แปลงเพศภาษาอังกฤษ: คำอธิบายและแนวทาง

เทคฮอร์โมน การให้ฮอร์โมนทดแทน สำหรับหญิงข้ามเพศ คืออะไร? เริ่มเทคฮอร์โมนได้ตอนอายุเท่าไร? มีผลข้างเคียงไหม? เมื่อไรถึงจะเห็นผล? | Hdmall

คำศัพท์ เกี่ยวกับ Gender เพศ

Keywords searched by users: แปลงเพศภาษาอังกฤษ: คำอธิบายและแนวทาง ผ่าตัดแปลงเพศ ภาษาอังกฤษ, แปลงเพศชายเป็นหญิง, ผ่าตัดแปลงชายเป็นหญิง รีวิว, แปลงเพศ ราคา, Gender affirming surgery, แปลงเพศที่ไหนดี, ผ่าตัดแปลงชายเป็นหญิง กมล ราคา, แก้ แปลงเพศ

ความหมายและความสำคัญของแปลงเพศ

เทคฮอร์โมน การให้ฮอร์โมนทดแทน สำหรับหญิงข้ามเพศ คืออะไร? เริ่มเทคฮอร์โมนได้ตอนอายุเท่าไร? มีผลข้างเคียงไหม? เมื่อไรถึงจะเห็นผล? | Hdmall
เทคฮอร์โมน การให้ฮอร์โมนทดแทน สำหรับหญิงข้ามเพศ คืออะไร? เริ่มเทคฮอร์โมนได้ตอนอายุเท่าไร? มีผลข้างเคียงไหม? เมื่อไรถึงจะเห็นผล? | Hdmall

ความหมายและความสำคัญของแปลงเพศ

ความหมายของแปลงเพศคือกระบวนการที่ผู้คนที่มีเพศทางกายเกิดมาไม่ตรงกับเพศที่ตนรู้สึกเป็นภายในต้องการเปลี่ยนแปลงเพศทางกายเพื่อให้ตรงกับเพศที่ตนรู้สึกเป็นภายใน กระบวนการแปลงเพศสามารถประกอบด้วยหลายขั้นตอน เช่น การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ทางกาย เปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเพศ และการผ่าตัดเพศ กระบวนการแปลงเพศมีความซับซ้อนและมีผลกระทบที่หลากหลายต่อผู้ที่เข้ารับการแปลงเพศ ดังนั้น ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแปลงเพศเป็นสิ่งสำคัญที่สำหรับทั้งผู้ที่ต้องการแปลงเพศและสังคมที่เข้าใจและรับรู้เรื่องนี้ได้อย่างถูกต้อง [1].

ความสำคัญของแปลงเพศอยู่ที่การให้ความรู้และการเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ที่ต้องการแปลงเพศรู้สึกมั่นใจและสามารถตัดสินใจได้ด้วยความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง เรื่องแปลงเพศยังเป็นเรื่องที่ยังคงมีความเป็นที่พูดถึงและเป็นที่สนใจในสังคม การเข้าใจและยอมรับความหลากหลายของเพศและเพศวิถีของผู้คนเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสังคมที่เป็นกันเองและเชื่อมต่อกันได้อย่างเต็มที่ [2].


Learn more:

 1. การผ่าตัดแปลงเพศ (Gender Affirmation Surgery – Male to Female)
 2. MTF ข้อมูลเชิงลึกแปลงเพศ | | ยันฮี
 3. ผู้หญิงแปลงเป็นผู้ชาย ได้ไหม? มีกี่วิธี? อ่านสรุปที่นี่ | HDmall

กระบวนการแปลงเพศในผู้ชายเป็นผู้หญิง

ทำความรู้จักกับ Lgbtqi ตัวย่อที่มีความหมาย และประเด็นที่น่าสนใจในความก้าวหน้าของกลุ่ม Lgbtqi ในปี 2020
ทำความรู้จักกับ Lgbtqi ตัวย่อที่มีความหมาย และประเด็นที่น่าสนใจในความก้าวหน้าของกลุ่ม Lgbtqi ในปี 2020

กระบวนการแปลงเพศในผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่ช่วยให้ผู้ชายที่ต้องการเปลี่ยนเพศเป็นผู้หญิงสามารถมีรูปลักษณ์และอวัยวะเพศที่คล้ายกับผู้หญิงได้ กระบวนการนี้มีขั้นตอนที่ซับซ้อนและต้องการความรอบคอบในการดูแลหลังผ่าตัด ดังนั้น การเลือกคลินิกและแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดำเนินกระบวนการแปลงเพศเป็นสิ่งสำคัญที่สุด [1] [2].

นี่คือขั้นตอนหลักของกระบวนการแปลงเพศในผู้ชายเป็นผู้หญิง:

 1. การประเมินและการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด:

  • ผู้ป่วยจะต้องไปพบแพทย์เพื่อการประเมินสภาพร่างกายและสุขภาพทั่วไป เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการผ่าตัดและประเมินความเหมาะสมของผู้ป่วยในกระบวนการนี้
  • ผู้ป่วยอาจต้องรับการปรึกษาจากทีมสุขภาพจิตเพื่อให้คำปรึกษาและสนับสนุนในกระบวนการเปลี่ยนเพศ
 2. การผ่าตัดและสร้างช่องคลอดใหม่:

  • ขั้นตอนแรกของกระบวนการคือการสร้างช่องคลอดใหม่โดยใช้เนื้อเยื่อในส่วนที่อยู่หน้าบริเวณทวารหนักและอยู่ใต้ท่อปัสสาวะ โดยมีความกว้างประมาณ 1.5 – 2 นิ้ว [1].
  • ท่อปัสสาวะเพศชายที่ยาวจะถูกตัดเพื่อทำให้สั้นลง และตกแต่งให้ใช้งานเปิดปิดในตำแหน่งที่สามารถนั่งปัสสาวะได้
  • อัณฑะทั้งสองข้างจะถูกตัดออก
 3. การตกแต่งและการฟื้นฟูหลังผ่าตัด:

  • หลังจากการผ่าตัดเสร็จสิ้น ผู้ป่วยจะต้องมีการดูแลแผลผ่าตัดและการฟื้นฟูร่างกายอย่ากระบวนการแปลงเพศในผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่ช่วยให้ผู้ชายที่มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงสามารถเปลี่ยนเพศเพื่อให้ตรงกับเพศที่ต้องการได้ กระบวนการนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิง หรือ Sex Affirmation Surgery [1][2].

ขั้นตอนของกระบวนการแปลงเพศในผู้ชายเป็นผู้หญิงมักจะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. การประเมินและการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด:

  • ผู้ป่วยจะต้องได้รับการประเมินจากทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญในการแปลงเพศ เพื่อประเมินสภาพร่างกายและสุขภาพทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด
  • ผู้ป่วยอาจต้องรับการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด เช่น การเปลี่ยนแปลงรูปทรงร่างกาย, การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแต่งกาย, การเปลี่ยนแปลงเสียงพูด และการเตรียมจิตใจให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเพศ
 2. การผ่าตัดแปลงเพศ:

  • ขั้นตอนแรกของการผ่าตัดแปลงเพศในผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นการสร้างช่องคลอดใหม่ โดยใช้เนื้อเยื่อในส่วนที่อยู่หน้าบริเวณทวารหนักและอยู่ใต้ท่อปัสสาวะ โดยมีความกว้างประมาณ 1.5 – 2 นิ้ว [1].
  • ท่อปัสสาวะเพศชายที่ยาวจะถูกตัดส่วนที่ยาวให้สั้นลง และตกแต่งให้ใช้งานเปิดปิดในตำแหน่งที่สามารถนั่งปัสสาวะได้ อัณฑะทั้งสองข้างจะถูกตัดออก [1].
 3. การฟื้นฟูหลังการผ่าตัด:

  • หลังจากการผ่าตัดแปลงเพศ ผู้ป่วยจะต้องรับการดูแลและฟื้นฟูร่างกายให้พร้อมกับ

Learn more:

 1. ศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิง – BCS clinic
 2. Sex Affirmation Surgery ผ่าตัดเปลี่ยนเพศยืนยันความเป็นตัวคุณ | Bangkok Hospital
 3. การผ่าตัดแปลงเพศ (Gender Affirmation Surgery – Male to Female)

กระบวนการแปลงเพศในผู้หญิงเป็นผู้ชาย

แปลงเพศจากชายเป็นหญิง | | ยันฮี
แปลงเพศจากชายเป็นหญิง | | ยันฮี

กระบวนการแปลงเพศในผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่ช่วยให้ผู้หญิงที่มีตัวตนเพศที่ไม่ตรงกับเพศที่รู้สึกตนเองเป็นไปตามความต้องการของตนเอง กระบวนการนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ผ่าตัดแปลงเพศ หรือ Sex Affirmation Surgery [2].

กระบวนการแปลงเพศในผู้หญิงเป็นผู้ชายประกอบด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอนที่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้การดูแลและความชำนาญของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแปลงเพศ [1]. ขั้นตอนหลักๆ ประกอบด้วย:

 1. การประเมินและการเตรียมตัว: ผู้ที่สนใจทำการแปลงเพศจะต้องไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชเพื่อประเมินสภาพจิตใจและความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงเพศ [1]. แพทย์จะให้คำแนะนำและการสนับสนุนในการปรับตัวกับเพศที่ต้องการ รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น [2].

 2. การให้ฮอร์โมน: หลังจากการประเมินและการเตรียมตัวเสร็จสิ้น แพทย์จะให้ฮอร์โมนที่เหมาะสมเพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะเพศทางกายภาพ [1]. ฮอร์โมนที่ให้มีได้แก่ฮอร์โมนเพศที่ตรงกับเพศที่ต้องการ ซึ่งอาจประกอบไปด้วยฮอร์โมนเพศชายเช่นเทสโทสเทอโรน และฮอร์โมนเพศหญิงเช่นอิสโตรเจน [2].

 3. การผ่าตัด: ขั้นตอนสำคัญในกระบวนการแปลงเพศคือการผ่าตัดเพื่อสร้างอวัยวะเพศชาย [1]. การผ่าตัดนี้ประกอบไปด้วยการเอาเต้านมออก การตัดมดลูกและรังไข่ การยืดท่อปัสสาวะ การสร้างท่อปักระบวนการแปลงเพศในผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่ช่วยให้ผู้หญิงที่มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ชายสามารถเปลี่ยนแปลงเพศเพศได้ตามต้องการ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้ความรอบคอบในการดำเนินการ เพื่อให้ผู้รับการแปลงเพศได้รับผลลัพธ์ที่สมบูรณ์และปลอดภัย [1].

กระบวนการแปลงเพศในผู้หญิงเป็นผู้ชายประกอบด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอนที่จำเป็นต้องดำเนินการในลำดับที่ถูกต้อง โดยมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้:

 1. การประเมินและการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด:

  • ผู้รับการแปลงเพศจะต้องได้รับการประเมินทางจิตวิทยาเพื่อให้แน่ใจว่าเปลี่ยนแปลงเพศเป็นผู้ชายเป็นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับตัวเอง [1].
  • การประเมินทางร่างกายเพื่อตรวจสอบสภาพร่างกายที่เหมาะสมสำหรับการผ่าตัดและการให้ฮอร์โมน [1].
 2. การผ่าตัดเอาเต้านมออก:

  • ขั้นตอนแรกของกระบวนการแปลงเพศคือการผ่าตัดเอาเต้านมออก เพื่อลดขนาดและรูปทรงของหน้าอกให้เหมาะสมกับเพศผู้ชาย [1].
 3. การผ่าตัดปิดช่องคลอดและการสร้างท่อปัสสาวะ:

  • ในขั้นตอนนี้ จะมีการผ่าตัดปิดช่องคลอดและการยืดท่อปัสสาวะเพื่อให้สามารถปัสสาวะได้ผ่านท่อปัสสาวะที่ท้องแขน [1].
 4. การผ่าตัดสร้างอวัยวะเพศ:

  • ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการแปลงเพศคือการผ่าตัดสร้างอวัยวะเพศชาย โดยใช้เนื้อเยื่อจากแคมใหญ่เพื่อสร้างถุงอัณฑะและอวัยวะเพศชาย [1].

กระบวนการแปลงเพศในผู้


Learn more:

 1. ผ่าตัดแปลงเพศ หญิงเป็นชาย | | ยันฮี
 2. Sex Affirmation Surgery ผ่าตัดเปลี่ยนเพศยืนยันความเป็นตัวคุณ | Bangkok Hospital
 3. จาก หญิง เป็น ชาย แปลงเพศแล้วใช้งานได้จริงหรือ? | ยันฮี

ขั้นตอนและการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดแปลงเพศ

แปลงเพศ - รวมข่าวเกี่ยวกับ
แปลงเพศ – รวมข่าวเกี่ยวกับ “แปลงเพศ” เรื่องราวของแปลงเพศ

ขั้นตอนและการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดแปลงเพศ

การผ่าตัดแปลงเพศเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องการการเตรียมตัวที่ถูกต้องก่อนทำการผ่าตัด เพื่อให้ผู้ป่วยมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ดังนั้น ขั้นตอนและการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดแปลงเพศมีดังนี้:

 1. การปรึกษาและการวินิจฉัย:

  • การปรึกษากับทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเพศและสุขภาพจิตเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจและเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด [2].
  • การวินิจฉัยเพศทางจิตวิทยาเพื่อประเมินความพร้อมทางจิตใจและสภาพจิตใจของผู้ป่วย [2].
 2. การปรับปรุงสุขภาพ:

  • การปรับเปลี่ยนรูปร่าง: ผู้ป่วยอาจต้องปรับเปลี่ยนรูปร่างของตัวเองเพื่อให้เข้ากับเพศที่ต้องการผ่าตัด ซึ่งอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทรงร่าง, การเล็บเท้า, การปรับเปลี่ยนเสื้อผ้า, และการใช้เครื่องประดับ [2].
  • การดูแลสุขภาพ: ผู้ป่วยควรดูแลสุขภาพร่างกายอย่างดีโดยการออกกำลังกาย, รับประทานอาหารที่เหมาะสมและมีโภชนาการ, และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดี เช่น การเลิกสูบบุหรี่หรือการลดการดื่มแอลกอฮอล์ [2].
 3. การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด:

  • การเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน: ผู้ป่วยอาจต้องได้รับการรักษาฮอร์โมนเพศตรงกับเพศที่ต้องการผ่าตัด เช่น การรับประทานฮอร์โมนเพศทางอายุรกรรมหรือการฉีดฮอร์โมน [2].
  • การเตรียมผิวหนัง: ผู้ป่วยอาจต้องดูแลผิวหนังให้เป็นอย่างดี เช่น การทำคขั้นตอนและการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดแปลงเพศ

การผ่าตัดแปลงเพศเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องการการเตรียมตัวอย่างรอบคอบก่อนที่จะดำเนินการผ่าตัดจริงๆ การเตรียมตัวที่ดีจะช่วยให้ผู้ประสบการณ์การผ่าตัดแปลงเพศมีความสะดวกสบายและประสบความสำเร็จในการฟื้นตัวหลังผ่าตัด ดังนั้น ขั้นตอนและการเตรียมตัวที่สำคัญก่อนการผ่าตัดแปลงเพศได้แก่:

 1. การปรึกษาและการวินิจฉัย:

  • การปรึกษากับทีมแพทย์และนักจิตวิทยาเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเรื่องการผ่าตัดแปลงเพศ [2].
  • การวินิจฉัยเพศและการประเมินสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการผ่าตัดและการรักษาหลังผ่าตัด [2].
 2. การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด:

  • การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง: ผู้ประสบการณ์การผ่าตัดแปลงเพศอาจต้องปรับเปลี่ยนรูปร่างของตัวเองก่อนการผ่าตัด เช่น การเปลี่ยนแปลงรูปทรงผม การใช้เสริมอวัยวะเพศชั่วคราว เป็นต้น [2].
  • การเตรียมสุขภาพ: ผู้ประสบการณ์การผ่าตัดแปลงเพศจำเป็นต้องรักษาสุขภาพที่ดีก่อนการผ่าตัด เช่น การควบคุมน้ำหนัก การเลิกสูบบุหรี่ การควบคุมโรคเรื้อรัง เป็นต้น [2].
  • การเตรียมจิตใจ: การผ่าตัดแปลงเพศเป็นกระบวนการที่มีผลกระทบทางจิตใจ ผู้ประสบการณ์การผ่าตัดแปลงเพศควรรับการปรึกษาจิตวิทยาเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด [2].
 3. การรับประทานยา:

  • การรับประทานยาก่อนการผ่าตัด: แพทย์อาจสั

Learn more:

 1. การผ่าตัดแปลงเพศ (Gender Affirmation Surgery – Male to Female)
 2. Sex Affirmation Surgery ผ่าตัดเปลี่ยนเพศยืนยันความเป็นตัวคุณ | Bangkok Hospital
 3. แปลงเพศจากชายเป็นหญิง | | ยันฮี

รายละเอียดเกี่ยวกับการผ่าตัดแปลงเพศ

เทคฮอร์โมนเพศหญิง สำหรับสาวประเภทสอง ส่งผลอย่างไร? | Hdmall
เทคฮอร์โมนเพศหญิง สำหรับสาวประเภทสอง ส่งผลอย่างไร? | Hdmall

การผ่าตัดแปลงเพศเป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่ช่วยให้บุคคลที่มีความไม่สอดคล้องระหว่างเพศทางกายกับเพศที่รู้สึกตนเองเป็นได้ กระบวนการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลสามารถมีความรู้สึกสมดุลกับเพศที่ตนรู้สึกว่าเป็นของตนเอง การผ่าตัดแปลงเพศสามารถทำได้ทั้งจากเพศชายเป็นเพศหญิง (Male to Female) หรือจากเพศหญิงเป็นเพศชาย (Female to Male) [1].

การผ่าตัดแปลงเพศเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจ แพทย์จะให้คำปรึกษาและประเมินความเสี่ยงให้กับผู้ที่สนใจ โดยคำปรึกษาจะช่วยให้ผู้ที่สนใจได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับกระบวนการ ความเสี่ยง และผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ [1].

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่าตัดแปลงเพศมักเกี่ยวข้องกับความสวยงามและการรับความรู้สึก ผลลัพธ์ที่ได้จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประสบการณ์แพทย์ และการเลือกชนิดของการผ่าตัด แพทย์ที่มีประสบการณ์จะสามารถให้คำแนะนำและเลือกชนิดของการผ่าตัดที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้รับการผ่าตัด และมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุด [1].

ในเรื่องของรอยแผล เมื่อไม่มีประวัติแผลเป็นประเภทคีลอยด์มาก่อน ผู้รับการผ่าตัดจะได้รับผลลัพธ์ที่เรียบเนียนและซ่อนอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม [1].

นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ภาวะแทรกซ้อนในการหายของแผล (Wound complications) อาการชา (Numbness) หรือการขาดเลือดมการผ่าตัดแปลงเพศเป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่ช่วยให้บุคคลที่มีความไม่สมดุลเพศรู้สึกสะดวกสบายและมีความสุขกับตัวเอง โดยการผ่าตัดแปลงเพศสามารถทำได้ทั้งจากเพศชายเป็นเพศหญิง (Male to Female) หรือจากเพศหญิงเป็นเพศชาย (Female to Male) [1].

การผ่าตัดแปลงเพศเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยง แต่ความเสี่ยงเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นกับทุกคน แพทย์จะให้คำปรึกษาและประเมินความเสี่ยงให้กับผู้ที่สนใจ และให้โอกาสในการซักถามข้อสงสัยเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องในด้านการผ่าตัดแปลงเพศ [1].

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่าตัดแปลงเพศมักเกี่ยวข้องกับความสวยงามและการรับความรู้สึก ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประสบการณ์แพทย์ และการเลือกชนิดของการผ่าตัด แพทย์ที่มีประสบการณ์สามารถให้คำแนะนำและเลือกชนิดของการผ่าตัดที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ป่วย และมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุด [1].

ในเรื่องของรอยแผล เมื่อไม่มีประวัติแผลเป็นประเภทคีลอยด์มาก่อน ผู้ที่รับการผ่าตัดแปลงเพศมักจะได้รับผลลัพธ์ที่เรียบเนียนและซ่อนอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม [1].

นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ภาวะแทรกซ้อนในการหายของแผล (Wound complications) อาการชา (Numbness) หรือการขาดเลือดมาเลี้ยง (Skin Necrosis) ซึ่งมักพบในคนที่สูบบุหรี่จัด หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวที่มีปัญหาเกี่ยว


Learn more:

 1. การผ่าตัดแปลงเพศ (Gender Affirmation Surgery – Male to Female)
 2. Sex Affirmation Surgery ผ่าตัดเปลี่ยนเพศยืนยันความเป็นตัวคุณ | Bangkok Hospital
 3. แปลงเพศจากชายเป็นหญิง | | ยันฮี

การดูแลและฟื้นฟูหลังการผ่าตัดแปลงเพศ

ภาวะอยากแปลงเพศ - วิกิพีเดีย
ภาวะอยากแปลงเพศ – วิกิพีเดีย

การดูแลและฟื้นฟูหลังการผ่าตัดแปลงเพศเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้ที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศ ด้วยความซับซ้อนและความแตกต่างของกระบวนการผ่าตัดแปลงเพศ การดูแลและฟื้นฟูหลังการผ่าตัดแปลงเพศจะมีขั้นตอนและวิธีการที่แตกต่างกันไป ต่อไปนี้คือขั้นตอนและวิธีการที่สำคัญในการดูแลและฟื้นฟูหลังการผ่าตัดแปลงเพศ:

 1. การดูแลแผลผ่าตัด:

  • รักษาแผลผ่าตัดให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ
  • ป้องกันการติดเชื้อโดยใช้ยาป้องกันการติดเชื้อตามคำแนะนำของแพทย์
  • ระวังการเคลื่อนไหวที่แผลผ่าตัดและหลีกเลี่ยงการเกิดบาดเจ็บใหม่
 2. การควบคุมอาการปวด:

  • ใช้ยาแก้ปวดตามคำแนะนำของแพทย์
  • ใช้เทคนิคการบริหารจัดการเพื่อลดความเจ็บปวด เช่น การหายใจลึกๆ การนวดจุดกดที่เจ็บปวด
 3. การดูแลและรักษาแผลอื่นๆ:

  • รักษาแผลเลือดออกหรือฟกช้ำโดยใช้เทปหรือผ้าสะอาด
  • รักษาแผลต่อมน้ำเหลืองหรือแผลอักเสบโดยใช้ยาหรือสารฆ่าเชื้อตามคำแนะนำของแพทย์
 4. การดูแลและรักษาสุขภาพทั่วไป:

  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสมดุลย์
  • ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมตามคำแนะนำของแพทย์
  • รักษาสุขอนามัยที่ดีโดยการรับประทานวิตามินและอาหารเสริมตามคำแนะนำของแพทย์
 5. การติดตามเยี่ยมบ้านหรือนัดพบแพทย์:

  • ติดตามเยี่ยมบ้านหรือนัดพบแพทย์ตามที่ได้รับคำแนะนำ
  • รายงการดูแลและฟื้นฟูหลังการผ่าตัดแปลงเพศเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้ที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศ หลังการผ่าตัดแปลงเพศ ผู้ป่วยจำเป็นต้องรับการดูแลที่เหมาะสมเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังมีการฟื้นฟูทางจิตใจและสังคมที่สำคัญเช่นกัน

ด้านลักษณะการดูแลหลังการผ่าตัดแปลงเพศ ขึ้นอยู่กับประเภทของการผ่าตัดและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล อาจมีการให้ยาประคบเพื่อบรรเทาอาการปวด การรับประทานยาต้านการอักเสบ และการใช้สารที่ช่วยในการลดอาการบวมและฟื้นฟูรอยแผล [1]

นอกจากการดูแลทางการแพทย์ การดูแลที่บ้านก็เป็นสิ่งสำคัญในการฟื้นฟูหลังการผ่าตัดแปลงเพศ นี่คือบางข้อแนะนำที่สามารถช่วยในการดูแลและฟื้นฟูหลังการผ่าตัดแปลงเพศ:

 1. การดูแลแผล:

  • รักษาแผลให้สะอาดและแห้งและเปลี่ยนผ้าแผลอย่างสม่ำเสมอ
  • ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับการดูแลแผลและการเปลี่ยนผ้าแผล
 2. การควบคุมอาการปวด:

  • รับประทานยาต้านปวดตามคำแนะนำของแพทย์
  • ใช้เทคนิคการควบคุมอาการปวดเช่นการนวดแผนไทยหรือการใช้เทคนิคการหายใจ
 3. การดูแลสุขภาพทั่วไป:

  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบถ้วนทางโภชนาการ
  • ออกกำลังกายเบาๆ ตามคำแนะนำของแพทย์
  • รักษาสภาพอารมณ์ที่ดีและลดความเครียด
 4. การดูแลทางจิตใจ:

  • ค้นหา

Learn more:

 1. การผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง – Nirunda Clinic
 2. ศัลยกรรมจากชายเป็นหญิง – โรงพยาบาลวรรณสิริ | Wansiri Hospital
 3. ศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศจากหญิงเป็นชายโดยขยายคลิตอริส

Categories: รวบรวม 50 แปลงเพศ ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ เกี่ยวกับ Gender เพศ
คำศัพท์ เกี่ยวกับ Gender เพศ

(v) transform somebody into another sex, Syn. กลับเพศ, เปลี่ยนเพศ, Example: เขาไปแปลงเพศที่อเมริกากับหมอมือหนึ่งของโรงพยาบาลนั้น พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

See more: blog https://chungcueratown.net/investment

ผ่าตัดแปลงเพศ ภาษาอังกฤษ

ผ่าตัดแปลงเพศ ภาษาอังกฤษ

การผ่าตัดแปลงเพศหรือ Gender Affirmation Surgery เป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่ช่วยให้บุคคลที่มีความไม่สอดคล้องระหว่างเพศทางกายกับเพศที่รู้สึกตนเองเป็นไปตามต้องการ กระบวนการนี้มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงอวัยวะเพศและลักษณะทางเพศของบุคคลให้สอดคล้องกับเพศที่ต้องการ ในกรณีที่ผู้รับการผ่าตัดต้องการเปลี่ยนเพศจากชายเป็นหญิง กระบวนการนี้เรียกว่า การผ่าตัดแปลงเพศชายให้เป็นหญิง หรือ Gender Affirmation Surgery – Male to Female [1].

การผ่าตัดแปลงเพศชายให้เป็นหญิงมีหลายวิธีที่สามารถนำมาใช้ได้ แต่วิธีที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายคือเทคนิคใช้ผิวหนังองคชาตม้วนกลับต่อกราฟ (Penile Skin Inversion with/without Scrotal Skin Graft) [2]. ในกระบวนการนี้ ผิวหนังขององคชาตเดิมจะถูกสอดกลับเข้าไปในรูปแบบของช่องคลอดใหม่ หากผิวหนังไม่เพียงพอ อาจต้องใช้หนังหุ้มอัณฑะเพื่อเพิ่มความยาวและความกว้างของช่องคลอด ผลลัพธ์ที่ได้จากการผ่าตัดแปลงเพศชายให้เป็นหญิงจะมีลักษณะเหมือนอวัยวะเพศหญิงทั้งรูปลักษณ์ภายนอกและรูปลักษณ์ภายใน โดยมีเส้นประสาทรับความรู้สึกที่คลิตอริส แคมใน และรอบท่อปัสสาวะ [2].

การผ่าตัดแปลงเพศไม่ได้เป็นกระบวนการที่ไม่มีความเสี่ยง แต่ความเสี่ยงจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แพทย์จะให้คำปรึกษาและประเมินความเสี่ยงให้กับผู้รับการผ่าตัด และให้โอกาสในการซักถามข้อสงสัยเพื่อให้ผู้รผ่าตัดแปลงเพศ ภาษาอังกฤษ

การผ่าตัดแปลงเพศหรือ Gender Affirmation Surgery เป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่ช่วยให้บุคคลที่มีความไม่สอดคล้องระหว่างเพศทางกายกับเพศที่รู้สึกตนเองเป็นไปตามต้องการ กระบวนการนี้ผ่าตัดแปลงเพศ ภาษาอังกฤษ

การผ่าตัดแปลงเพศหรือ Gender Affirmation Surgery เป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่ช่วยให้บุคคลที่มีความไม่สอดคล้องระหว่างเพศทางกายกับเพศที่รู้สึกตนเองเป็นไปตามต้องการ กระบวนการนี้มีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงอวัยวะเพศและลักษณะทางเพศของบุคคล เพื่อให้เข้ากับเพศที่ตนรู้สึกเป็นอย่างแท้จริง [1].

การผ่าตัดแปลงเพศมีหลายขั้นตอนและวิธีการที่สามารถใช้ได้ โดยขั้นตอนและวิธีการที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น เพศที่ต้องการเปลี่ยนแปลง, สภาพร่างกาย, และความต้องการส่วนบุคคล [2].

เทคนิคในการผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิง (Male to Female Gender Affirmation Surgery) มีหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีจะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป ดังนั้น การเลือกวิธีการที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และปรึกษาแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดแปลงเพศ [2].

นี่คือเทคนิคในการผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิงที่ได้รับความนิยม:

 1. เทคนิคใช้ผิวหนังองคชาตม้วนกลับต่อกราฟ (Penile Skin Inversion with/without Scrotal Skin Graft): วิธีนี้ใช้ผิวหนังขององคชาตเดิมสอดกลับเข้าไปเพื่อสร้างช่องคลอดใหม่ หากผิวหนังไม่เพียงพอ อาจต้องใช้หนังหุ้ม

Learn more:

 1. การผ่าตัดแปลงเพศ (Gender Affirmation Surgery – Male to Female)
 2. Sex Affirmation Surgery ผ่าตัดเปลี่ยนเพศยืนยันความเป็นตัวคุณ | Bangkok Hospital
 3. การผ่าตัดแปลงเพศ จากชายเป็นหญิง (Gender Affirmation Surgery – Male to Female)

แปลงเพศชายเป็นหญิง

แปลงเพศชายเป็นหญิง: คำอธิบายและขั้นตอนการดำเนินการ

การแปลงเพศชายเป็นหญิงหรือที่เรียกว่า Sex Affirmation Surgery เป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่ช่วยให้ผู้ชายที่มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นหญิงสามารถเปลี่ยนแปลงร่างกายให้เป็นเพศหญิงได้ กระบวนการนี้ใช้วิธีการผ่าตัดและเทคนิคที่ทันสมัยเพื่อเปลี่ยนแปลงอวัยวะเพศชายให้มีลักษณะเหมือนอวัยวะเพศหญิง โดยรวมถึงรูปลักษณ์ภายนอกและรูปลักษณ์ภายใน การผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิงมีขั้นตอนและเทคนิคที่หลากหลาย ซึ่งจะถูกดำเนินการโดยทีมสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านนี้ [1].

ขั้นตอนการแปลงเพศชายเป็นหญิง:

 1. การปรึกษากับสถาบันการแปลงเพศ: ขั้นแรกในกระบวนการแปลงเพศคือการปรึกษากับสถาบันการแปลงเพศ ผู้ปรึกษาจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ คุณสมบัติ และผลลัพธ์ที่คาดหวัง รวมถึงการพิจารณาสภาพร่างกายและสภาพจิตใจของผู้ประสบปัญหาเพศ

 2. การประเมินสภาพร่างกายและสภาพจิตใจ: ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผ่าตัด ผู้ประสบปัญหาเพศจะถูกประเมินสภาพร่างกายและสภาพจิตใจโดยทีมสหวิชาชีพที่เชี่ยวชาญ การประเมินรวมถึงการตรวจสอบประวัติการรับประทานยา ประวัติการแพ้ยา และการตรวจสอบสภาพร่างกายทั่วไป

 3. การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด: ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผ่าตัด ผู้ประสบปัญหาเพศจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแปลงเพศชายเป็นหญิง: คำอธิบายและขั้นตอนการดำเนินการ

การแปลงเพศชายเป็นหญิงหรือที่เรียกว่า Sex Affirmation Surgery เป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่ช่วยให้ผู้ชายที่มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นหญิงสามารถเปลี่ยนแปลงเพศเพศของตนได้ กระบวนการนี้ใช้วิธีการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนแปลงอวัยวะเพศชายให้มีลักษณะเหมือนอวัยวะเพศหญิง ซึ่งรวมถึงการสร้างคลิตอริสและช่องคลอดที่สามารถใช้งานได้จริง [1].

ขั้นตอนการแปลงเพศชายเป็นหญิงมีหลายขั้นตอน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับเทคนิคและวิธีการที่ใช้ ต่อไปนี้คือขั้นตอนทั่วไปของการแปลงเพศชายเป็นหญิง:

 1. การปรึกษากับสมองแพทย์: ขั้นแรกในกระบวนการแปลงเพศคือการปรึกษากับสมองแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการแปลงเพศ สมองแพทย์จะประเมินสภาพร่างกายและสภาพจิตใจของผู้ประสบปัญหา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนและเทคนิคที่เหมาะสมสำหรับผู้ประสบปัญหา [2].

 2. การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด: ก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัด ผู้ประสบปัญหาจะต้องปรึกษาแพทย์เพื่อศึกษาคุณสมบัติและขั้นตอนการเตรียมตัว ซึ่งอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างด้วยวิธีการอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงรูปทรงผม การใช้ฮอร์โมนเพศ และการเตรียมจิตใจให้พร้อม [2].

 3. การผ่าตัดแปลงเพศ: ขั้นตอนสำคัญในการแปลงเพศคือการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนแปลงอวัยวะเพศชายให้มีลักษณะเหมือนอวัยวะเพศหญิง วิธ


Learn more:

 1. Sex Affirmation Surgery ผ่าตัดเปลี่ยนเพศยืนยันความเป็นตัวคุณ
 2. แปลงเพศจากชายเป็นหญิง | | ยันฮี
 3. แปลงเพศชายเป็นหญิง
แปลงเพศจากชายเป็นหญิง | | ยันฮี
แปลงเพศจากชายเป็นหญิง | | ยันฮี
ทำความรู้จักกับ Lgbtqi ตัวย่อที่มีความหมาย และประเด็นที่น่าสนใจในความก้าวหน้าของกลุ่ม Lgbtqi ในปี 2020
ทำความรู้จักกับ Lgbtqi ตัวย่อที่มีความหมาย และประเด็นที่น่าสนใจในความก้าวหน้าของกลุ่ม Lgbtqi ในปี 2020
Mtf ข้อมูลเชิงลึกแปลงเพศ | | ยันฮี
Mtf ข้อมูลเชิงลึกแปลงเพศ | | ยันฮี
การผ่าตัดแปลงเพศ (Gender Affirmation Surgery - Male To Female)
การผ่าตัดแปลงเพศ (Gender Affirmation Surgery – Male To Female)
ผ่าตัดแปลงเพศ - รวมข่าวเกี่ยวกับ
ผ่าตัดแปลงเพศ – รวมข่าวเกี่ยวกับ “ผ่าตัดแปลงเพศ” เรื่องราวของผ่าตัดแปลงเพศ
แปลงเพศหญิงเป็นชายแล้ว น้องชายเหมือนจริงไหม? รู้สึกไหม? | Hdmall
แปลงเพศหญิงเป็นชายแล้ว น้องชายเหมือนจริงไหม? รู้สึกไหม? | Hdmall
Mtf ข้อมูลเชิงลึกแปลงเพศ | | ยันฮี
Mtf ข้อมูลเชิงลึกแปลงเพศ | | ยันฮี
การผ่าตัดแปลงเพศ (Gender Affirmation Surgery - Male To Female)
การผ่าตัดแปลงเพศ (Gender Affirmation Surgery – Male To Female)
ภาวะอยากแปลงเพศ - วิกิพีเดีย
ภาวะอยากแปลงเพศ – วิกิพีเดีย
เทคฮอร์โมนเพศหญิง สำหรับสาวประเภทสอง ส่งผลอย่างไร? | Hdmall
เทคฮอร์โมนเพศหญิง สำหรับสาวประเภทสอง ส่งผลอย่างไร? | Hdmall
แปลงเพศ - รวมข่าวเกี่ยวกับ
แปลงเพศ – รวมข่าวเกี่ยวกับ “แปลงเพศ” เรื่องราวของแปลงเพศ
แปลงเพศจากชายเป็นหญิง | | ยันฮี
แปลงเพศจากชายเป็นหญิง | | ยันฮี
ทำความรู้จักกับ Lgbtqi ตัวย่อที่มีความหมาย และประเด็นที่น่าสนใจในความก้าวหน้าของกลุ่ม Lgbtqi ในปี 2020
ทำความรู้จักกับ Lgbtqi ตัวย่อที่มีความหมาย และประเด็นที่น่าสนใจในความก้าวหน้าของกลุ่ม Lgbtqi ในปี 2020
เทคฮอร์โมน การให้ฮอร์โมนทดแทน สำหรับหญิงข้ามเพศ คืออะไร? เริ่มเทคฮอร์โมนได้ตอนอายุเท่าไร? มีผลข้างเคียงไหม? เมื่อไรถึงจะเห็นผล? | Hdmall
เทคฮอร์โมน การให้ฮอร์โมนทดแทน สำหรับหญิงข้ามเพศ คืออะไร? เริ่มเทคฮอร์โมนได้ตอนอายุเท่าไร? มีผลข้างเคียงไหม? เมื่อไรถึงจะเห็นผล? | Hdmall

See more here: chungcueratown.net

สารบัญ

ความหมายและความสำคัญของแปลงเพศ
กระบวนการแปลงเพศในผู้ชายเป็นผู้หญิง
กระบวนการแปลงเพศในผู้หญิงเป็นผู้ชาย
ขั้นตอนและการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดแปลงเพศ
รายละเอียดเกี่ยวกับการผ่าตัดแปลงเพศ
การดูแลและฟื้นฟูหลังการผ่าตัดแปลงเพศ
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *