • ใช้เมื่อรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างแท้จริง
 4. Thanks. (ขอบใจ) [2]

  • ใช้เมื่อพูดกับเพื่อนหรือคนสนิท
 5. Thanks a lot! (ขอบใจมาก) [2]

  • ใช้เมื่อต้องการแสดงความขอบคุณอย่างเต็มใจ
 6. Thanks very much. (ขอบใจมากมาย) [2]

  • ใช้เมื่อต้องการแสดงความขอบคุณอย่างเต็มใจ
 7. Thanks a bunch. (ขอบใจหลาย ๆ) [2]

  • ใช้เมื่อต้องการแสดงความขอบคุณอย่างมากกว่า thanks a lot

วลีที่ใช้ตอบกลับคำขอบคุณ:

 1. Youre welcome. (ด้วยความยินดี) [1]

  • ใช้เมื่อมีคนกล่าวขอบคุณเราอย่างสุภาพ และเราก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือพวกเขา
 2. Its my pleasure. (ด้วยความยินดี ด้วยความเต็มใจ) [1]

  • หากคุณต้องการใช้คำสุภาพเมื่อต้องการขอบคุณในภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามมาตรฐาน SEO ของ Google นี่คือเนื้อหาที่ครอบคลุมและละเอียดเรื่อง คำสุภาพเมื่อต้องการขอบคุณในภาษาอังกฤษ ที่คุณต้องการ:

หัวข้อ: คำสุภาพเมื่อต้องการขอบคุณในภาษาอังกฤษ

คำสุภาพเมื่อต้องการขอบคุณเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คน ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำวันหรือในการทำธุรกิจ ในภาษาอังกฤษมีหลายวลีและคำที่ใช้เพื่อแสดงความขอบคุณ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามบุคคลที่เราต้องการขอบคุณ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น ของคำสุภาพเมื่อต้องการขอบคุณในภาษาอังกฤษ ที่นิยมใช้มีดังนี้:

 1. ขอบคุณ (Thank you) [1]

  • เป็นคำสุภาพและเป็นทางการที่สุดในการแสดงความขอบคุณในภาษาอังกฤษ
  • ใช้ได้ทุกสถานการณ์และกับทุกคน
 2. ขอบคุณมาก (Thank you very much) [1]

  • เป็นการเน้นความขอบคุณอย่างมากขึ้น
  • ใช้กับคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าหรือบุคคลสำคัญ
 3. ขอบคุณมาก ๆ (Thank you so much) [1]

  • เป็นการแสดงความขอบคุณอย่างเต็มที่และซาบซึ้ง
  • ใช้เมื่อรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างแท้จริง
 4. ขอบคุณมากที่ทำให้ฉันดีใจ (Thank you for making me happy) [1]

  • เป็นการขอบคุณเพื่อแสดงความยินดีและความสุขที่ได้รับ
 5. ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ (Thank you for your help) [1]

  • เป็นการขอบคุณเพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือที่ได้รับ
 6. ขอบคุณที่มาชม (Thank you for coming) [1]


Learn more:

 1. เมื่อมีคนพูดขอบคุณเรา ตอบกลับด้วยคำว่าอะไรดี
 2. 25 ประโยค “ขอบคุณ” ในภาษาอังกฤษ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
 3. 13 ประโยคใช้กล่าวขอบคุณแทนคำว่า “THANK YOU” พร้อมคำอธิบายและตัวอย่าง | WeGoInter.com – เรียนต่อต่างประเทศ

การใช้คำสุภาพในการแสดงความเห็นหรือความเห็นต่อผู้อื่น

การใช้คำสุภาพในการแสดงความเห็นหรือความเห็นต่อผู้อื่นเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองในการสื่อสารกับผู้อื่น การใช้คำสุภาพให้ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้ความคิดเห็นของเราได้รับการยอมรับและเป็นที่นับถือจากผู้ฟังหรือผู้อ่านอย่างมากขึ้น ดังนั้น ขอแนะนำแนวทางการใช้คำสุภาพในการแสดงความเห็นหรือความเห็นต่อผู้อื่น ดังนี้:

 1. ใช้คำทักทายและคำนำเนินการที่สุภาพ: เริ่มต้นด้วยคำทักทายที่สุภาพเมื่อแสดงความเห็นหรือความเห็นต่อผู้อื่น เช่น ขออนุญาตแสดงความคิดเห็น หรือ ขออนุญาตแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ และใช้คำนำเนินการที่สุภาพเมื่อต้องการแสดงความคิดเห็น เช่น ขออนุญาตที่จะแสดงความคิดเห็นว่า หรือ ตามที่ผู้อื่นได้กล่าวมา.

 2. ใช้ภาษาที่สุภาพและเหมาะสม: ในการแสดงความเห็นหรือความเห็นต่อผู้อื่น ควรใช้ภาษาที่สุภาพและเหมาะสม หลีกเลี่ยงการใช้คำหยาบคายหรือกล่าวหาผู้อื่นในทางที่ไม่เหมาะสม และใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนและเป็นระเบียบ.

 3. ให้เหตุผลและข้อมูลที่สนับสนุน: เมื่อแสดงความเห็นหรือความเห็นต่อผู้อื่น ควรให้เหตุผลและข้อมูลที่สนับสนุนความคิดเห็นของเรา โดยอ้างอิงจากแหล่งที่มาที่เป็นเชื่อถือได้ เพื่อเสริมความน่าเชื่อถือและความเป็นเหตุผลของความคิดเห็น.

 4. ใช้ภาษาที่ไม่การใช้คำสุภาพในการแสดงความเห็นหรือความเห็นต่อผู้อื่นเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อถือได้ในสังคม การใช้คำสุภาพให้ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือความไม่พอใจกับผู้อื่น ดังนั้น ขอแนะนำแนวทางการใช้คำสุภาพในการแสดงความเห็นหรือความเห็นต่อผู้อื่น ดังนี้:

 5. ใช้ภาษาที่สุภาพและเหมาะสม: ในการแสดงความคิดเห็นหรือความเห็นต่อผู้อื่น ควรใช้ภาษาที่สุภาพและเหมาะสมตามบรรยากาศและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาหยาบคายหรือกล่าวหาผู้อื่นในทางที่ไม่เหมาะสม [1].

 6. ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์: เมื่อแสดงความเห็นหรือความเห็นต่อผู้อื่น ควรให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์และมีความสมเหตุสมผล เพื่อช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจและรับฟังได้ดีขึ้น [1].

 7. ใช้ข้อความที่มีหลักธรรมาภิบาล: ในการแสดงความเห็นหรือความเห็นต่อผู้อื่น ควรใช้ข้อความที่มีหลักธรรมาภิบาลและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเดือดร้อนกับผู้อื่น ควรพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะแสดงความคิดเห็น [2].

 8. ให้เหตุผลและข้อมูลที่สนับสนุน: เมื่อแสดงความเห็นหรือความเห็นต่อผู้อื่น ควรให้เหตุผลและข้อมูลที่สนับสนุนเพื่อเป็นหลักฐานในการสนับสนุนความคิดเห็นของเรา นอกจากนี


Learn more:

 1. มารยาทในการพูด | fewapidechblog
 2. แนวทางการแสดงความคิดเห็น | พันธกิจมานาประจำวัน
 3. เจ้านายและลูกน้องควรมีวิธีการเสนอแนะ (Feedback) แก่กันอย่างไร | HREX.asia

คำสุภาพในการสื่อสารทางธุรกิจผ่านอีเมล

คำสุภาพในการสื่อสารทางธุรกิจผ่านอีเมลเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างธุรกิจเป็นไปอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ การใช้คำสุภาพให้ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจในธุรกิจของคุณ ดังนั้น ข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมูลจากผลการค้นหาเพื่อให้คุณได้อ่านและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ดังนี้:

 1. การใช้คำนำหน้า: เมื่อติดต่อผู้อื่นทางอีเมลในธุรกิจ ควรใช้คำนำหน้าที่สุภาพ เช่น Dear หรือ Hi ตามด้วยชื่อของผู้รับอีเมล และหลีกเลี่ยงการใช้คำนำหน้าภาษาไทย เช่น คุณ หรือ คุณนาย [1].

 2. การถามเป็นมารยาท: หลังจากทักทายแล้ว คุณสามารถถามเป็นมารยาทเพื่อแสดงความสนใจและเข้าใจในสถานการณ์ของผู้รับอีเมล ตัวอย่างเช่น How are you? หรือ How have you been? [1].

 3. การแนะนำตัว: หากเป็นการติดต่อครั้งแรก คุณควรแนะนำตัวเองให้ผู้รับอีเมลรู้จัก เช่น Im [ชื่อ], [ตำแหน่ง] ที่ [บริษัท] [1].

 4. การแจ้งจุดประสงค์: หลังจากแนะนำตัวแล้ว คุณควรแจ้งให้ผู้รับอีเมลทราบว่าเหตุผลหรือจุดประสงค์ของการติดต่อ เช่น May I please follow up on… หรือ I would like to ask about… [1].

 5. การลงท้ายประโยค: ในภาษาไทย เรามักจะใช้คำลงท้ายประโยคเพื่อแสดงความสุภาพ เช่น ค่ะ หรือ ครับ อย่างไรก็ตาม ในภาษาอังกฤษ ไม่จำเป็นต้องใช้คำลงท้ายประโยคเหล่านี้ เนื่องจากชาวต่างชาติอาจไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมไทย ดังคำสุภาพในการสื่อสารทางธุรกิจผ่านอีเมลเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างธุรกิจเป็นไปอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ การใช้คำสุภาพให้ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจในธุรกิจระหว่างฝ่ายต่างๆ ดังนั้น ขอนำเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับคำสุภาพในการสื่อสารทางธุรกิจผ่านอีเมลตามที่ค้นหาได้จากผลการค้นหาดังนี้:

 6. การใช้คำนำหน้า: เพื่อแสดงความเคารพและสุภาพในการสื่อสารทางธุรกิจผ่านอีเมลกับฝ่ายต่างชาติ ควรใช้คำนำหน้าเช่น Dear หรือ Hi ตามด้วยชื่อของผู้รับอีเมล เช่น Dear Peter หรือ Hi Peter [1].

 7. การถามเพื่อสอบถามสภาพ: หลังจากทักทายแล้ว ควรถามเพื่อสอบถามสภาพของฝ่ายตรงข้าม เช่น How are you? หรือ How have you been? เพื่อแสดงความห่วงใยและความสนใจ [1].

 8. การแนะนำตัวเอง: หากเป็นการติดต่อครั้งแรก ควรแนะนำตัวเองโดยระบุชื่อ ตำแหน่ง และบริษัทของคุณ เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามรู้จักและเข้าใจว่าคุณคือใคร [1].

 9. การแจ้งจุดประสงค์: หลังจากแนะนำตัวเองแล้ว ควรแจ้งให้ฝ่ายตรงข้ามทราบว่าอีเมลของคุณมีจุดประสงค์เพื่ออะไร เช่น May I please follow up on… หรือ I would like to ask about… เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจว่าคุณต้องการอะไร [1].

 10. การลงท้ายประโยค: ในภาษาไทย เรามักจะใช้คำลงท้ายประโยคเพื่อแสดงความสุภาพ เช่น ค่ะ หรือ ครับ อย่างไรก็ตาม ในภาษาอังกฤษ การใช้คำลงท้ายประโยคเหล่านี้อาจไม่จำเป


Learn more:

 1. รวม 10 ทริค ใช้ตอบอีเมล์กับฝรั่ง รู้ไว้ไม่มีพลาด !! – 2 เมษายน 2561
 2. การเขียน Email เพื่อติดต่อธุรกิจ: 9 ตัวอย่างสำเร็จรูป หยิบไปปรับใช้ได้เลย
 3. 8 วิธี เขียนอีเมลอย่างไรเพื่อเพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้มากขึ้น

คำสุภาพในการสื่อสารทางโทรศัพท์

คำสุภาพในการสื่อสารทางโทรศัพท์

การสื่อสารทางโทรศัพท์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและมืออาชีพให้กับองค์กรหรือบุคคลที่ติดต่อเราผ่านทางโทรศัพท์ การใช้คำสุภาพในการสื่อสารทางโทรศัพท์เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้ลูกค้ารับความพึงพอใจและประทับใจในการติดต่อสื่อสารกับเรา ดังนั้นเราควรมีคำสุภาพในการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

นี่คือคำสุภาพที่ควรใช้ในการสื่อสารทางโทรศัพท์:

 1. ใช้น้ำเสียงที่เป็นมิตรและมืออาชีพ: การใช้น้ำเสียงที่เป็นมิตรและมืออาชีพเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารทางโทรศัพท์ เนื่องจากผู้ที่อยู่อีกฟากฝั่งไม่สามารถเห็นท่าทางหรือลักษณะของเราได้ ดังนั้นการใช้น้ำเสียงที่ชัดเจนและเป็นมิตรจะช่วยให้คำสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ [1]

 2. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำขณะปฏิบัติหน้าที่: เมื่อเรารับโทรศัพท์ในขณะที่มีอาหารหรือเครื่องดื่มอยู่ในปาก จะทำให้เกิดความไม่สุภาพและไม่เกียรติต่อลูกค้า ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ [1]

 3. ใช้ภาษาที่เหมาะสมและไม่ใช้ศัพท์สแลงหรือคำหยาบ: ในการสื่อสารทางโทรศัพท์ควรใช้ภาษาที่เป็นทางการและเหมาะสม หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์สแลงหรือคำหยาบที่อาจทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่พอใจและคำสุภาพในการสื่อสารทางโทรศัพท์

การสื่อสารทางโทรศัพท์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การใช้คำสุภาพในการสื่อสารทางโทรศัพท์เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีและประทับใจ

นี่คือคำสุภาพที่ควรใช้ในการสื่อสารทางโทรศัพท์:

 1. ใช้น้ำเสียงที่เป็นมิตรและมืออาชีพ: การใช้น้ำเสียงที่เป็นมิตรและมืออาชีพเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากผู้ที่อยู่อีกฟากฝั่งของโทรศัพท์ไม่สามารถเห็นท่าทางหรือสีหน้าของคุณได้ ดังนั้นการใช้น้ำเสียงที่ชัดเจนและเป็นมิตรจะช่วยให้ลูกค้ารับรู้ความสุภาพของคุณ [1].

 2. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำขณะทำหน้าที่: การรับโทรศัพท์ในขณะที่มีอาหารหรือเครื่องดื่มอยู่ในปากแสดงถึงความไม่สุภาพและอาจทำให้ลูกค้าไม่พอใจ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำในขณะที่รับโทรศัพท์ [1].

 3. ใช้ภาษาที่เหมาะสม: ควรหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์สแลง คำหยาบ หรือคำสบถสาบานในการสื่อสารทางโทรศัพท์ ภาษาที่เหมาะสมคือภาษาที่เป็นทางการและสุภาพ [1].

 4. ใช้ทักษะในการฟัง: การฟังเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็น เพื่อให้เข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรและกล่าวทวนข้อความอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน [1].

 5. รับฟังลูกค้าด้วยความอดทน: หากลูกค้ารู้สึกไม่พอใจ ควร


Learn more:

 1. มารยาทในการสื่อสารทางโทรศัพท์ – JobsDB ไทย
 2. ทักษะการสื่อสาร | 54040267t
 3. สื่อสารระหว่างบุคคลยังไงให้ออกมาดี – ศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องงาน และเคล็ดลับสำหรับคนทำงานในทุกแง่มุมเพื่อสร้างความสำเร็จในสายอาชีพ

Categories: นับ 11 คํา สุภาพ ภาษา อังกฤษ

50 ประโยคสุภาพใช้ในชีวิตประจำวัน | Polite English | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ
50 ประโยคสุภาพใช้ในชีวิตประจำวัน | Polite English | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ

See more: blog https://chungcueratown.net/investment

พูดจาสุภาพ ภาษาอังกฤษ

พูดจาสุภาพ ภาษาอังกฤษ

พูดจาสุภาพในภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่ช่วยให้เราสื่อสารอย่างมีความสุภาพและเป็นกันเองกับผู้คนที่เราพบเจอในชีวิตประจำวัน การพูดจาสุภาพไม่เพียงแค่เรื่องของการใช้คำพูดที่สุภาพและเหมาะสม แต่ยังเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในทั้งด้านการสื่อสารและการเขียน ในบทความนี้เราจะพาท่านไปทำความรู้จักกับพูดจาสุภาพในภาษาอังกฤษอย่างละเอียดและเป็นรายละเอียด เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษของท่าน [1].

หลักการพูดจาสุภาพในภาษาอังกฤษ

 1. ใช้คำทักทายและคำขอบคุณ: เริ่มการสนทนาด้วยคำทักทายที่สุภาพ เช่น Hello, Hi, หรือ Good morning และใช้คำขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำ เช่น Thank you, Thanks a lot, หรือ I appreciate your help [1].

 2. ใช้คำกระตุ้นและคำเชิญชวน: เมื่อต้องการขอความกรุณาจากผู้อื่น ให้ใช้คำกระตุ้นเช่น Could you please…, Would you mind…, หรือ I would be grateful if you could… และเมื่อต้องการเชิญชวนให้ผู้อื่นร่วมกิจกรรมหรืองานต่างๆ ให้ใช้คำเชิญชวนเช่น Would you like to…, Do you want to…, หรือ Lets… [1].

 3. ใช้คำขอโทษและคำอภัย: เมื่อทำผิดพลาดหรือก่อให้เกิดความไม่สบายใจแก่ผู้อื่น ให้ใช้คำขอโทษอย่างจริงจัง เช่น Im really Sorry, I Apologize for…, หรือ Please forgive me และเมื่อได้รับคำอภัยจากผู้อื่น ให้ใช้คำอภัยเช่น Thats alright, No problem, หรือ I accept your apology [1].

 4. ใช้คำถามอย่างสุภาพ: เมื่อต้องการขอข้อมูลหพูดจาสุภาพ ภาษาอังกฤษ

พูดจาสุภาพในภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่ช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจในผู้ฟัง การพูดจาสุภาพไม่เพียงแค่เรื่องของการใช้คำที่ถูกต้องและสุภาพ แต่ยังเกี่ยวข้องกับการใช้ตำแหน่งของเสียง รูปแบบการพูด และการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามบรรยากาศและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในบทความนี้เราจะพาท่านไปทำความรู้จักกับพูดจาสุภาพในภาษาอังกฤษอย่างละเอียดเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการสื่อสารและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษของท่าน [1].

หลักการพูดจาสุภาพในภาษาอังกฤษ

 1. ใช้คำที่สุภาพและเหมาะสม: ในการพูดจาสุภาพในภาษาอังกฤษ ควรใช้คำที่สุภาพและเหมาะสมกับบรรยากาศและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หลีกเลี่ยงการใช้คำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมที่อาจทำให้ผู้ฟังรู้สึกไม่พอใจหรือไม่สบายใจ [1].

 2. ใช้ตำแหน่งเสียงที่ถูกต้อง: การใช้ตำแหน่งเสียงที่ถูกต้องช่วยให้เราพูดได้อย่างชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย ควรใช้เสียงที่เหมาะสมกับบรรยากาศและสถานการณ์ เช่น การใช้เสียงดังหรือเบา การใช้เสียงสูงหรือต่ำ และการใช้เสียงที่มีอารมณ์เพื่อสร้างความเข้าใจและความสนใจจากผู้ฟัง [1].

 3. ใช้รูปแบบการพูดที่ถูกต้อง: การใช้รูปแบบการพูดที่ถูกต้องช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างราบรื่นและเข้าใจได้ง่าย ควรใช้ป


Learn more:

 1. -politely- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. 40 ประโยคภาษาอังกฤษที่พูดแล้วสุภาพ ผู้ดี มีมารยาท ขึ้นเป็นกอง!
 3. พูดภาษาอังกฤษแบบสุภาพ (How to be polite in English)

วลี สุภาพ ภาษาอังกฤษ

วลี สุภาพ ภาษาอังกฤษ

วลี สุภาพ ภาษาอังกฤษ เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารที่สำคัญในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานและการติดต่อสื่อสารกับคนอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก การใช้วลี สุภาพ ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้คุณสร้างความประทับใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1].

ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับวลี สุภาพ ภาษาอังกฤษที่สำคัญและเหมาะสมในการใช้ในการทำงานและสื่อสารกับคนอื่น ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคุณ [1].

การทักทายและบอกลา:

 • How are things? (เป็นอย่างไรบ้าง?) เป็นวลีที่ใช้สอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์หรือความเป็นไปในปัจจุบันของคนอื่น ๆ [1].
 • What are you up to? (ทำอะไรอยู่เหรอ?) เป็นวลีที่ใช้สอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมหรือสิ่งที่คนอื่น ๆ กำลังทำอยู่ในขณะนั้น [1].
 • See you soon! (เจอกันเร็วๆนี้นะ!) เป็นวลีที่ใช้ในการลาก่อนและแสดงความหวังว่าจะได้พบกันใหม่ในเร็ว ๆ นี้ [1].

คำแนะนำ:

 • First of all (อย่างแรกเลยนะ) เป็นวลีที่ใช้ในการเริ่มพูดเรื่องใหม่ ๆ หรือเรื่องที่สำคัญ [1].
 • By the way (อนึ่ง, อีกประการหนึ่ง) เป็นวลีที่ใช้ในการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง [1].
 • After all (สุดท้ายแล้ว, นอกจากนั้น) เป็นวลีที่ใช้ในการสรุปเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น [1].

แสดงความไม่เหวลี สุภาพ ภาษาอังกฤษ: คำศัพท์และวลีที่ใช้ในการแสดงความสุภาพในภาษาอังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการติดต่อกับคนอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานหรือการสื่อสารกับคนต่างชาติ การใช้คำศัพท์และวลีที่สุภาพและเหมาะสมจะช่วยสร้างความประทับใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนั้นในบทความนี้เราจะพูดถึงวลี สุภาพ ภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1].

การทักทายและบอกลา:

 1. How are things? – เป็นอย่างไรบ้าง? [1]
 2. How is it going? – เป็นอย่างไรบ้าง? [1]
 3. What are you up to? – ทำอะไรอยู่เหรอ? [1]
 4. What have you been up to? – ทำอะไรอยู่เหรอ? [1]
 5. See you soon! – เจอกันเร็วๆนี้นะ! [1]
 6. Till next time! – เจอกันคราวหน้านะ! [1]
 7. Until we meet again! – แล้วพบกันใหม่นะ [1]
 8. Have a nice day! – ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณนะ! [1]
 9. Have a safe trip! – เดินทางปลอดภัยนะ [1]
 10. Say hi to… – ฝากสวัสดี… (ฝากให้คนๆหนึ่งกล่าวทักทาย/สวัสดีคนที่คุณคิดถึงแทนคุณ) [1]

คำแนะนำ:

 1. First of all – อย่างแรกเลยนะ [1]
 2. By the way – อนึ่ง, อีกประการหนึ่ง [1]
 3. After all – สุดท้ายแล้ว, นอกจากนั้น [1]
 4. If Im not mistaken – ถ้าฉัน (คิด/ตัดสินใจ) ไม่ผิด [1]
 5. On the contrary – โดยตรงกันข้าม [1]
 6. As a rule – โดยทั่วไป [1]
 7. On the other hand – ในทางกลับกัน [1]
 8. As I said before – ที่ฉันได้กล่าวไปแล้ว [1]
 9. If I recall correctly – ถ้าฉันจำไม่ผิด [1]
 10. Either way – อยู่แล้ว, อย

Learn more:

 1. 50 วลีภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานที่โดดเด่นแบบมือโปร – JobsDB ไทย
 2. 40 ประโยคภาษาอังกฤษที่พูดแล้วสุภาพ ผู้ดี มีมารยาท ขึ้นเป็นกอง!
 3. รวมเทคนิคใช้ภาษาอังกฤษได้สุภาพ เป็นทางการ และโปรขึ้น สำหรับการทำงาน
50 ประโยคสุภาพใช้ในชีวิตประจำวัน | Polite English | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ - Youtube
50 ประโยคสุภาพใช้ในชีวิตประจำวัน | Polite English | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ – Youtube
25 ประโยค “ขอบคุณ” ในภาษาอังกฤษ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
25 ประโยค “ขอบคุณ” ในภาษาอังกฤษ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
การทักทายภาษาอังกฤษ” บทสนทนาน่ารู้ ในชีวิตประจำวัน – โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edufirst
การทักทายภาษาอังกฤษ” บทสนทนาน่ารู้ ในชีวิตประจำวัน – โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edufirst
ฝึกพูดภาษาอังกฤษ | ประโยคสุภาพ | แบบเป็นทางการ | @59Abcs - Youtube
ฝึกพูดภาษาอังกฤษ | ประโยคสุภาพ | แบบเป็นทางการ | @59Abcs – Youtube
25 ประโยค “ขอบคุณ” ในภาษาอังกฤษ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
25 ประโยค “ขอบคุณ” ในภาษาอังกฤษ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
การใช้ Can และ Could ในประโยคขอร้องแบบสุภาพ
การใช้ Can และ Could ในประโยคขอร้องแบบสุภาพ
15 ประโยคเปลี่ยนมาพูดให้สุภาพ | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ - Youtube
15 ประโยคเปลี่ยนมาพูดให้สุภาพ | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ – Youtube
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
กล่าวคำขอบคุณภาษาอังกฤษ ในโอกาสต่าง ๆ พร้อมคำแปล - ที่ไม่ใช่แค่ Thank You » Best Review Asia
กล่าวคำขอบคุณภาษาอังกฤษ ในโอกาสต่าง ๆ พร้อมคำแปล – ที่ไม่ใช่แค่ Thank You » Best Review Asia

See more here: chungcueratown.net

สารบัญ

คำสุภาพในภาษาอังกฤษ
คำสุภาพที่ใช้ในสถานการณ์ทางธุรกิจ
วิธีการใช้คำสุภาพในการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ
คำสุภาพเมื่อต้องการขอบคุณในภาษาอังกฤษ
การใช้คำสุภาพในการแสดงความเห็นหรือความเห็นต่อผู้อื่น
คำสุภาพในการสื่อสารทางธุรกิจผ่านอีเมล
คำสุภาพในการสื่อสารทางโทรศัพท์
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *