ออกดอกภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ดอกไม้ ภาษาอังกฤษ Flower

คำศัพท์ดอกไม้ ภาษาอังกฤษ Flower

Keywords searched by users: ออกดอกภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ดอกไม้กำลังบาน ภาษาอังกฤษ, ผลิดอกออกผล ภาษาอังกฤษ, ต้นไม้ออกผล ภาษาอังกฤษ, ทุเรียนภาษาอังกฤษ, แตงโมภาษาอังกฤษ, ต้นกล้วยภาษาอังกฤษ

ความหมายของ ออกดอก ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของ ออกดอก ในภาษาอังกฤษ

เมื่อค้นหาคำว่า ออกดอก ในภาษาอังกฤษ จะพบว่าคำนี้มีความหมายหลากหลายตามบริบทที่ใช้ ดังนี้

 1. ออกดอก (bloom) [1]

  • ในความหมายทางพืชวิทยา ออกดอกหมายถึง การเจริญเติบโตของต้นไม้หรือพืชที่มีการสร้างดอกขึ้นมา ซึ่งอาจเป็นการเจริญเติบโตทางกายวิภาคหรือทางจิตวิภาคของพืช
  • ตัวอย่างประโยค: ต้นไม้ที่บ้านกำลังออกดอกเหลืองอร่ามบานสะพรั่ง
 2. ออกดอก (produce) [1]

  • ในความหมายทางการผลิต ออกดอกหมายถึง การผลิตสิ่งของหรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
  • ตัวอย่างประโยค: บริษัทนี้เป็นผู้ออกดอกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง
 3. ออกดอก (flowers) [1]

  • ในความหมายทางภาษาไทย ออกดอกหมายถึง การมีดอกขึ้นมาบนต้นไม้หรือพืช
  • ตัวอย่างประโยค: ต้นไม้ที่สวนสาธารณะกำลังออกดอกสวยงามในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
 4. ออกดอก (flower) [1]

  • ในความหมายทางภาษาไทย ออกดอกหมายถึง การมีดอกขึ้นมาบนต้นไม้หรือพืช
  • ตัวอย่างประโยค: ต้นไม้ที่สวนสาธารณะกำลังออกดอกสวยงามในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
 5. ออกดอก (blossom) [1]

  • ในความหมายทางภาษาไทย ออกดอกหมายถึง การบานของดอกไม้หรือพืช
  • ตัวอย่างประโยค: ดอกบัวที่สวนบ้านกำลังออกดอกสวยงามในช่วงฤดูร้อน

Learn more:

 1. ออกดอก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. ออกดอก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ออกดอก แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

คำแปลว่า ออกดอก ในภาษาอังกฤษ

คำว่า ออกดอก ในภาษาอังกฤษแปลว่า bloom [1] หรือ produce [1] หรือ flowers [1] หรือ flower [1] หรือ blossom [1] ซึ่งมีความหมายเดียวกันทั้งหมด คำนี้ใช้เรียกการเกิดดอกของพืชหรือการบานของดอกพืช ในทางที่แท้จริง ออกดอก หมายถึงการเปิดตัวของดอกพืชเพื่อการผสมเกสร และการสร้างเมล็ด ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในวงศ์พืชต่างๆ [1]

ตัวอย่างประโยค:

 • ต้นไม้ที่บ้านกำลังออกดอกเหลืองอร่ามบานสะพรั่ง [1]

นอกจากนี้ ออกดอก ยังมีความหมายเพิ่มเติมอีกหลายความหมาย เช่น

 • ออกดอก ยังหมายถึงการให้กู้เงินหรือให้เงินกู้และเก็บดอกเบี้ย [2]
 • ออกดอก ยังหมายถึงการเกิดเป็นเม็ดตามผิวหนังเนื่องจากกามโรค [2]
 • ออกดอก ยังหมายถึงการทำให้เกิดผลประโยชน์หรือกำไรเพิ่มพูนขึ้น [2]
 • ออกดอก ยังหมายถึงการผลิดอกและเกิดเป็นผล [2]

Learn more:

 1. ออกดอก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. ออกดอก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ออกดอก แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

คำอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการ ออกดอก ในภาษาอังกฤษ

กระบวนการออกดอกเป็นกระบวนการที่สำคัญในพืชที่มีดอก เพื่อการสืบพันธุ์และการสร้างเมล็ดพันธุ์ เรามาดูกระบวนการออกดอกของพืชในภาษาอังกฤษกันเถอะ

The Process of Flowering in Plants

Flowering in plants is a complex process that involves the growth and development of different plant parts. It is a crucial step in the reproductive cycle of flowering plants. Here is an explanation of the process of flowering:

 1. Growth of Plant Parts:

  • Male Gametes: Pollen grains are produced in the anthers, which are located inside the flower [1].
  • Female Gametes: Ovules are produced in the ovaries, also located inside the flower [1].
 2. Pollination:

  • Pollination is the transfer of pollen from the male part of a flower (anther) to the female part (stigma) of the same or another flower [2].
  • Pollination can occur through various means, including wind, insects, birds, or other animals [2].
 3. Fertilization:

  • After pollination, the pollen grain nucleus fuses with the ovule nucleus, resulting in fertilization [1].
  • Fertilization is the process of combining male and female gametes to form a seed [1].
 4. Seed Development:

  • After fertilization, the combined cell grows into an embryo inside a seed [2].
  • The embryo contains the necessary genetic information and structures for the development of a new plant [2].
 5. Seed Dispersal:

  • Once the seed is mature, it is dispersed from the parent plant to find a suitable place for germination [2].
  • Seed dispersal can occur through various mechanisms, such as wind, animals, or water [2].
 6. Germination:

  • When a seed settles in suitable conditions, it undergoes germination [3].
  • Germination is the process in which the seed breaks open, and the embryo starts to grow [3].
  • Roots grow down into the ground to anchor the plant and absorb water and nutrients [3].
  • A shoot grows upward, developing into a stem that transports water and nutrients to the rest of the plant [3].
  • Leaves capture sunlight and perform photosynthesis to produce energy for the plant [3].

Learn more:

 1. What is the process of flowering in a plant? – Quora
 2. The seed-flower life cycle – Science Learning Hub
 3. Life cycle of a plant | Science & Nature | National Geographic Kids

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ออกดอก ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ออกดอก ในภาษาอังกฤษ:

 1. The flowers in my garden are starting to bloom. [1]
  ดอกไม้ในสวนของฉันกำลังเริ่มออกดอก

 2. The cherry blossoms in Japan are a beautiful sight to see. [1]
  ดอกเซอร์รี่บลอสซัมในประเทศญี่ปุ่นเป็นทิวทัศน์ที่สวยงาม

 3. The rose bushes in the park are in full bloom. [1]
  พุ่มกุหลาบในสวนสาธารณะกำลังออกดอกอย่างเต็มที่

 4. The trees in the forest start to flower during springtime. [1]
  ต้นไม้ในป่าเริ่มออกดอกในช่วงฤดูใบไม้ผลิ


Learn more:

 1. ออกดอก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ออกดอก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ออกดอก แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ออกดอก ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ออกดอก ในภาษาอังกฤษ

เมื่อค้นหาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ออกดอก ในภาษาอังกฤษ จากผลการค้นหาในเว็บไซต์ Longdo Dictionary [1] พบว่ามีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องมากมาย ดังนี้:

 1. Bloom: คำนี้หมายถึงการบานของดอกไม้ [1]
 2. Produce: คำนี้หมายถึงการสร้างสิ่งของหรือผลิตสิ่งของ ในที่นี้อาจเป็นการผลิตดอกไม้ [1]
 3. Flowers: คำนี้หมายถึงดอกไม้ [1]
 4. Flower: คำนี้หมายถึงดอกไม้ [1]
 5. Blossom: คำนี้หมายถึงการบานของดอกไม้ [1]

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ออกดอก ในความหมายอื่น ๆ ดังนี้:

 1. Lend: คำนี้หมายถึงการให้เงินกู้ [1]
 2. Give a loan: คำนี้หมายถึงการให้เงินกู้ [1]
 3. Cause a rash: คำนี้หมายถึงการเกิดผื่นแพ้หรือผื่นตามผิวหนัง [1]
 4. Yield interests/dividends: คำนี้หมายถึงการได้รับดอกเบี้ยหรือเงินปันผลจากการลงทุน [1]
 5. Bear flowers and fruits: คำนี้หมายถึงการมีการบานดอกและเกิดผล [1]

คำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจความหมายของ ออกดอก ในภาษาอังกฤษได้มากขึ้น และสามารถนำไปใช้ในการอ่านหรือเขียนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้หรือการเจริญเติบโตของพืชได้


Learn more:

 1. ออกดอก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ออกดอก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คำศัพท์เฉพาะ – Natural Agriculture

แหล่งข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ออกดอก ในภาษาอังกฤษ

เพื่อตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกดอกในภาษาอังกฤษ นี่คือข้อมูลที่ค้นหาได้:

การออกดอกเป็นกระบวนการที่สำคัญในวงศ์พืชที่มีการสืบพันธุ์ทางเพศ การออกดอกเกิดขึ้นเมื่อพืชมีเวลาและเงื่อนไขที่เหมาะสม เช่น อากาศ, อุณหภูมิ, แสงสว่าง และปัจจัยอื่น ๆ การออกดอกสามารถเป็นไปได้ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และสภาพแวดล้อมที่พืชอยู่อย่างไร [1].

นอกจากนี้ยังมีแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกดอกในภาษาอังกฤษได้ ดังนี้:

 1. วิกิพีเดีย: วิกิพีเดียเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่มีข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลายหัวข้อ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการออกดอกในภาษาอังกฤษได้ที่หน้าเว็บของวิกิพีเดีย [1].

Learn more:

 1. วีสเตียเรีย – วิกิพีเดีย
 2. เดซี่ (Bellis perennis) คู่มือการดูแล – PictureThis
 3. ลั่นทม – วิกิพีเดีย

Categories: รายละเอียด 88 ออกดอก ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ดอกไม้ ภาษาอังกฤษ Flower
คำศัพท์ดอกไม้ ภาษาอังกฤษ Flower

(v) bloom, See also: produce, flowers, flower, blossom, Syn. มีดอก, Example: ต้นคูนที่บ้านกำลังออกดอกเหลืองอร่ามบานสะพรั่ง, Thai Definition: มีดอก (ใช้กับไม้ดอก) ออกดอกของท้องถิ่นนั้น ๆ คำว่า flora ดูคล้ายกับ flower. ที่แปลว่าดอกไม้ จึงหมายถึงพืช ส่วน fauna นี่ผมยังไม่มีวิธีจำ ต้องนึกว่า flora คือพืช ฉะนั้น fauna คือสัตว์ ใครมีวิธีจำง่าย(เฟลา’เออะ) n. ดอกไม้, บุปผา, บุษบา, พืชดอกไม้, ระยะที่รุ่งเรืองหรืองดงามที่สุด, ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด, See also: flowers n., pl. ผงเคมีละเอียด. vi. ให้ดอก, เจริญเติบโตเต็มที่. vt. ปกคลุมไปด้วยดอกไม้, ประดับด้วยดอกไม้, Syn. bloom.

See more: blog https://chungcueratown.net/investment

Floral กับ Flower ต่างกันอย่างไร

เรื่อง Floral กับ Flower ต่างกันอย่างไร

เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น เราจะเพิ่มข้อมูลที่ขาดหายไปในย่อหน้าด้านล่างนี้:

Floral แปลว่าอะไร?

 • คำว่า floral มาจากภาษาอังกฤษ และมีความหมายว่า เกี่ยวกับดอกไม้ หรือ เกี่ยวกับการออกดอกของพืช [1].

Flower แปลว่าอะไร?

 • คำว่า flower มาจากภาษาอังกฤษ และมีความหมายว่า ดอกไม้ หรือ ส่วนที่ออกดอกของพืช [1].

Floral กับ Flower ต่างกันอย่างไร?

 • คำว่า floral เน้นไปที่ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้หรือการออกดอกของพืชทั้งหมด ซึ่งอาจรวมถึงดอกไม้ที่อยู่ในรูปแบบของภาพหรือลวดลาย [1].
 • ในขณะเดียวกัน flower เน้นไปที่ส่วนที่ออกดอกของพืชเท่านั้น โดยไม่รวมถึงภาพหรือลวดลายที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้ [1].

Learn more:

 1. FLORAL แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. floral แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Floral แปลว่า ที่ประกอบด้วยดอกไม้, ที่ทำมาจากดอกไม้ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
คำศัพย์กัญชาภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรบ้างและคำศัพย์ที่สายเขียวควรรู้ [ตอนที่ 3] - Growstuff Shop อุปกรณ์ปลูกต้นไม้
คำศัพย์กัญชาภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรบ้างและคำศัพย์ที่สายเขียวควรรู้ [ตอนที่ 3] – Growstuff Shop อุปกรณ์ปลูกต้นไม้
ต้นนี้ชื่อต้นไม้อะไร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตตร์ด้วยครับ ขอบคุณ - Pantip
ต้นนี้ชื่อต้นไม้อะไร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตตร์ด้วยครับ ขอบคุณ – Pantip

See more here: chungcueratown.net

สารบัญ

ความหมายของ ออกดอก ในภาษาอังกฤษ
คำแปลว่า ออกดอก ในภาษาอังกฤษ
คำอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการ ออกดอก ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ออกดอก ในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ออกดอก ในภาษาอังกฤษ
แหล่งข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ออกดอก ในภาษาอังกฤษ
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *