บิตุรงค์ แปลว่า: แนวคิดใหม่ในโลกดิจิทัล

6 กรกฎาคม 2564

6 กรกฎาคม 2564

Keywords searched by users: บิตุรงค์ แปลว่า: แนวคิดใหม่ในโลกดิจิทัล บิตุเรศแปลว่าอะไร, บิตุรงค์ หมายถึงใคร, มาตุ แปลว่า, สิทธาจารย์ แปลว่า, มรณาแปลว่า, บิตุเรศ อ่านว่า, กล แปลว่า, จีรัง หมายถึง

บิตุรงค์ แปลว่า – ความหมาย

บิตุรงค์ แปลว่าอะไร – ความหมาย

บิตุรงค์ เป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่าง ๆ ได้ ดังนั้นเราจะมาทำความเข้าใจความหมายของคำว่า บิตุรงค์ ในทางที่แตกต่างกันไป

 1. บิตุรงค์ แปลว่า เป็นไปตาม [1]

  • ในบางกรณี บิตุรงค์ ใช้แสดงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตามที่คาดหวังหรือตามที่กำหนดไว้ เช่น การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการสอบเป็นไปตามที่คาดหวัง [1]
 2. บิตุรงค์ แปลว่า มีน [1]

  • บิตุรงค์ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยสำหรับการเรียกตัวเองในบางกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทสนทนาที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งมักใช้ในรูปแบบของคำพูดที่เป็นภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการ เช่น บิตุรงค์ไปกินข้าวกันเถอะ [1]
 3. บิตุรงค์ แปลว่า โรคหวัดใหญ่ลงกระเพาะ (Stomach Flu) หรือ (24-Hour Flu) [1]

  • บิตุรงค์ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงโรคหวัดใหญ่ลงกระเพาะที่มีอาการคล้ายกับโรคหวัดใหญ่แต่มีระยะเวลาเป็นเพียง 24 ชั่วโมงเท่านั้น [1]
 4. บิตุรงค์ แปลว่า น้องสาวของโดราเอมอน (doraemon) [1]

  • บิตุรงค์ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงตัวละครน้องสาวของโดราเอมอน ซึ่งเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีความนิยมอย่างแพร่หลาย [1]

Learn more:

 1. บิตุรงค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. บิตุรงค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. บิตุรงค์ – พจนานุกรมไทย-ไทย หมายถึง/ความหมาย

บิตุรงค์ แปลว่า – ตำแหน่งในพจนานุกรม

บิตุรงค์ แปลว่าอะไร – ตำแหน่งในพจนานุกรม

บิตุรงค์ เป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งของคำว่า บิตุรงค์ ในพจนานุกรมอาจจะไม่มีผลลัพธ์ที่แสดงผลอยู่ [1] ซึ่งอาจเกิดจากคำศัพท์นี้ไม่ได้ถูกนำเข้าสู่พจนานุกรมหรือไม่ได้รับการยอมรับในความหมายที่แน่นอนในชุดข้อมูลของพจนานุกรมที่ใช้ในการค้นหา


Learn more:

 1. บิตุรงค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. บิตุรงค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คำไวพจน์

บิตุรงค์ แปลว่า – ตัวอย่างประโยค

บิตุรงค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค

บิตุรงค์ เป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายว่า การเป็นอันดับแรกหรืออันดับสำคัญ [1] ซึ่งมาจากภาษาสันสกฤตภาษาบาลี ปิฎก (Pitaka) ซึ่งหมายถึง สมุดหรือเล่มหนังสือ [1] ในภาษาไทยเราใช้คำว่า บิตุรงค์ เพื่อแสดงถึงความสำคัญและความสำคัญของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในระบบหรือลำดับของสิ่งต่างๆ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า บิตุรงค์:

 1. การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการพัฒนาตนเองและสังคม เพราะมีบทบาทที่บิตุรงค์ในการสร้างอนาคตที่ดีของชาติ [1]
 2. การสื่อสารเป็นทักษะที่บิตุรงค์ในการสร้างความเข้าใจและความสามารถในการทำงานร่วมกัน [1]
 3. การบริหารจัดการเป็นกระบวนการที่บิตุรงค์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและความสำเร็จ [1]

Learn more:

 1. บิตุรงค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. บิตุรงค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ความหมายของคำว่า บิตุรงค์

บิตุรงค์ แปลว่า – ความเชื่อมโยงกับอื่นๆ

บิตุรงค์ แปลว่าอะไร?

คำว่า บิตุรงค์ เป็นคำศัพท์ที่มาจากภาษาสันสกฤตภาษาบาลี (Sanskrit) ซึ่งมีความหมายว่า ความเชื่อมโยงกับอื่นๆ [1]. ในทางศาสนาพุทธ คำว่า บิตุรงค์ มักถูกใช้ในบทสวดมนต์เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงและความเป็นหนึ่งกันของมนุษย์ทั้งหมดในโลก [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า บิตุรงค์:

 • การปฏิบัติธรรมช่วยให้เราเข้าใจถึงความเชื่อมโยงที่เรามีกับสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ [1].
 • เมื่อเรารู้สึกถึงความเป็นหนึ่งกันของทุกสิ่ง ความเชื่อมโยงที่เรามีกับสิ่งต่างๆ ก็จะเกิดขึ้น [1].

Learn more:

 1. บิตุรงค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. บิตุ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. บิตุรงค์ หมายถึงอะไร? | Wordy Guru

บิตุรงค์ แปลว่า – การใช้งานในประเภทคำพากย์

บิตุรงค์ แปลว่าอะไรในภาษาไทย

คำว่า บิตุรงค์ เป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตและมีความหมายว่า มีน [1] ซึ่งเป็นคำพากย์ที่ใช้ในประเภทคำพากย์ที่เป็นคำนาม โดยมักใช้ในบทสนทนาหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับการอธิบายเรื่องราวหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ หรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเวลา [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า บิตุรงค์ ในประโยค:

 • วันนี้เป็นวันที่ 30 ธันวาคม บิตุรงค์ของปี 2023 [1]
 • เมื่อบิตุรงค์ของเดือนมกราคมถึง คนส่วนใหญ่จะมีแผนการทำงานใหม่ [1]

Learn more:

 1. บิตุรงค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. บิตุรงค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

บิตุรงค์ แปลว่า – คำที่เกี่ยวข้อง

บิตุรงค์ แปลว่าอะไร – คำที่เกี่ยวข้อง

บิตุรงค์ เป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายว่า พ่อ หรือ บิดา [1] ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในบริบทของครอบครัวและความสัมพันธ์ทางสายเลือด คำว่า บิตุรงค์ ยังมีความหมายเชิงพรรณนาให้กับคำว่า บิดา หรือ บิดร ที่แสดงถึงความสำคัญและความเคารพต่อบิดาในสังคมไทย [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า บิตุรงค์ ได้แก่

 • ฉันรักบิตุรงค์ของฉันที่สุดในโลกนี้ [1]
 • บิตุรงค์ของฉันเป็นคนที่อบอุ่นและให้ความรักแก่ฉันเสมอ [2]

Learn more:

 1. บิตุรงค์ – คำแปลของภาษาอังกฤษ – พจนานุกรม bab.la
 2. บิตุรงค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. บิตุรงค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

บิตุรงค์ แปลว่า – คำแนะนำเพิ่มเติม

บิตุรงค์ แปลว่าอะไร?

คำว่า บิตุรงค์ เป็นคำศัพท์ที่มาจากภาษาไทย และไม่มีคำแปลตรงตัวในภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม สามารถอธิบายความหมายของคำนี้ได้ว่าเป็นคำที่ใช้ในบางภาษาเอเชียเพื่ออธิบายเครื่องประดับหรืออุปกรณ์ที่ใส่ในร่างกายเพื่อเสริมความงามหรือเพื่อแสดงสถานะทางสังคม [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า บิตุรงค์:

 • เธอสวมบิตุรงค์ที่มือขวาของเธอ [1]
 • ในงานเลี้ยงนี้เราควรสวมบิตุรงค์เพื่อเพิ่มเสน่ห์ [1]

คำแนะนำเพิ่มเติม:

 1. ค้นหาคำแปลที่ใกล้เคียง: ถ้าคุณต้องการคำแปลที่ใกล้เคียงกับคำ บิตุรงค์ ในภาษาอังกฤษ คุณอาจพิจารณาใช้คำว่า ornament หรือ accessory เพื่ออธิบายเครื่องประดับหรืออุปกรณ์ที่ใส่ในร่างกายเพื่อเสริมความงาม [1].

 2. อธิบายความหมายเพิ่มเติม: คุณสามารถอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า บิตุรงค์ โดยอธิบายถึงลักษณะหรือลักษณะเฉพาะของเครื่องประดับหรืออุปกรณ์ที่ใส่ในร่างกาย เช่น วัสดุที่ใช้ รูปร่าง หรือสีของบิตุรงค์ [1].


Learn more:

 1. บิตุรงค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. บิตุรงค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. บิตุรงค์ หมายถึงอะไร? | Wordy Guru

Categories: สรุป 28 บิตุรงค์ แปลว่า

6 กรกฎาคม 2564
6 กรกฎาคม 2564

See more: blog https://chungcueratown.net/investment

บิตุรงค์ความหมายแปลว่าอะไร

บิตุรงค์ความหมายแปลว่าอะไร

เมื่อค้นหาคำว่า บิตุรงค์ความหมายแปลว่าอะไร ผลการค้นหาแสดงให้เห็นว่าไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคำค้นหานี้ อย่างไรก็ตาม สามารถใช้คำวิจารณ์เพื่อช่วยอธิบายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหานี้ได้ดังนี้:

บิตุรงค์เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายที่ไม่เป็นทางการ หากต้องการความหมายที่ถูกต้องและเป็นทางการของคำนี้ ควรอ้างอิงจากพจนานุกรมที่เป็นที่นิยมในการใช้งาน เช่น พจนานุกรมไทย-ไทย หรือพจนานุกรมออนไลน์ที่เชื่อถือได้


Learn more:

 1. บิตุรงค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. บิตุรงค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. บิตุรงค์ – พจนานุกรมไทย-ไทย หมายถึง/ความหมาย
มาตุรงค์-บิตุรงค์ (บาลีวันละคำ 426) – ธรรมธารา
มาตุรงค์-บิตุรงค์ (บาลีวันละคำ 426) – ธรรมธารา
บิตุเรศ หมายถึงอะไร? | Wordy Guru
บิตุเรศ หมายถึงอะไร? | Wordy Guru
6 กรกฎาคม 2564 - Youtube
6 กรกฎาคม 2564 – Youtube
ทักษะภาษา ป.4 หน้า 18- 22 - Youtube
ทักษะภาษา ป.4 หน้า 18- 22 – Youtube
ถอดคำประพันธ์ พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร | Pdf
ถอดคำประพันธ์ พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร | Pdf
ช่วยถอดประพันธ์ พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรหน่อยครับ - Pantip
ช่วยถอดประพันธ์ พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรหน่อยครับ – Pantip

See more here: chungcueratown.net

สารบัญ

บิตุรงค์ แปลว่า – ความหมาย
บิตุรงค์ แปลว่า – ตำแหน่งในพจนานุกรม
บิตุรงค์ แปลว่า – ตัวอย่างประโยค
บิตุรงค์ แปลว่า – ความเชื่อมโยงกับอื่นๆ
บิตุรงค์ แปลว่า – การใช้งานในประเภทคำพากย์
บิตุรงค์ แปลว่า – คำที่เกี่ยวข้อง
บิตุรงค์ แปลว่า – คำแนะนำเพิ่มเติม
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *