เวรมณี แปลว่า: ความสวยงามที่ไม่มีเครื่องหมาย

ชีวิตสัตว์...ที่ชื่อว่ามนุษย์: ศีลข้อ4 มุสาวาทา เวรมณี ไม่ใช่แค่การพูดไม่จริงอย่างเดียว

คำสมาทานศีล พร้อมคำแปล

Keywords searched by users: เวรมณี แปลว่า: ความสวยงามที่ไม่มีเครื่องหมาย เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ แปลว่า, สิกขา แปลว่า

เวรมณี แปลว่าเป็นอะไร

ชีวิตสัตว์...ที่ชื่อว่ามนุษย์: ศีลข้อ4 มุสาวาทา เวรมณี ไม่ใช่แค่การพูดไม่จริงอย่างเดียว
ชีวิตสัตว์…ที่ชื่อว่ามนุษย์: ศีลข้อ4 มุสาวาทา เวรมณี ไม่ใช่แค่การพูดไม่จริงอย่างเดียว

เวรมณี แปลว่าเป็นอะไร

เวรมณี เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลาย โดยมักใช้ในบริบททางศาสนาและวัฒนธรรมไทย ดังนั้นเราจะมาทำความรู้จักกับคำว่า เวรมณี และความหมายที่เกี่ยวข้องกัน

ความหมายของเวรมณี

 • เวรมณี มีความหมายเป็นการงดเว้นหรือการละเว้น [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าเวรมณี

 • เขาทำเวรมณีการกินเนื้อสัตว์เพื่อปฏิบัติศาสนาของเขา [1]

Learn more:

 1. เวรมณี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เวรมณี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เวรมณี – วิกิพจนานุกรม

ความหมายของเวรมณี

ฝึกใจไปกับธรรมะ] คำว่า กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี นั้น มีการแปลโดยทั่วไปว่าห้ามประพฤติผิดในกามทั้งหลาย อันนี้เป็นการแปลแบบทั่วไป แต่ก็พอเข้าใจกันได้ แม้จะไม่ละเอียดตรงประเด็นเป้าหมายนัก เพราะประเด็นในเรื่องกาเมสุมิจฉาจาร
ฝึกใจไปกับธรรมะ] คำว่า กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี นั้น มีการแปลโดยทั่วไปว่าห้ามประพฤติผิดในกามทั้งหลาย อันนี้เป็นการแปลแบบทั่วไป แต่ก็พอเข้าใจกันได้ แม้จะไม่ละเอียดตรงประเด็นเป้าหมายนัก เพราะประเด็นในเรื่องกาเมสุมิจฉาจาร

ความหมายของเวรมณีคืออะไร?

เวรมณี เป็นคำที่มีความหมายว่า การงดเว้นหรือการละเว้น [1] ซึ่งใช้ในบางกรณีเพื่อแสดงถึงการไม่ทำบางสิ่งหรือการไม่เข้าร่วมในกิจกรรมหรืองานบางอย่าง [1] ในประเทศไทย เวรมณีมักใช้ในบริบททางศาสนา โดยเฉพาะในการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุและสามเณร [1] ซึ่งพระภิกษุและสามเณรจะปฏิบัติเวรตามกำหนดเวลาและกฎระเบียบที่กำหนดไว้ [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าเวรมณี:

 • พระภิกษุและสามเณรจะต้องปฏิบัติเวรตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ [1].
 • วัดนี้มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการเวรมณีที่ต้องปฏิบัติ [1].

Learn more:

 1. เวรมณี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เวรมณี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เวรมณี – วิกิพจนานุกรม

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าเวรมณี

เวรมณี คือคำที่ใช้ในภาษาไทยแปลว่า การงดเว้น หรือ การละเว้น [1] ในทางไวยากรณ์ภาษาไทย คำว่า เวรมณี เป็นคำนามที่ใช้เรียกการทำให้เกิดการละเว้นหรือการไม่ทำบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการไม่ทำหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมบางอย่างในชีวิตประจำวัน หรือการไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการตัดสินใจหรือเลือกข้ามไป [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เวรมณี ได้แก่ [1]:

 1. เมื่อเขาได้รับเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงแต่เขาเลือกที่จะเวรมณีไม่ไป เพราะเขาต้องการพักผ่อนในบ้าน
 2. หลังจากที่เธอเจอกับปัญหาในการทำงาน เธอตัดสินใจเวรมณีไม่ไปเที่ยวกับเพื่อน
 3. เวลามีการประชุมที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของฉัน ฉันจะเวรมณีไม่ไปเพื่อให้เวลาว่างใช้ในการทำงานอื่น

Learn more:

 1. เวรมณี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เวรมณี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. บทความภาษาธรรม : เวรมณี

เวรมณีในพจนานุกรม Longdo Dictionary

เวรมณีในพจนานุกรม Longdo Dictionary

เวรมณีในพจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นบริการออนไลน์ที่ให้ผู้ใช้สามารถค้นหาความหมายของคำศัพท์และวลีในภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างง่ายดาย โดยมีความหลากหลายในการแสดงผลความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมกัน เช่น Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ-ไทย, Longdo เยอรมัน-ไทย เป็นต้น [1].

คุณสมบัติของเวรมณีในพจนานุกรม Longdo Dictionary:

 1. แสดงความหมายของคำโดยอัตโนมัติ: เมื่อผู้ใช้วางเมาส์ไว้บนคำที่ต้องการทราบความหมาย ระบบจะทำการแสดงผลความหมายของคำหรือวลีนั้นๆ โดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจเนื้อหาของเว็บภาษาต่างประเทศได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น [1].

 2. สนับสนุนเว็บหลากภาษา: เวรมณีในพจนานุกรม Longdo Dictionary สนับสนุนการแปลภาษาในหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่น, เยอรมัน เป็นต้น [1].

 3. ค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกัน: เวรมณีในพจนานุกรม Longdo Dictionary สามารถค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมกันได้ เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมและถูกต้องมากที่สุด [1].

 4. แสดงความหมายของคำเดี่ยวและคำผสม: เวรมณีในพจนานุกรม Longdo Dictionary สามารถแสดงความหมายของคำเดี่ยวและคำผสมได้อย่างถูกต้อง เช่น Secretary of State=รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ (ในภาพตัวอย่าง), High school=โรงเรียนมัธยมปลาย [1].

 5. แสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรม: เวรมณีในพจนานุกรม Longdo Dictionary สามารถเวรมณีในพจนานุกรม Longdo Dictionary คืออะไร?

เวรมณีในพจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นบริการออนไลน์ที่ให้ผู้ใช้สามารถค้นหาคำศัพท์และวลีในหลากหลายภาษาได้ โดยมีภาษาหลักคือภาษาไทย และยังรองรับภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และเยอรมันอีกด้วย [1].

คุณสมบัติของเวรมณีในพจนานุกรม Longdo Dictionary

 1. แสดงความหมายของคำ: เวรมณีในพจนานุกรม Longdo Dictionary สามารถแสดงความหมายของคำหรือวลีได้อย่างถูกต้องและเป็นรายละเอียด โดยผู้ใช้สามารถวางเมาส์ไว้บนคำที่ต้องการทราบความหมาย แล้วระบบจะแสดงผลความหมายของคำนั้นๆ [1].

 2. รองรับหลายภาษา: เวรมณีในพจนานุกรม Longdo Dictionary รองรับการค้นหาคำศัพท์และวลีในหลากหลายภาษา เช่น ภาษาไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น และเยอรมัน [1].

 3. ค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกัน: เวรมณีในพจนานุกรม Longdo Dictionary สามารถค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมกันได้ ซึ่งมีให้เลือกใช้งานในฐานข้อมูลของ Longdo เช่น Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ-ไทย, Longdo เยอรมัน-ไทย เป็นต้น [1].

 4. แสดงความหมายของคำที่แปรรูป: เวรมณีในพจนานุกรม Longdo Dictionary สามารถแสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในกรณีที่ผู้ใช้วางเมาส์ไว้บนคำที่ไม่มีในพจนานุกรม ระบบจะแสดงความหมายของคำที่คล้ายกันให้โดยอัตโนมัติ [1].

การใช้งานเวรมณีในพจนานุกรม Longdo Dictionary

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ Longdo Dictionary โดยใช้เบราว์เซอร์ที่คุณต้องการ

Learn more:

 1. เวรมณี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -เวรมณี- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พจนานุกรม Longdo Dict – แอปพลิเคชันใน Google Play

เวรมณีในพจนานุกรมโดยอ.เปลื้อง ณ นคร

เวรมณีในพจนานุกรมโดยอ.เปลื้อง ณ นคร

เวรมณีในพจนานุกรมโดยอ.เปลื้อง ณ นคร เป็นหนึ่งในผลงานที่สำคัญของอ.เปลื้อง ณ นคร ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านภาษาไทยที่มีชื่อเสียงในวงกว้าง โดยเขาได้เป็นผู้แต่งเรื่องเวรมณีในพจนานุกรมที่มีความเป็นที่รู้จักและนับถือกันอย่างแพร่หลายในวงกว้าง ผลงานนี้ได้รับความนิยมและความสำคัญอย่างมากในวงการวิชาการและวงการอ่าน ดังนั้น ในบทความนี้เราจะมาสรุปเนื้อหาเวรมณีในพจนานุกรมโดยอ.เปลื้อง ณ นครให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น

เวรมณีในพจนานุกรมโดยอ.เปลื้อง ณ นคร เป็นหนังสือที่รวบรวมคำศัพท์และคำที่ใช้ในภาษาไทย โดยมีการจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร และให้คำอธิบายความหมายของแต่ละคำ ซึ่งทำให้เป็นที่เรียนรู้และใช้ประโยชน์ได้ในการศึกษาและการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาในเวรมณีในพจนานุกรมโดยอ.เปลื้อง ณ นคร มีความหลากหลายและครอบคลุมทุกด้านของภาษาไทย ซึ่งประกอบไปด้วยคำศัพท์ที่ใช้ในทุกสาขาวิชา อาทิเช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะ วรรณคดี ภาษาไทยโบราณ ภาษาไทยสมัยใหม่ และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารทั่วไป อาทิเช่น คำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์ คำสันธาน คำบุพบท และอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบของภาษาไทย

การใช้งาเวรมณีในพจนานุกรมโดยอ.เปลื้อง ณ นคร

เวรมณีในพจนานุกรมโดยอ.เปลื้อง ณ นคร เป็นหนึ่งในผลงานที่สำคัญของอ.เปลื้อง ณ นคร ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านภาษาไทยที่มีชื่อเสียงในวงกว้าง โดยเขาได้แต่งพจนานุกรมที่มีความครอบคลุมและครบถ้วนในหลากหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย ซึ่งได้รับความนิยมและการยอมรับอย่างกว้างขวางจากผู้ใช้งานทั่วไปและนักศึกษาที่ศึกษาภาษาไทยอยู่ในระดับต่างๆ [1].

ประโยชน์ของเวรมณีในพจนานุกรมโดยอ.เปลื้อง ณ นคร

 • เป็นแหล่งข้อมูลที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือในเรื่องของภาษาไทย ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ในการศึกษาและใช้ภาษาไทยในทุกๆ ด้าน
 • เป็นแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาหรือทำงานทางด้านภาษาไทย ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเชื่อถือได้ในการทำงานวิจัยหรือเขียนบทความทางวิชาการ
 • เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจในการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทย ช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้และความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภาษาไทย

เนื้อหาในเวรมณีในพจนานุกรมโดยอ.เปลื้อง ณ นคร

 • พจนานุกรมภาษาไทย: เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของเวรมณี ซึ่งรวบรวมคำศัพท์และคำที่ใช้ในภาษาไทยทั้งทางด้านคำศัพท์ทั่วไปและค

Learn more:

 1. เปลื้อง ณ นคร – วิกิพีเดีย

เวรมณีในพจนานุกรมไทย-ไทยจากเว็บไซต์ Sanook Dictionary

เวรมณีในพจนานุกรมไทย-ไทยจากเว็บไซต์ Sanook Dictionary

เวรมณีในพจนานุกรมไทย-ไทยจากเว็บไซต์ Sanook Dictionary เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความสุจริตด้วยวาจาและทางธรรมในภาษาไทย [1] คำวจีสุจริตมีความหมายอยู่ในหมวดคำศัพท์ทางศาสนาและจิตวิทยา [1] โดยมีความหมายเป็นดังนี้:

 1. มุสาวาทา เวรมณี เว้นพูดเท็จ
 2. ปิสุณาย วาจาย เวรมณี เว้นพูดส่อเสียด
 3. ผรุสาย วาจาย เวรมณี เว้นพูดคำหยาบ
 4. สัมผัปปลาปา เวรมณี เว้นพูดเพ้อเจ้อ

เวรมณีในพจนานุกรมไทย-ไทยจากเว็บไซต์ Sanook Dictionary ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจและใช้คำศัพท์เหล่านี้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในบริบทที่เกี่ยวข้อง [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำศัพท์เวรมณีในพจนานุกรมไทย-ไทยจากเว็บไซต์ Sanook Dictionary ได้แก่ เขาเป็นคนที่มีเวรมณีดี ไม่เคยพูดเท็จ หรือ เธอเคยใช้คำหยาบเวรมณีต่อฉัน [1]


Learn more:

 1. วจีสุจริต คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
 2. เว็บอเวจี ไม่พบคำศัพท์ คำแปลในพจนานุกรม
 3. พจนานุกรมเรียงตามตัวอักษร แปลภาษา คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร จ

Categories: ยอดนิยม 31 เวรมณี แปลว่า

คำสมาทานศีล พร้อมคำแปล
คำสมาทานศีล พร้อมคำแปล

See more: blog https://chungcueratown.net/investment

เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ แปลว่า

เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ แปลว่าอย่างไร?

เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ เป็นคำสมาทานที่มีความหมายสำคัญในศาสนาพุทธ ซึ่งมีความหมายว่าการถือปฏิบัติตามศีล 5 หรือศีลอุโบสถ ซึ่งเป็นศีลที่สำคัญและมีความสำคัญในการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนา ศีล 5 ประกอบด้วยเวรมณี 5 ข้อ ที่เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตที่ดีตามหลักธรรมของพุทธศาสนา

เวรมณี 5 ข้อประกอบด้วย:

 1. ปาณาติปาตา เวระมณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ (ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช่ให้ผู้อื่นฆ่า) [1]
 2. อะทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ (ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการลัก, ฉ้อ ของผู้อื่นด้วยตนเอง และไม่ใช่ให้ผู้อื่นลัก ฉ้อ) [1]
 3. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ (ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ผิดลูก, เมีย, สามี, คู่ครองของผู้อื่น) [2]
 4. มุสาวาทา เวระมณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ (ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการพูดไม่จริง หรือกล่าวคำเท็จให้ผู้อื่นเดือดร้อน) [2]
 5. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ (ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการดื่มสุรา และเสพยาเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท) [2]

การปฏิบัติตามเวรมณี สิกขาปะทัเวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ แปลว่าอะไร?

เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ เป็นคำสมาทานที่มีความหมายสำคัญในศาสนาพุทธ ซึ่งมีความหมายว่าการถือปฏิบัติตามศีล 5 หรือศีลอุโบสถ ซึ่งเป็นศีลที่สำคัญและเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนา ศีล 5 ประกอบด้วยเวรมณี 5 ข้อ ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่ผู้ศรัทธาต้องปฏิบัติตามเพื่อเสริมสร้างจิตใจและพัฒนาคุณธรรมในตนเอง โดยเวรมณี 5 ข้อประกอบด้วย:

 1. ปาณาติปาตา เวระมณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ: หมายถึงการเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ให้ผู้อื่นฆ่า [1].
 2. อะทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ: หมายถึงการเว้นจากการลักทรัพย์หรือถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ให้ [2].
 3. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ: หมายถึงการเว้นจากการประพฤติผิดในกาม เช่น ผิดลูก, เมีย, สามี, คู่ครองของผู้อื่น [2].
 4. มุสาวาทา เวระมณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ: หมายถึงการเว้นจากการพูดไม่จริงหรือกล่าวคำเท็จให้ผู้อื่นเดือดร้อน [2].
 5. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ: หมายถึงการเว้นจากการดื่มสุราและเสพยาเมรัย ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท [2].

การปฏิบัติตามเวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ จะช่วยเสริมสร้างจิตใจที่อ่อนโยนและมีเมตตา สร้างสุขภาพที่แข็งแรง และป้องกัน


Learn more:

 1. ศีล 5 – สำนักงาน ตรวจ บัญชี สหกรณ์ ที่ 10
 2. บทความมนต์พิธีชาวพุทธ แปล : คำสมาทานศีล ๕
 3. โยมขอศีล แต่พระให้ “สิกขาบท”? – สยามรัฐ
มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากการพูดเท็จ, เว้นจากการพูดโกหก, เว้นจากพูดไม่จริง*** - Pantip
มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากการพูดเท็จ, เว้นจากการพูดโกหก, เว้นจากพูดไม่จริง*** – Pantip
บทความภาษาธรรม : เวรมณี
บทความภาษาธรรม : เวรมณี
ปาณาติปาตาเวรมณี
ปาณาติปาตาเวรมณี” – Pantip
มารักษาศีล 5 กันเถอะค่ะ - ศีล 5 มีอะไรบ้าง - Pantip
มารักษาศีล 5 กันเถอะค่ะ – ศีล 5 มีอะไรบ้าง – Pantip
เบญจศีล-เบญจธรรม – ข้อคิดดีดี2
เบญจศีล-เบญจธรรม – ข้อคิดดีดี2
ฝึกใจไปกับธรรมะ] คำว่า กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี นั้น มีการแปลโดยทั่วไปว่าห้ามประพฤติผิดในกามทั้งหลาย อันนี้เป็นการแปลแบบทั่วไป แต่ก็พอเข้าใจกันได้ แม้จะไม่ละเอียดตรงประเด็นเป้าหมายนัก เพราะประเด็นในเรื่องกาเมสุมิจฉาจาร
ฝึกใจไปกับธรรมะ] คำว่า กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี นั้น มีการแปลโดยทั่วไปว่าห้ามประพฤติผิดในกามทั้งหลาย อันนี้เป็นการแปลแบบทั่วไป แต่ก็พอเข้าใจกันได้ แม้จะไม่ละเอียดตรงประเด็นเป้าหมายนัก เพราะประเด็นในเรื่องกาเมสุมิจฉาจาร
ชีวิตสัตว์...ที่ชื่อว่ามนุษย์: ศีลข้อ4 มุสาวาทา เวรมณี ไม่ใช่แค่การพูดไม่จริงอย่างเดียว
ชีวิตสัตว์…ที่ชื่อว่ามนุษย์: ศีลข้อ4 มุสาวาทา เวรมณี ไม่ใช่แค่การพูดไม่จริงอย่างเดียว

See more here: chungcueratown.net

สารบัญ

เวรมณี แปลว่าเป็นอะไร
ความหมายของเวรมณี
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าเวรมณี
เวรมณีในพจนานุกรม Longdo Dictionary
เวรมณีในพจนานุกรมโดยอ.เปลื้อง ณ นคร
เวรมณีในพจนานุกรมไทย-ไทยจากเว็บไซต์ Sanook Dictionary
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *