เยีย ภาษา อังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้รู้จักกับเยีย

ประโยคพูด แนะนำตัวเอง ภาษาอังกฤษ ง่ายๆ สั้นๆ สัมภาษณ์งาน เรียน มหาลัย – Bestkru

ประโยคอวยพรปีใหม่ Happy New Year! ภาษาอังกฤษ สั้นๆ พร้อมคำแปล

Keywords searched by users: เยีย ภาษา อังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้รู้จักกับเยีย year แปลว่า, yea แปลว่า, เยียร์, ปีภาษาอังกฤษ, yeah แปลว่า, 1 year แปลว่า, Years, 2 years แปลว่า

เยีย ภาษา อังกฤษ: แปลว่าอะไร?

ประโยคพูด แนะนำตัวเอง ภาษาอังกฤษ ง่ายๆ สั้นๆ สัมภาษณ์งาน เรียน มหาลัย – Bestkru
ประโยคพูด แนะนำตัวเอง ภาษาอังกฤษ ง่ายๆ สั้นๆ สัมภาษณ์งาน เรียน มหาลัย – Bestkru

เยีย ภาษาอังกฤษ: แปลว่าอะไร?

เมื่อคุณค้นหาวลี เยีย ภาษาอังกฤษ: แปลว่าอะไร? ผลการค้นหาจะแสดงให้เห็นถึงคำศัพท์ year ในภาษาอังกฤษ [1]. ดังนั้นเราจะมาสรุปความหมายและตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์นี้ในภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้น.

คำศัพท์ year ในภาษาอังกฤษมีหลายความหมายและใช้ในบริบทต่าง ๆ ดังนี้:

 1. Year (n.) – ปี, อายุ, เวลา, ขวบ, ปีการศึกษา [2]

  • ตัวอย่างประโยค: I was born in the year 1990. (ฉันเกิดในปี 1990) [2]
 2. Yearbook (n.) – หนังสือรายปี, หนังสือรุ่น, รายงานประจำปี [2]

  • ตัวอย่างประโยค: I love looking at my high school yearbook. (ฉันชอบมองหนังสือรายปีของโรงเรียนมัธยมของฉัน) [2]
 3. Yearling (n.) – สัตว์หรือเด็กที่มีอายุได้หนึ่งปี [2]

  • ตัวอย่างประโยค: The farmer is raising a yearling horse. (ชาวไร่กำลังเลี้ยงม้าที่มีอายุได้หนึ่งปี) [2]
 4. Yearly (adj., adv.) – ทุกปี, รายปี, ประจำปี, ปีละครั้ง [2]

  • ตัวอย่างประโยค: I go for a yearly check-up at the doctor. (ฉันไปตรวจสุขภาพประจำปีกับหมอ) [2]
 5. Yearn (vi.) – อยากได้, รำพึงถึง, ปรารถนา, ต้องการ, ใฝ่ฝัน [2]

  • ตัวอย่างประโยค: She yearns for a peaceful life. (เธอปรารถนาชีวิตที่เงียบสงบ) [2]

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ year อีกมากมาย เช่น New Years Day (วันขึ้นปีใหม่), school year (ปีการศึกษา), leap year (ปีอธิกสุรทิน) เป็นต้น [2].


Learn more:

 1. year แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. yea แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. year คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย อ.สอ เสถบุตร

ความหมายของเยียในพจนานุกรม

คำศัพท์เดือนในภาษาต่างๆ - Tony Education | เรียนภาษาต่างประเทศ
คำศัพท์เดือนในภาษาต่างๆ – Tony Education | เรียนภาษาต่างประเทศ

คำว่า เยีย ในพจนานุกรมไทยไม่มีความหมายที่เฉพาะเจาะจง หากเราต้องการหาความหมายของคำนี้ อาจจะต้องพิจารณาจากบริบทหรือประโยคที่ใช้คำนี้ด้วย [2].


Learn more:

 1. เยียใหญ่ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เยีย ๑ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เยีย – คำความหมายในพจนานุกรมไทย

ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับเยีย

Slang สแลง - Youtube
Slang สแลง – Youtube

เมื่อคุณค้นหา ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับเยีย ผลการค้นหาแสดงให้เห็นถึงบทสนทนาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเยีย และคำแปลของคำว่า เยีย ในพจนานุกรม Longdo Dictionary [2] ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการแปลภาษา ดังนั้น ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้คุณได้คำตอบที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อความต้องการของคุณ

ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับเยีย:

 1. เธอเป็นคนที่เยียวยาใจและอ่อนโยนมาก [2].
 2. เมื่อเขาเห็นเธอเดินผ่านไป เขารู้สึกเยียวยาใจ [2].
 3. เยียวยาใจเพื่อนร่วมงานในช่วงเวลาที่ยากลำบาก [2].
 4. เธอเป็นคนที่เยียวยาใจและให้กำลังใจให้กับผู้อื่น [2].
 5. เมื่อเรามีปัญหา เธอเป็นคนที่เยียวยาใจและช่วยเรา [2].

คำแปลของคำว่า เยีย ในพจนานุกรม Longdo Dictionary:

 • เยียวยาใจ, ให้กำลังใจ, ให้ความสนใจ [2]

Learn more:

 1. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Happy New Year (มีความสุขวันปีใหม่) ~ English Conversation
 2. เยีย ๑ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. 20 คำอวยพรปีใหม่ภาษาไทยและอังกฤษ 2564 ความหมายดี ๆ พร้อมคำแปล

คำที่เกี่ยวข้องกับเยียในภาษาอังกฤษ

How Old Are You? คุณอายุเท่าไหร่ บทสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆ - ภาษาอังกฤษออนไลน์
How Old Are You? คุณอายุเท่าไหร่ บทสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆ – ภาษาอังกฤษออนไลน์

คำที่เกี่ยวข้องกับเยียในภาษาอังกฤษ

เยีย เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงการเคลื่อนไหวของสิ่งของหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ในภาษาอังกฤษ มีคำที่เกี่ยวข้องกับเยียที่สามารถใช้ในบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. Move: เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายการเคลื่อนที่ของสิ่งของหรือบุคคล

  • Walk: เดิน [2]
  • Run: วิ่ง [2]
  • Jump: กระโดด [2]
  • Dance: เต้นรำ [2]
  • Fly: บิน [2]
 2. Travel: เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายการเดินทางหรือการเคลื่อนที่ไปยังสถานที่ต่างๆ

  • Journey: การเดินทาง [2]
  • Trip: การเดินทาง [2]
  • Voyage: การเดินทางทะเล [2]
  • Explore: สำรวจ [2]
  • Adventure: การผจญภัย [2]
 3. Progress: เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายการก้าวหน้าหรือการพัฒนา

  • Develop: พัฒนา [2]
  • Improve: ปรับปรุง [2]
  • Advance: ก้าวหน้า [2]
  • Evolve: เปลี่ยนแปลง [2]
  • Grow: เติบโต [2]
 4. Change: เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลง

  • Transform: เปลี่ยนแปลง [2]
  • Modify: ปรับเปลี่ยน [2]
  • Alter: เปลี่ยนแปลง [2]
  • Adapt: ปรับตัว [2]
  • Shift: เปลี่ยนที่ [2]
 5. Shift: เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายการเคลื่อนที่หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

  • Move: เคลื่อนที่ [2]
  • Transfer: ย้าย [2]
  • Displace: ขับไล่ [2]
  • Relocate: ย้ายที่อยู่ [2]
  • Switch: เปลี่ยน [2]

Learn more:

 1. รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ แบ่งตามหมวดหมู่: คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดปี (Year)
 2. year แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. yea แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเยียในภาษาอังกฤษ

Power Buy : Easy English Conversation For Kids เด็กเก่งสนทนาอังกฤษง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน By B2S
Power Buy : Easy English Conversation For Kids เด็กเก่งสนทนาอังกฤษง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน By B2S

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า เยีย ในภาษาอังกฤษไม่มีผลลัพธ์ที่แสดงผลในการค้นหา [1]. อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาคำแปลหรือความหมายของคำว่า เยีย ในภาษาอังกฤษ อาจจะไม่มีคำที่เป็นทางการหรือเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย แต่คุณสามารถใช้คำอื่นที่ใกล้เคียงหรือคำที่มีความหมายที่คล้ายคลึงกันแทนได้ เช่น yea หรือ year [1].


Learn more:

 1. yea แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ภาษาอังกฤษสำหรับพ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ EP. 2
 3. year แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: อัปเดต 64 เยีย ภาษา อังกฤษ

ประโยคอวยพรปีใหม่ Happy New Year! ภาษาอังกฤษ สั้นๆ พร้อมคำแปล
ประโยคอวยพรปีใหม่ Happy New Year! ภาษาอังกฤษ สั้นๆ พร้อมคำแปล

See more: blog https://chungcueratown.net/investment

Year แปลว่า

เรามาเริ่มต้นด้วยคำว่า year แปลว่า ซึ่งเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่า ปี ในภาษาไทย [1] คำว่า year เป็นคำที่ใช้ในการแสดงเวลาหรือระยะเวลาที่เป็นช่วงของ 12 เดือน โดยที่เริ่มต้นจากวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของแต่ละปี [1] ในประเทศไทย เราใช้ปีที่เป็นรูปแบบของปฏิทินที่เรียกว่า ปฏิทินสุริยคติ ซึ่งมีวันที่ 1 มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ [1]

ในชีวิตประจำวัน เราใช้คำว่า year เพื่ออธิบายระยะเวลาหรือช่วงเวลาที่ผ่านไป เช่น ปีที่ผ่านมา หรือ ปีหน้า ซึ่งในบางครั้งอาจใช้เพื่ออธิบายอายุของบุคคลหรืออายุของสิ่งของต่าง ๆ ด้วย [1]

นอกจากนี้ year ยังมีความหมายเพิ่มเติมอีกมากมาย เช่น year round หมายถึง ตลอดทั้งปี [1] หรือ bumper year หมายถึง ปีที่ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ [1] และยังมีคำว่า New Years Day หมายถึง วันขึ้นปีใหม่ [1]

ในการใช้คำว่า year ในประโยค เราสามารถใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น I havent seen him in years หมายถึง ฉันไม่ได้เห็นเขามาเป็นเวลาหลายปี [1] หรือ She is 25 years old หมายถึง เธออายุ 25 ปี [1]

FAQ:
Q: year แปลว่าอะไรในภาษาไทย?
A: year แปลว่า ปี ในภาษาไทย [1].


Learn more:

 1. year แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. year คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย อ.สอ เสถบุตร
 3. year แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค
แคปชั่นปีใหม่ภาษาอังกฤษ ที่ไม่ใช่แค่ Happy New Year » เบสท์รีวิว
แคปชั่นปีใหม่ภาษาอังกฤษ ที่ไม่ใช่แค่ Happy New Year » เบสท์รีวิว
แคปชั่นปีใหม่ภาษาอังกฤษ ที่ไม่ใช่แค่ Happy New Year » เบสท์รีวิว
แคปชั่นปีใหม่ภาษาอังกฤษ ที่ไม่ใช่แค่ Happy New Year » เบสท์รีวิว
แคปชั่นปีใหม่ภาษาอังกฤษ ที่ไม่ใช่แค่ Happy New Year » เบสท์รีวิว
แคปชั่นปีใหม่ภาษาอังกฤษ ที่ไม่ใช่แค่ Happy New Year » เบสท์รีวิว
Happy New Year 2024 รวมคำอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ แนบการ์ดพร้อมแชร์
Happy New Year 2024 รวมคำอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ แนบการ์ดพร้อมแชร์
เจ๋ง เท่ แหล่ม ยอดเยียม สุดยอด ภาษาอังกฤษ - Youtube
เจ๋ง เท่ แหล่ม ยอดเยียม สุดยอด ภาษาอังกฤษ – Youtube
Happy New Year 2024 รวมคำอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ แนบการ์ดพร้อมแชร์
Happy New Year 2024 รวมคำอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ แนบการ์ดพร้อมแชร์
Power Buy : Easy English Conversation For Kids เด็กเก่งสนทนาอังกฤษง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน By B2S
Power Buy : Easy English Conversation For Kids เด็กเก่งสนทนาอังกฤษง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน By B2S
How Old Are You? คุณอายุเท่าไหร่ บทสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆ - ภาษาอังกฤษออนไลน์
How Old Are You? คุณอายุเท่าไหร่ บทสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆ – ภาษาอังกฤษออนไลน์
Slang สแลง - Youtube
Slang สแลง – Youtube
คำศัพท์เดือนในภาษาต่างๆ - Tony Education | เรียนภาษาต่างประเทศ
คำศัพท์เดือนในภาษาต่างๆ – Tony Education | เรียนภาษาต่างประเทศ
ประโยคพูด แนะนำตัวเอง ภาษาอังกฤษ ง่ายๆ สั้นๆ สัมภาษณ์งาน เรียน มหาลัย – Bestkru
ประโยคพูด แนะนำตัวเอง ภาษาอังกฤษ ง่ายๆ สั้นๆ สัมภาษณ์งาน เรียน มหาลัย – Bestkru

See more here: chungcueratown.net

สารบัญ

เยีย ภาษา อังกฤษ: แปลว่าอะไร?
ความหมายของเยียในพจนานุกรม
ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับเยีย
คำที่เกี่ยวข้องกับเยียในภาษาอังกฤษ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเยียในภาษาอังกฤษ
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *