หอก ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีเสถียรภาพ

Snake Fish Fish ภาษาอังกฤษเที่ยวนอก โดย มารพิณ - ฅอหนังสือ : Inspired By Lnwshop.Com

8/12/2566 คำพูด อาจเป็นคมหอก

Keywords searched by users: หอก ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีเสถียรภาพ หอกโบราณ, ทวน ภาษาอังกฤษ, Spear, หัวหอก, โล่ ภาษาอังกฤษ, ใบหอก, Lance, ง้าว

คำศัพท์ หอก ในภาษาอังกฤษ

Snake Fish Fish ภาษาอังกฤษเที่ยวนอก โดย มารพิณ - ฅอหนังสือ : Inspired By Lnwshop.Com
Snake Fish Fish ภาษาอังกฤษเที่ยวนอก โดย มารพิณ – ฅอหนังสือ : Inspired By Lnwshop.Com

คำศัพท์ หอก ในภาษาอังกฤษแปลว่า spear [1] หรือ lance [1] หรือ pike [1] ซึ่งเป็นอาวุธสำหรับแทงชนิดหนึ่งที่ทำด้วยโลหะและมีด้ามยาว [1] หอกมักถูกใช้ในการต่อสู้หรือล่าสัตว์ [1] หรือในบางกรณีอาจถูกใช้เป็นอาวุธในกีฬา [3]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า หอก ในประโยคภาษาอังกฤษได้แก่ The cow was speared to death (วัวถูกแทงด้วยหอกจนตาย) [1] หรือ We shall require 3,000 helms and shields, plus swords, pikes, gorgets, maces… (เราต้องเอาหมวกเกราะและโล่ 3,000 อัน รวมถึงดาบ, หอก, เกราะกันคอ, คทา) [3]


Learn more:

 1. หอก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. หอก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 3. หอก แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

ความหมายของคำว่า หอก

ความหมายของคำว่า หอกในภาษาไทยหมายถึงอาวุธสำหรับแทงชนิดหนึ่งที่ทำด้วยโลหะและมีด้ามยาว [1]. หอกมักถูกใช้ในการต่อสู้หรือล่าสัตว์ในสมัยก่อนโดยมีลักษณะคล้ายดาบแต่มีด้ามยาวกว่า [1]. หอกมักใช้ในการต่อสู้ในสงครามหรือการล่าสัตว์ในช่วงเวลาโบราณ [1].

นอกจากนี้ยังมีคำว่า หอกซัด ซึ่งหมายถึงหอกที่มีด้ามสั้นกว่าหอกปกติและใช้ในการพุ่งหรือซัดไป [1]. หอกซัดมักถูกใช้ในการจับสัตว์หรือในการต่อสู้ในสมัยก่อน [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า หอก:

 • วัวถูกแทงด้วยหอกจนตาย [1].
 • คนในสมัยก่อนใช้หอกซัดในการจับสัตว์ [1].

Learn more:

 1. หอก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. หอก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. หอก – วิกิพีเดีย

คำแปลของ หอก ในภาษาอังกฤษ

คำแปลของคำว่า หอก ในภาษาอังกฤษคือ spear [1]. คำว่า spear เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายเครื่องมือสำหรับการต่อสู้หรือการล่าสัตว์ที่มีด้ามยาวและปลายแหลมที่สามารถแทงและแทงเจาะเข้าไปในเป้าหมายได้ [1].

หอกเป็นอาวุธที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและได้รับการใช้งานในหลายวัฒนธรรมและสงครามต่างๆ ในอดีต, หอกถูกใช้ในการต่อสู้ในสงครามแบบต่างๆ เช่น สงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสงครามยุโรปกลาง [2]. หอกมักถูกใช้โดยนักรบในการต่อสู้ในระยะไกลหรือในการโจมตีศัตรูจากระยะไกล โดยมีจุดเด่นคือความยาวของด้ามที่ช่วยให้สามารถโจมตีศัตรูได้จากระยะไกลและมีความแม่นยำในการแทงเจาะเป้าหมาย [2].

นอกจากนี้ หอกยังเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและศาสนาในบางประเทศ ตัวอย่างเช่น หอกเป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้าแห่งสงครามในประเทศกรีซ และในศาสนาคริสต์ หอกถูกเชื่อว่าเป็นอาวุธที่ใช้ในการแทงข้างของพระเยซูคริสต์ในเรื่องราวของการถูกตัดสินคดีของพระเยซู [2].

ดังนั้น, คำว่า หอก ในภาษาอังกฤษมีความหมายเป็น spear ซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้หรือการล่าสัตว์ที่มีด้ามยาวและปลายแหลมที่สามารถแทงและแทงเจาะเข้าไปในเป้าหมายได้ [1].


Learn more:

 1. หอก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. หอก แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค
 3. หอก แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า หอก

หอกเป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีหลายความหมาย โดยมักใช้เพื่ออธิบายเกี่ยวกับอาวุธชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับการแทงหรือซัดไปยังเป้าหมายต่างๆ ซึ่งมักทำด้วยโลหะและมีด้ามยาว [2]. ในประโยคที่ใช้คำว่า หอก สามารถใช้ได้ในหลายบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. วัวถูกแทงด้วยหอกจนตาย [1]

  • ในประโยคนี้, หอก ใช้เพื่ออธิบายถึงการใช้อาวุธชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับแทงวัวจนเกิดความเสียหายที่ทำให้วัวตาย
 2. คนในสมัยก่อนใช้หอกซัดในการจับสัตว์ [2]

  • ในประโยคนี้, หอก ใช้เพื่ออธิบายถึงการใช้อาวุธชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับจับสัตว์โดยการซัดหรือพุ่งไปยังเป้าหมาย
 3. หอการค้า [2]

  • ในประโยคนี้, หอก ใช้เพื่ออธิบายถึงสถาบันที่มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ โดยมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน
 4. หอกซัด [2]

  • ในประโยคนี้, หอก ใช้เพื่ออธิบายถึงอาวุธชนิดหนึ่งที่มีด้ามสั้นและใช้สำหรับการพุ่งหรือซัดไปยังเป้าหมาย

คำว่า หอก เป็นคำที่ใช้ในหลายบริบทและมีความหมายที่หลากหลาย ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทและประเด็นที่ถูกอธิบาย การใช้คำว่า หอก ในประโยคจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและเก็บรู้ความหมายของคำนี้ได้อย่างถูกต้อง [2].


Learn more:

 1. หอก – พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON – Sanook
 2. หอก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. หอก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำที่เกี่ยวข้องกับ หอก

หอกเป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและเกี่ยวข้องกับอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้หรือล่าสัตว์ในอดีต ด้วยความหมายที่หลากหลายนี้ หอกเป็นคำที่น่าสนใจในการศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติม ดังนั้น ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจคำที่เกี่ยวข้องกับหอกในภาษาไทย

คำที่เกี่ยวข้องกับหอก:

 1. หอกซัด: เป็นหอกที่มีด้ามสั้นและใช้ในการพุ่งหรือซัดไป [1]
 2. หัวหอก: เป็นส่วนปลายของหอกที่ใช้ในการแทงหรือต่อสู้ [1]
 3. หอกยาว: เป็นหอกที่มีด้ามยาวและใช้ในการต่อสู้หรือล่าสัตว์ [1]
 4. หอกลาย: เป็นหอกที่มีลวดลายหรือรูปลักษณ์ต่าง ๆ บนด้ามหรือหัวหอก [1]
 5. หอกสมัยก่อน: เป็นหอกที่ใช้ในสงครามหรือการต่อสู้ในอดีต [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำที่เกี่ยวข้องกับหอก:

 1. วัวถูกแทงด้วยหอกจนตาย [1]
 2. คนในสมัยก่อนใช้หอกซัดในการจับสัตว์ [1]
 3. กองทัพให้รัฐบาลเป็นหัวหอกในการจัดที่ดินทำกินของประชาชน [1]

หอกเป็นอาวุธที่มีประโยชน์ในการต่อสู้หรือล่าสัตว์ในอดีต คำที่เกี่ยวข้องกับหอกมีความหมายที่หลากหลายและน่าสนใจ การศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหอกจะช่วยให้เราเข้าใจถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของช่วงเวลาที่ใช้หอกในการต่อสู้


Learn more:

 1. หอก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. หอก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. หอกและโล่ กับความขัดแย้งกันเอง – Zhongthai.net

คำศัพท์ที่คล้ายกันกับ หอก ในภาษาอังกฤษ

หอก เป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายว่า อาวุธสำหรับแทงชนิดหนึ่งที่ทำด้วยโลหะและมีด้ามยาว [1] หอกใช้ในการต่อสู้หรือล่าสัตว์ และมักใช้ในสงครามในอดีต [1] คำว่า หอก ในภาษาอังกฤษสามารถแปลได้เป็น spear หรือ javelin [1]

นอกจากคำว่า หอก แล้วยังมีคำศัพท์ที่คล้ายกันหรือเกี่ยวข้องในภาษาอังกฤษอีกหลายคำ เช่น

 1. Lance – หอกแบบยาวที่มีด้ามยาวกว่าและมีหัวแหลมยาวกว่า spear [1]
 2. Pike – หอกยาวที่มีหัวแหลมยาวและด้ามยาว [1]
 3. Throwing spear – หอกที่ใช้ในการโยน [1]
 4. Short spear – หอกที่มีด้ามสั้น [1]
 5. Javelin – หอกที่ใช้ในการโยน [1]

คำศัพท์เหล่านี้มีความหมายที่คล้ายกันกับ หอก ในทางการใช้งานและลักษณะทางกายภาพ ซึ่งสามารถใช้แทนคำว่า หอก ในบางกรณีได้ [1]


Learn more:

 1. หอก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. หอก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. หอก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

Categories: รายละเอียด 73 หอก ภาษาอังกฤษ

8/12/2566 คำพูด อาจเป็นคมหอก
8/12/2566 คำพูด อาจเป็นคมหอก

(n) spear, See also: lance, pike, Example: วัวถูกแทงด้วยหอกจนตาย, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: อาวุธสำหรับแทงชนิดหนึ่ง ทำด้วยโลหะ มีด้ามยาว

See more: blog https://chungcueratown.net/investment

หอกโบราณ

หอกโบราณ: อาวุธโบราณที่น่าสนใจ

หอกโบราณเป็นอาวุธที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและน่าสนใจมากในวัฒนธรรมของมนุษย์. ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหอกโบราณในประวัติศาสตร์และการใช้งานของมันในช่วงเวลาต่างๆ

หอกโบราณในประวัติศาสตร์

ในยุคโบราณ หอกถูกใช้ในการล่าสัตว์, การต่อสู้, และการป้องกัน. หอกในยุคแรกๆ มักจะเป็นไม้แหลมที่ผูกติดกับท่อนไม้. ในยุคหินเก่า หอกมักจะมีปลายแหลมและทำจากหิน. ในยุคหินใหม่ หอกมักจะมีความยาวด้ามจับสั้นกว่าและมีหัวหอกที่แหลมมากขึ้น. หอกในสงครามมีหลายแบบและใช้กันอย่างแพร่หลาย. มีหัวหอกแบบกางเขนที่มีความยาวด้ามสั้นกว่าและใช้ต่อสู้บนพื้นดิน. หอกแบบกางเขนมีความคมและความอันตรายสูงกว่าหัวหอกแบบธรรมดา. หัวหอกแบบกางเขนมีรูปร่างคล้ายกับสัญลักษณ์กางเขน ทำให้มีประโยชน์มากในการรบ. หอกแบบอื่นๆ อาจมีหัวหอกแบบ L ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับหอกกางเขน แต่ตัดส่วนคมด้านหนึ่งออกเท่านั้น [2]

การใช้งานหอกโบราณ

หอกโบราณมีการใช้งานหลากหลายในอดีต. หอกใช้ในการล่าสัตว์เพื่อเป็นแหล่งอาหาร และใช้ในการต่อสู้กับศัตรู. หอกยังเป็นอาวุธที่ใช้ในการป้องกันและโจมตี. ในสงครามหอกมีหลายแบบและใช้กันอย่างแพร่หลาย. หอกแบบกางเขนมีความยาวด้ามสั้นกว่าและใช้ต่อสู้บนพืหอกโบราณ: อาวุธโบราณที่น่าสนใจ

หอกโบราณเป็นอาวุธที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและน่าสนใจมากในวัฒนธรรมของมนุษย์. ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหอกโบราณในประวัติศาสตร์และการใช้งานของมันในช่วงเวลาต่างๆ

หอกโบราณในประวัติศาสตร์

ในยุคโบราณ หอกเป็นอาวุธที่ใช้มากในการล่าสัตว์และการต่อสู้. หอกในยุคแรกๆ มักจะเป็นไม้แหลมที่ผูกติดกับท่อนไม้. ในยุคหินเก่า หอกมักจะมีปลายแหลมและผูกติดกับท่อนไม้. ในยุคหินใหม่ หอกมักจะมีคมแหลมมากขึ้นและมีหลายรูปแบบ เช่น หัวหอกแบบกางเขนและหัวหอกแบบ L [2].

หอกในสงครามมีหลายแบบและใช้กันอย่างแพร่หลาย. หอกแบบกางเขนมีความยาวด้ามจับสั้นกว่าและใช้ต่อสู้บนพื้นดิน. หอกแบบกางเขนมีความคมและความอันตรายสูงกว่าหัวหอกแบบธรรมดา. หัวหอกแบบ L มีลักษณะใกล้เคียงกับหอกแบบกางเขน แต่ตัดส่วนคมด้านหนึ่งออกเท่านั้น [2].

การใช้งานหอกโบราณ

หอกโบราณมีการใช้งานหลากหลายในช่วงเวลาต่างๆ. ในอดีต หอกใช้สำหรับล่าสัตว์ เป็นอาวุธที่ช่วยในการหาอาหารและเอาชนะสัตว์ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย. ในสงคราม หอกมักถูกใช้ในการต่อสู้กับศัตรู. หอกแบบกางเขนมีความยาวที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานบนพื้นดิน และมีความอันตรายสูงกว่าหัวหอกแบบธรรมดา [2].

ความสำคัญของหอกโบรา


Learn more:

 1. ขายหอกโบราณ หอกเก่า ราคาถูกที่นี่
 2. หอก – วิกิพีเดีย
 3. อาวุธโบราณของไทย

ทวน ภาษาอังกฤษ

ทวน ภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษคำว่า ทวน มีความหมายหลากหลาย ขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ ดังนี้

 1. ทวน (v) – หมายถึง ไปตรงข้าม หรือเคลื่อนที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เป็นปกติ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เรือทวนกระแสน้ำขึ้นไปวางไข่ [1]
 2. ทวน (v) – หมายถึง ทบทวน หรือตรวจสอบอีกครั้ง [2]

  • ตัวอย่างประโยค: เขาทวนประโยคช้าๆ อีกครั้ง ก่อนจะกล่าวต่อไป [2]
 3. ทวน (n) – หมายถึง อาวุธชนิดหนึ่งคล้ายหอก มีพู่ที่คอให้เกาะกับมือ [2]

  • ตัวอย่างประโยค: นักรบโบราณจะใส่เสื้อเกราะ และถือทวน [2]
 4. ทวนคำ (v) – หมายถึง พูดซ้ำคำหรือเล่าอีกครั้ง [2]

  • ตัวอย่างประโยค: เขาทวนคำที่แม่สั่งไว้ [2]
 5. ทวนทบ (v) – หมายถึง ทบทวนหรือตรวจสอบอีกครั้ง [2]

  • ตัวอย่างประโยค: เขาทวนทบวิชาที่เรียนมาอยู่หลายรอบ [2]
 6. ทวนสบถ (v) – หมายถึง ยกเลิกคำสาบานหรือคำสาบานที่ถูกต้อง [2]

  • ตัวอย่างประโยค: เขาทวนสบถและไม่ทำตามคำสาบาน [2]
 7. ทวนกลับ (v) – หมายถึง พูดซ้ำหรือเล่าอีกครั้ง [2]

  • ตัวอย่างประโยค: เขาทวนกลับคำสั่งของเขาสามครั้ง [2]
 8. ทวนกระแส (v) – หมายถึง ไปตรงข้ามกับกระแสหรือแนวโน้มที่เป็นที่นิยม [2]

  • ตัวอย่างประโยค: ญี่ปุ่นกำลังทวนกระแสโลกที่จะจัดตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ [2]
 9. ทวนสาบาน (v) – หมายถึง ยกเลิกคำสาบานหรือคำสาบานทวน ภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษคำว่า ทวน มีความหมายหลากหลาย ขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ ดังนี้

 1. ทวน (v) – หมายถึง ไปตรงข้าม หรือเคลื่อนที่ตรงข้ามกับสิ่งที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เรือทวนกระแสน้ำขึ้นไปวางไข่ [1]
  • ความหมายเพิ่มเติม: หมายถึงการเคลื่อนที่ตรงข้ามกับกระแสน้ำหรือกระแสลม
 2. ทวน (v) – หมายถึง ตรวจทาน หรือทำซ้ำ [2]

  • ตัวอย่างประโยค: เขาทวนประโยคช้าๆ อีกครั้ง ก่อนจะกล่าวต่อไป [2]
  • ความหมายเพิ่มเติม: หมายถึงการตรวจสอบหรือทำซ้ำประโยคหรือข้อมูล
 3. ทวน (n) – หมายถึง อาวุธชนิดหนึ่งคล้ายหอก มีพู่ที่คอให้ยึด [2]

  • ตัวอย่างประโยค: นักรบโบราณจะใส่เสื้อเกราะ และถือทวน [2]
  • ความหมายเพิ่มเติม: หมายถึงอาวุธที่มีใบแบนเรียวเล็กและเบากว่าหอก มีพู่ที่คอให้ยึด
 4. ทวนคำ (v) – หมายถึง พูดซ้ำคำ [2]

  • ตัวอย่างประโยค: เขาทวนคำที่แม่สั่งไว้ [2]
  • ความหมายเพิ่มเติม: หมายถึงการพูดซ้ำคำเพื่อให้แน่ใจ
 5. ทวนทบ (v) – หมายถึง ทบทวนหรือทำซ้ำ [2]

  • ตัวอย่างประโยค: เขาทวนทบวิชาที่เรียนมาอยู่หลายรอบ [2]
  • ความหมายเพิ่มเติม: หมายถึงการทบทวนหรือทำซ้ำวิชาหรือเนื้อหาที่เรียนมาก่อนหน้า
 6. ทวนสบถ (v) – หมายถึง ยกเลิกคำสาบาน [2]

  • ตัวอย่างประโยค: เขาทวนสบถที่ได้สาบานไว้ [

Learn more:

 1. ทวน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. ทวน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ทวน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
Spearhead แปลว่า? | Wordy Guru
Spearhead แปลว่า? | Wordy Guru
ตำนานหอกศักดิ์สิทธิ์ ลองกินุส (Holy Lance) ที่แม้แต่ฮิตเลอร์ยังอยากได้ - Pantip
ตำนานหอกศักดิ์สิทธิ์ ลองกินุส (Holy Lance) ที่แม้แต่ฮิตเลอร์ยังอยากได้ – Pantip
บัดดี้ไฟท์ จักรพรรดิสายฟ้า หอก 5 คริ หอกสายฟ้า X เทมเปสต์ บัสเตอร์ **ไม่ฟรอย | Shopee Thailand
บัดดี้ไฟท์ จักรพรรดิสายฟ้า หอก 5 คริ หอกสายฟ้า X เทมเปสต์ บัสเตอร์ **ไม่ฟรอย | Shopee Thailand
เรดิบา (C/Sd) หญ้า ชุด หอกหิมะขาว - ภูตทมิฬ การ์ดโปเกมอน (Pokemon Trading Card Game) ภาษาไทย | Shopee Thailand
เรดิบา (C/Sd) หญ้า ชุด หอกหิมะขาว – ภูตทมิฬ การ์ดโปเกมอน (Pokemon Trading Card Game) ภาษาไทย | Shopee Thailand
คิดบวก+ชีวิตเปลี่ยน] หอกศักดิ์สิทธิ์ อาวุธวิเศษ
คิดบวก+ชีวิตเปลี่ยน] หอกศักดิ์สิทธิ์ อาวุธวิเศษ” อาวุธวิเศษหรือของวิเศษในโลกนี้ที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดตามตำนาน และถูกเอามาสร้างเป็นหนังต่างประเทศเกี่ยวกับการตามหาของเหล่านี้ มีด้วยกันมากมายหลายอย่าง 1 ในนั้นที่เราจะมาเล
Snake Fish Fish ภาษาอังกฤษเที่ยวนอก โดย มารพิณ - ฅอหนังสือ : Inspired By Lnwshop.Com
Snake Fish Fish ภาษาอังกฤษเที่ยวนอก โดย มารพิณ – ฅอหนังสือ : Inspired By Lnwshop.Com

See more here: chungcueratown.net

สารบัญ

คำศัพท์ หอก ในภาษาอังกฤษ
ความหมายของคำว่า หอก
คำแปลของ หอก ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า หอก
คำที่เกี่ยวข้องกับ หอก
คำศัพท์ที่คล้ายกันกับ หอก ในภาษาอังกฤษ
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *