หนวกหู ภาษาอังกฤษ: แนะนำวิธีเรียนรู้และปรับปรุงการฟังภาษาอังกฤษ

『aster-ain』うっせぇわ / Usseewa - Thai version | ♪ Ado | lyr. AY

『Aster-Ain』うっせぇわ / Usseewa – Thai Version | ♪ Ado | Lyr. Ay

Keywords searched by users: หนวกหู ภาษาอังกฤษ: แนะนำวิธีเรียนรู้และปรับปรุงการฟังภาษาอังกฤษ หนวด ภาษาอังกฤษ

ความหมายของหนวกหูในภาษาอังกฤษ

ความหมายของหนวกหูในภาษาอังกฤษ

หนวกหูในภาษาอังกฤษแปลว่า boisterous หรือ noisy ซึ่งมีความหมายเป็น เสียงดัง หรือ เสียงอึกทึก [1]. คำว่า หนวกหู ใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับเสียงที่มีความดังหรือเสียงที่ทำให้เรารู้สึกอึกทึกหรือรบกวน ซึ่งอาจเป็นเสียงจากการพูดหรือเสียงจากสิ่งต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือไม่สบายใจ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า หนวกหู ในภาษาอังกฤษได้แก่ [1]:

 • The children were being boisterous and loud in the playground.
  (เด็กๆ กำลังเป็นหนวกหูและพูดดังในสนามเด็กเล่น)
 • The party next door was so noisy that I couldnt sleep.
  (ปาร์ตี้ข้างบ้านดังมากจนฉันไม่สามารถนอนหลับได้)

คำว่า หนวกหู ในภาษาอังกฤษยังมีความหมายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคำที่มีความหมายใกล้เคียง เช่น noisily (อย่างดัง), noisiness (ความดัง), vociferate (ตะโกน), vociferous (เอ็ดตะโร) [2].


Learn more:

 1. หนวกหู แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -หนวกหู- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. หนวกหู แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าหนวกหูในภาษาอังกฤษ

หนวกหู ในภาษาอังกฤษแปลว่า boisterous หรือ noisy เป็นคำที่ใช้ในการบ่งบอกถึงเสียงดังหรือเสียงอึกทึกที่ทำให้หูรับรู้ได้ชัดเจน ดังนั้น คำว่า หนวกหู ในประโยคที่ใช้ในภาษาอังกฤษจะมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับเสียงดังหรือเสียงอึกทึก

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า หนวกหู ในภาษาอังกฤษได้แก่:

 1. The children were being boisterous and making a lot of noise in the playground [1].
  (เด็กๆ กำลังเป็นหนวกหูและทำเสียงดังในสนามเด็กเล่น)

 2. The party next door was so noisy that I couldnt sleep [1].
  (ปาร์ตี้ข้างบ้านดังมากจนฉันไม่สามารถนอนหลับได้)

 3. The students were being rowdy and disruptive in the classroom [1].
  (นักเรียนกำลังเป็นหนวกหูและทำให้เกิดความรบกวนในห้องเรียน)

 4. The construction site was filled with loud and boisterous noises [1].
  (สถานที่ก่อสร้างเต็มไปด้วยเสียงดังและหนวกหู)


Learn more:

 1. หนวกหู แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -หนวกหู- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. หนวกหู แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

การแปลคำว่าหนวกหูเป็นภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า หนวกหู เป็นภาษาอังกฤษมีหลายคำที่ใช้แปลได้ ซึ่งแต่ละคำจะมีความหมายที่เล็กน้อยต่างกันไป ดังนี้:

 1. Boisterous [1]: หยาบหรือหนวกหู
 2. Bouncing [1]: ใหญ่หรือแข็งแรง
 3. Full-mouthed [1]: โผงผางหรือเสียงดัง
 4. Noisy [1]: อึกทึกหรือเต็มไปด้วยเสียง
 5. Racket [1]: เสียงอึกทึกครึกโครมหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
 6. Splutter [1]: พูดอย่างรวดเร็วอย่างละล่ำละลักหรือเสียงเปาะแปะ
 7. Vociferant [1]: เสียงดังหรือเสียงเอะอะโวยวาย
 8. Vociferate [1]: ส่งเสียงร้องดังหรือหนวกหู
 9. Vociferous [1]: ซึ่งร้องหรือเสียงดังเอะอะโวยวาย

ดังนั้น การแปลคำว่า หนวกหู เป็นภาษาอังกฤษอาจแปลได้เป็น boisterous, bouncing, full-mouthed, noisy, racket, splutter, vociferant, vociferate, หรือ vociferous ขึ้นอยู่กับบริบทและความหมายที่ต้องการใช้ในประโยคนั้นๆ [1].


Learn more:

 1. หนวกหู แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -หนวกหู- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. หนวกหู แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหนวกหูในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหนวกหูในภาษาอังกฤษ

หนวกหู (Earache) เป็นอาการที่เกิดจากการเจ็บปวดหรือไม่สบายในหู ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น การติดเชื้อในหู, การอักเสบในหู, การอักเสบในท่อไอหรือท่อหูกลาง หรืออาจเกิดจากการเคลื่อนไหวที่รุนแรงของหู หนวกหูสามารถเกิดขึ้นทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ได้ ดังนั้น เราจำเป็นต้องรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหนวกหูในภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการเสนออาการหรือการสนทนากับแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

นี่คือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหนวกหูในภาษาอังกฤษ:

 1. Earache – อาการหนวกหู [1]
 2. Ear infection – การติดเชื้อในหู [1]
 3. Otitis media – การอักเสบในหูกลาง [1]
 4. Swimmers ear – การอักเสบในท่อไอหรือท่อหูกลาง [1]
 5. Eustachian tube dysfunction – ปัญหาการทำงานของท่อไอหรือท่อหูกลาง [1]
 6. Tinnitus – เสียงดังในหู [2]
 7. Vertigo – อาการเวียนหัว [2]
 8. Ear pressure – ความดันในหู [2]
 9. Ear popping – เสียงดังจากการเปิดปิดปาก [2]
 10. Ear discharge – การไหลออกของน้ำหู [2]

Learn more:

 1. -หนวกหู- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. noisy แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. หนวกหู แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

คำแนะนำในการใช้คำว่าหนวกหูในภาษาอังกฤษ

คำแนะนำในการใช้คำว่า หนวกหู ในภาษาอังกฤษ

หนวกหู เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงเสียงดังหรือเสียงรบกวนที่ทำให้เราไม่สามารถได้ยินเสียงอื่นๆ ได้อย่างชัดเจน ในภาษาอังกฤษ มีคำที่ใช้ใกล้เคียงความหมายกับ หนวกหู อยู่หลายคำ เช่น boisterous, noisy, vociferous เป็นต้น [1].

นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้คำอื่นๆ เพื่ออธิบายความหมายของ หนวกหู ในบางกรณี เช่น loud, clamorous, rowdy และ vociferant [1].

นอกจากคำที่ใช้ใกล้เคียงความหมายกับ หนวกหู แล้ว เรายังสามารถใช้วลีหรือประโยคที่มีความหมายใกล้เคียงได้ เช่น making a lot of noise, causing a disturbance หรือ being loud and disruptive [1].

ดังนั้น เมื่อเราต้องการใช้คำว่า หนวกหู ในภาษาอังกฤษ เราสามารถใช้คำที่ใกล้เคียงความหมาย หรือวลีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คำอธิบายเป็นไปอย่างถูกต้องและชัดเจน [1].


Learn more:

 1. หนวกหู แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -หนวกหู- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. หนวกหู (nuaku) แปลว่า – การแปลภาษาอังกฤษ

อธิบายวิธีการออกเสียงคำว่าหนวกหูในภาษาอังกฤษ

หนวกหู (pronounced nuak huu in Thai) เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงเสียงดังหรือเสียงร้องที่ทำให้หูรับรู้ได้ชัดเจน ในภาษาอังกฤษ คำว่า หนวกหู สามารถแปลได้หลายคำ เช่น boisterous, noisy, vociferous เป็นต้น [1].

วิธีการออกเสียงคำว่า หนวกหู ในภาษาอังกฤษจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคำที่ใช้ในแต่ละคำศัพท์ ดังนี้:

 1. Boisterous: ในการออกเสียงคำว่า boisterous ให้เริ่มต้นด้วยเสียง บอย (boi) ที่มีเสียงสั้น และตามด้วยเสียง สเทอเริส (sterous) ที่มีเสียงยาว ในส่วนของเสียง สเทอเริส ให้เน้นเสียงที่ ส และ เทอเริส ให้เน้นเสียงที่ เทอ และ เริส [1].

 2. Noisy: ในการออกเสียงคำว่า noisy ให้เริ่มต้นด้วยเสียง นอย (noi) ที่มีเสียงสั้น และตามด้วยเสียง ซี (sy) ที่มีเสียงสั้น ในส่วนของเสียง ซี ให้เน้นเสียงที่ ซี [1].

 3. Vociferous: ในการออกเสียงคำว่า vociferous ให้เริ่มต้นด้วยเสียง โวซิฟ (vo-si-f) ที่มีเสียงสั้น และตามด้วยเสียง เฟอรัส (e-rus) ที่มีเสียงยาว ในส่วนของเสียง โวซิฟ ให้เน้นเสียงที่ โว และ ซิฟ ให้เน้นเสียงที่ ซิฟ [1].

การออกเสียงคำว่า หนวกหู ในภาษาอังกฤษอาจจะเป็นไปตามรูปแบบที่กล่าวมาข้างต้น แต่อาจมีคำอื่นๆ ที่ใช้ในบริบทที่แตกต่างกันไป ดังนั้น ควรพิจารณาคำศัพท์และบริบทที่ใช้เพื่อให้การออกเสียงถูกต้องและเหมาะสมกับความหมายที่ต้องการสื่อสาร [1].


Learn more:

 1. หนวกหู แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -หนวกหู- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. 5 คำศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นที่ไม่ควรใช้มั่ว

Categories: รวบรวม 18 หนวกหู ภาษา อังกฤษ

『aster-ain』うっせぇわ / Usseewa - Thai version | ♪ Ado | lyr. AY
『aster-ain』うっせぇわ / Usseewa – Thai version | ♪ Ado | lyr. AY

[nūakhū] (x) EN: noisy ; clamorous ; vociferous ; boisterous ; loud FR: bruyant ; assourdissant.

See more: blog https://chungcueratown.net/investment

หนวด ภาษาอังกฤษ

หนวด ภาษาอังกฤษ

หนวดเป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายว่า ขนที่ขึ้นเหนือริมฝีปากบนของคน หรือสิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวๆ ขึ้นตามบริเวณปากของสัตว์บางชนิด [1]. นอกจากนี้ยังมีความหมายอื่นๆ เช่น หนวดกุ้ง, หนวดปลาหมึก, หนวดแมว ซึ่งเป็นตัวอย่างของสิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวๆ ขึ้นตามบริเวณปากของสัตว์บางชนิด [1].

หนวดในภาษาอังกฤษสามารถแปลได้เป็น mustache หรือ whisker ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า หนวด ในภาษาไทย [1].

หนวดเป็นส่วนหนึ่งของลักษณะที่แตกต่างกันไประหว่างบุคคล หนวดสามารถเติมเต็มลักษณะใบหน้าของคนได้ และมีหลายรูปแบบ เช่น หนวดหยิก, หนวดแบน, หนวดหนา, หนวดบาง ฯลฯ [1].

การเลี้ยงหนวดในปัจจุบันกลายเป็นทรงพระราชทานที่ได้รับความนิยมในสังคมไทย โดยเฉพาะในวงการศิลปะและบันเทิง หนวดถือเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้ชายและความเป็นบุคคลที่มีอำนาจ หนวดยังเป็นส่วนหนึ่งของการแต่งกายในงานพิธีทางศาสนาและประเพณีต่างๆ ในประเทศไทย [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

Q: หนวดในภาษาอังกฤษแปลว่าอะไร?
A: หนวดในภาษาอังกฤษแปลว่า mustache หรือ whisker [1].

Q: หนวดมีความสำคัญอย่างไรในวงการศิลปะและบันเทิง?
A: หนวดถือเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้ชายและความเป็นบุคคลที่มีอำนาจ หนวดยังเป็นสหนวด ภาษาอังกฤษ

หนวดเป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายว่า ขนที่ขึ้นเหนือริมฝีปากบนของคนหรือสิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวๆ ขึ้นตามบริเวณปากของสัตว์บางชนิด [1]. นอกจากนี้ยังมีความหมายอื่นๆ เช่น หนวดกุ้ง, หนวดปลาหมึก, หนวดแมว ฯลฯ [1].

หนวดในภาษาอังกฤษสามารถแปลได้เป็น mustache หรือ whisker ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า หนวด ในภาษาไทย [1].

หนวดในภาษาอังกฤษมักใช้ในบริบทของขนที่ขึ้นเหนือริมฝีปากบนของคน โดยเฉพาะในเพศชาย ซึ่งมีความหมายเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้ในสังคมบางแห่ง [1].

หนวดในสัตว์เช่นแมวและกุ้งมักถูกใช้ในการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและการเคลื่อนที่ โดยหนวดจะช่วยในการคลำทางและตรวจจับสิ่งต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมของพวกเขา [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

Q: หนวดในสัตว์มีความหมายอย่างไร?
A: หนวดในสัตว์มีความหมายเป็นขนหรือสิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวๆ ขึ้นตามบริเวณปากของสัตว์บางชนิด เช่น หนวดกุ้ง, หนวดปลาหมึก, หนวดแมว [1].

Q: หนวดในมนุษย์มีความหมายอย่างไร?
A: หนวดในมนุษย์มักถูกใช้ในบริบทของขนที่ขึ้นเหนือริมฝีปากบนของคน โดยเฉพาะในเพศชาย ซึ่งมีความหมายเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้ในสังคมบางแห่ง [1].


Learn more:

 1. หนวด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. หนวดเครา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. หนวด คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
บอกต่างชาติให้เบาเสียงหน่อย เป็นภาษาอังกฤษ ระดับแรงน้อยไปถึงแรงมาก - Youtube
บอกต่างชาติให้เบาเสียงหน่อย เป็นภาษาอังกฤษ ระดับแรงน้อยไปถึงแรงมาก – Youtube
Sinciput] Engvocab | Synonyms Racket (Uncountable Noun) =เสียงอื้ออึง เสียง หนวกหู หรือ ธุรกิจผิดกฎหมาย การฉ้อโกง และมี Synonyms คือ
Sinciput] Engvocab | Synonyms Racket (Uncountable Noun) =เสียงอื้ออึง เสียง หนวกหู หรือ ธุรกิจผิดกฎหมาย การฉ้อโกง และมี Synonyms คือ

See more here: chungcueratown.net

สารบัญ

ความหมายของหนวกหูในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าหนวกหูในภาษาอังกฤษ
การแปลคำว่าหนวกหูเป็นภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหนวกหูในภาษาอังกฤษ
คำแนะนำในการใช้คำว่าหนวกหูในภาษาอังกฤษ
อธิบายวิธีการออกเสียงคำว่าหนวกหูในภาษาอังกฤษ
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *